İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO Karatay Üniversitesi Akademik İşler Direktörlüğü Rektörlük ve fakülteler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla 2023 yılı itibariyle yönetim şemasında yerini almış olup 12 fakülte sekreteri, 1 öğrenci işleri sorumlusu, 2 uzman, 2 uzman yardımcısı, 7 idari personel olmak üzere 24 personelden oluşmaktadır.

Akademik İşler Direktörlüğü 5 fakülte, 1 enstitü, 3 yüksekokul ve 3 meslek yüksekokuldan oluşan akademik birimlerin, eğitim öğretim hizmetlerinin bütünsel bir bakış açısı ile ele alarak bu alanlarda politika ve prosedürlerin oluşturulması, uygulanması ve takip edilmesinden sorumludur. Direktörlük; fakülte, enstitü yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile çalışarak, akademik süreçler ile ilgili prensipleri ve iş akışlarını belirlerken, tüm paydaşlarını kapsayıcı bütünsel bir yaklaşım ile eğitim öğretim ve akademik iş süreçlerini yürütmektedir.

Akademik İşler Direktörlüğü, üniversitemizin misyon ve vizyonuna uygun olarak, kurum içerisinde yürütülen akademik iş süreçlerinde ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde eksiksiz, hızlı, zamanında, çok boyutlu ve sürekli iyileştirme felsefesi ile çalışmalarını gerçekleştirmektedir.