İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde “Mimarlık”, “İç Mimarlık”, “Grafik Tasarımı” ve “Geleneksel Türk Sanatları” bölümleri yer almaktadır. Öğrencilerimiz bölümlerimizden dört yıllık lisans eğitimi ile mezun olmaktadır. Fakültemizde, alanında uzman ve uygulama içinde bulunan akademik kadromuz ile geleceğin sanatçıları yetiştirilmektedir. Üniversitemizin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi; tasarımın hangi alanında olursa olsun, tasarı ve beceri kavramları söz konusu olduğunda topluma öncülük eden, etik değerlere sahip çıkmayı başarabilen ve bunları mesleğiyle bütünleştiren mimar, iç mimar ve sanatçı bireylerin yetiştirilmesinde aktif rol oynamaktadır.

Öğrencilerimiz, ileri teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda ve teknolojik altyapısı açısından son derece modern bir fakülte binasında eğitim almaktadır. Fakültemiz, öğrencilerimiz kazandıkları teorik bilgilerini, ilgili sektördeki işyerlerinde uygulayarak doğru karar verme becerilerini geliştirmek ve işbaşında deneyim kazanmalarını sağlamak için yaz stajı programları sunmaktadır. Ayrıca, AB Erasmus programı ile öğrencilerimizin, Avrupa’da yer alan üniversitelerdeki öğrenci değişim programıyla dönemlik eğitim almaları desteklenmektedir.

Bölümler arasında çift anadal programı (ÇAP) imkânının da yer aldığı çok yönlü sanat ve tasarım alanlarında dört yıllık eğitimi başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, kazandıkları yetkinliklerin yanı sıra disiplinler arası çalışma ve üretme gücüne de sahip olmaktadır.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özgörev Tanımı

Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik, sanat ve tasarım faaliyetlerde bulunabilen, yaşam boyu öğrenme ilkesiyle, insanlık kültürel miras ve değerlerine saygı duyan, yaşadığı kente, ülkeye, dünyaya ve küresel çevre sorunlarına duyarlı, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, alan bilgisine ve çağın getirildiği teknolojik yeniliklere hâkim, analitik ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip, yaratıcı, üretken bireyler yetiştirmektir.