İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin bütününde toplam kalite yönetimi anlayışı benimsenmektedir. Tüm paydaşlarımızca benimsenen kalite politikamız, evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı olup yenilikçi, sürekli iyileştirme esaslı olarak uygulanmaktadır.

Bu kapsamda;

  • İç ve dış paydaş memnuniyetini ön planda tutmak
  • Çalışanların gelişimlerine önem vermek ve desteklemek
  • Üniversite bünyesinde yapılan sosyal sorumluluk projelerini desteklemek
  • Sanayi-üniversite iş birliği içerisinde projeler yürütmek
  • İlgili mevzuat şartlarına uymak ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek kalite politikamızdır.

Üniversitemiz, Türk Standartları Enstitüsü standartlarını sağlayarak tüm birimlerimiz ile “ISO 9001: 2015” kalite belgeli ilk vakıf üniversitesi olmuştur.