İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü; üniversitemizin hedefleri, kurumsal stratejileri ve insan kaynakları politikası doğrultusunda, akademik ve idari personelimizin her türlü özlük ve atama işlemlerini kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmektedir. İşe uygun idari ve akademik personelin alımını gerçekleştirmek, özlük ve atamalarını takip etmek, çalışanlarımızın yüksek memnuniyetle görev yapmalarına imkân sağlayacak her türlü uygulamayı hayata geçirmek direktörlüğümüzün temel görevidir.

Orta ve uzun vadede işin kalite ve verimliliğini artırmaya yönelik planlamalar yapan direktörlüğümüz, bu amaçla personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili araştırma ve çalışmalarda bulunur. Oryantasyon, hizmet içi eğitim ve kişisel gelişim eğitim programları hazırlayarak çalışanların verimlilik, moral ve motivasyonunun artırılmasına, kurum kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunur.

İnsan Kaynakları Direktörlüğü, diğer departmanlar ile uyum ve iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Direktörlüğümüz bünyesinde; Özlük-Bordrolama Ofisi, Personel İşlemleri Ofisi ve Organizasyonel Gelişim Ofisi olmak üzere üç farklı ofis bulunmaktadır.  

 

GÖREV ALANLARI

 • Akademik personel işe giriş-çıkış süreçleri, atama ve yükseltme işlemleri
 • İdari personel işe giriş-çıkış süreçleri, atama ve yükseltme işlemleri
 • Yabancı Uyruklu Personel işe giriş-çıkış süreçleri, atama ve yükseltme işlemleri, çalışma izin süreçleri
 • Ders saat ücretli öğretim elemanları işlem süreçleri
 • Personel özlük işlemleri
 • Bordrolama, tahakkuk ve beyanname işlemleri
 • Oryantasyon faaliyetleri
 • Hizmet içi eğitim ve kişisel gelişim eğitim faaliyetleri
 • Çalışan bağlılığı & motivasyon artırma projeleri
 • İş analizi ve süreç iyileştirme
 • Performans yönetim sistemi