İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

Kütüphanemizde kullanılan “Açık Raf” ve “LC Sınıflama” sistemi ile kitaplara doğrudan ulaşmanız mümkündür. Aradığınız yayın ya da yayınların öncelikle kütüphanede olup olmadığını Kütüphane Kataloğundan kontrol etmeniz ve durumu hakkında bilgi edinmeniz gerekmektedir. Kütüphane kataloğundan yer numarasını tespit ettiğiniz yayınları raftan alabilirsiniz. Bulamadığınız yayınlar için görevlilerden yardım isteyebilirsiniz.

Katalog taraması yaparak tespit ettiğiniz ve raftan aldığınız yayınları ödünç verme bankosundaki görevlilerden üniversite kimlik kartınızı göstererek alabilirsiniz.

Yayın ödünç alma ve süre uzatma işlemi için kullanıcının kendisinin başvurması gerekir. Sadece iade işlemi başkası adına yapılabilir. Detaylı bilgi için Kütüphane Politikasını inceleyebilirsiniz.

Akademik ve idari çalışanlarımız ile öğrencilerimiz kütüphanemizin tabii üyesidir. Üyeliğin aktif edilebilmesi için personel ya da öğrenci kimlik kartlarını göstermek yeterlidir.

İdari ve akademik personelimiz, 20 (yirmi) gün süreyle 5 (beş) kitap; yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz, 10 (on) gün süreyle 3 (üç) kitap; ön lisans, lisans ve mezun öğrencilerimiz, 10 (on) gün süreyle 2 (iki) kitap ödünç alabilir. Uzatma işlemi ise yayının iade tarihinden önce, başka bir kullanıcı tarafından ayırt edilmemişse ve kullanıcının cezası yoksa Ödünç Verme Bankosuna gelerek uzatılabilir.

Öncelikle, Kütüphane Katalog bilgisayarından tekrar tarama yapılarak yayının durumu kontrol edilmelidir. Bilgilere bakılarak başka bir kullanıcı tarafından ödünç alınmadığından emin olunmalıdır. Eğer yayın başkası tarafından ödünç alınmadığı halde rafta bulunamıyorsa Ödünç Verme Bankosuna başvurulur.

Süreli Yayınların güncel sayıları ödünç verilmemektedir.  Kütüphane içerisinde okunabilir.

Gecikmiş materyallere uygulanan günlük cezalar, materyallerin zamanında dönüşünü veya yenilenmesini güvence altına almayı hedefler. Gecikmiş rezerv materyallerinde ise ceza gecikilen her bir saat veya saat dilimi için uygulanmaktadır.

Bu hizmetten öğrencilerimiz ile birlikte akademik ve idari personelimiz yararlanabilir.

Veri tabanları linkinden konunuzla ilgili veri tabanlarını seçin ve veri tabanı taraması sırasında yine konunuza en uygun anahtar sözcükleri kullanın.

Kütüphanemiz içerisinde su haricinde herhangi bir yiyecek-içecek tüketilmemektedir.

Üniversitedeki bölümler ve birimler kütüphanede bulunmasını istediği yayınların temin edilmesini isteyerek koleksiyonun gelişmesine katkıda bulunabilirler. Sipariş için “Kütüphane Hesabım” aracılığıyla oturum açtıktan sonra “Yayın Sipariş Formunu” doldurabilir ve üniversitemizin satın alma usulleri çerçevesinde temin edilmesini isteyebilirsiniz.

Kaybedilen yayın satışta bulunabiliyorsa yenisi alınmalıdır. Yayına hiçbir şekilde ulaşılamıyorsa “Değer Takdir Komisyonu”, kayıp olan kitap ve diğer materyalin değerinin tespitinde piyasa araştırması yapar, materyalin hacmini, cilt bedelini, kâğıt kalitesini, ulaşım masraflarını, paranın zaman içerisindeki değer kaybını, antika ve sanatsal değerlerini, nadir eser olup olmadığını göz önünde bulundurarak değer tespitinde bulunur ve Rektörlüğün onayına sunar.

Araştırma yaparken bir sorun yaşamanız halinde kütüphane girişinde bulunan bilgi masasına başvurabilir, ilgili kütüphane personelinden yardım alabilirsiniz. Sorularınız için [email protected] adresine mesaj gönderebilirsiniz.