İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü, KTO Karatay Üniversitesi’nin stratejik hedeflerinden biri olan ve kültürlerarası bağı güçlendirirken aynı zamanda eğitim kalitesini de artırmayı hedefleyen uluslararasılaşma politikasını desteklemek amacıyla kurulmuştur.

Direktörlüğümüz, üniversitemizin yurt dışındaki üniversiteler ve kurumlar ile olan iş birliği süreçlerini tasarlamak ve çeşitli protokoller ile akademik ve/veya diğer alanlarda öğrenci ve personelin uluslararası fırsatlara erişimine katkı sağlamak aynı zamanda üniversitemize yabancı öğrenci-akademisyen kazandırmak misyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca öğrenim görmekte olan tüm öğrencilerimizin yenilikçi, özgün ve girişimci beceriler elde etmesi hedefiyle uluslararası değişim süreçlerinde de çözüm üretmektedir.

GÖREV ALANLARI

  • Erasmus+ Programı Hareketlilik Yönetimi
  • Erasmus+ İkili Anlaşmalar Yönetimi
  • Erasmus+ Proje Yönetimi
  • Uluslararası Marka, Reklam ve İmaj Yönetimi
  • Uluslararası Aday Öğrenci İlişkileri Yönetimi
  • Uluslararası Öğrenci Eğitim Süreçlerinin Yönetimi