İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi, öğrencilerine teorik ve pratik beceriler kazandıran bir eğitim programı sunmaktadır. Fakültemizde öğrencilerimiz; teorik dersler, laboratuvar çalışmaları ve klinik deneyimlerle donatılmaktadır.

Fakültemiz; öğrencilerimize iyi ve doğru rehberlik hizmeti sunarak, verimli, yenilikçi, motivasyonu yüksek, ekip ruhuna sahip, özgün bilimsel araştırma yapabilen hekimler yetişmektedir. Fakültemiz; modern tıp eğitimi için gerekli olan Hasta Takip Laboratuvarı, Tıbbi Beceri Laboratuvarı, Hijyen Eğitim Laboratuvarı, Anatomi Maket Laboratuvarı- Anatomi Diseksiyon Laboratuvarı, Histoloji-Patoloji Laboratuvarı, Multidisipliner Laboratuvarı (Biyokimya-Biyoloji-Fizyoloji-Mikrobiyoloji) gibi imkânlara sahiptir. Öğrencilerimiz, hastane uygulamalarının yanı sıra merkezi araştırma laboratuvarı ve son teknolojiyle donatılmış diğer uygulama laboratuvarlarında Covid-19 ve kanser araştırmalarına kadar birçok araştırma gerçekleştirmekte, üniversitemizde kadavra ve gerçek insan kemikleriyle de uygulamalı olarak eğitim almaktadır. Bu konuda fakültemiz, emsali düzeyindeki tıp fakültelerinin pek çoğundan daha iyi fiziksel ve beşerî koşullara sahiptir.

Ayrıca üniversitemiz ve sağlık sektöründe Türkiye'nin önemli yapılarından biri olan Medicana Sağlık Grubu arasında afiliasyon protokolü bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, yapısal ve tıbbi açıdan en son teknolojiye uygun olarak planlanan KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicana Konya Hastanesi’nde, tüm tıbbi branşlarda tecrübe kazanmaktadır.

Dönem I, II, III kurul dersleri için; akademik yıl içinde kurul sınavları, akademik dönem sonunda yıl sonu ve bütünleme sınavları, tıp dışı zorunlu derslerde ve seçmeli derslerde ise bir ara sınav, dönem sonunda yılsonu ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Dönem IV ve V, klinik stajlara ayrılmıştır. Öğrencilerimiz, bu dönemlerde farklı kliniklerde eğitim almaktadır. Bu eğitim dönemleri, teorik ve pratik uygulamalar ile desteklenmektedir.

Altıncı dönem ise mezuniyet öncesi “intörnlük” dönemidir. Bu dönemde öğrencilerimiz, öğretim elamanlarımız ve uzmanların denetiminde farklı sorumluluklar alarak kendilerini hekimliğe hazırlamaktadır.

MİSYONUMUZ

Mesleki bilgi ve beceri donanımı tam, etik ve ahlaki değerlere saygılı, alanında yetkin ve başarılı, meslektaşlarıyla ve hastalarla doğru iletişim ve empati kuran, insanlığa hizmet ilkesini benimsemiş, akılcı ve yenilikçi düşünen, çevresine duyarlı, sosyal, kendini geliştirebilen hekimler yetiştirmek. Öğretim üyeleri ve eğitimi nitelikli, öğrencilere iyi ve doğru rehberlik verebilen, teorik ve pratiğin iyi bir şekilde harmanlandığı, verimli, yenilikçi, motivasyonu yüksek, ekip ruhuna sahip, özgün bilimsel araştırma yapabilen akademisyenlerin yetişmesine olanak sağlayan bir tıp fakültesi olmak. Sağlık hizmeti alanında çevresi ile uyum içinde, bölgesel ve ulusal sağlık sorunlarına çözüm üreten, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda düşünen, hasta-hekim memnuniyeti sağlayabilen, güler yüzlü, deontolojik kuralları gözeten, bilimsel ve ileri teknoloji ile desteklenen sağlık hizmeti sunmak.

VİZYONUMUZ

Eğitim ve öğretim elemanlarının niteliğini sürekli artıran, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan, öğrencilerini kariyer basamaklarına hazırlayan, verdiği eğitim ile bilim adamı vizyonu kazandıran, çok yönlü, hümanist kişiliklerin oluşmasını ve gelişmesini sağlayan lider bir tıp fakültesi olmak. Bilimsel araştırmaya önem veren, çağdaş, dinamik, yenilikçi görüş ve araştırmalara açık, bilgiyi en iyi şekilde kullanan ve bilgi üreten, sürekli yenilenen ve yeniliklere öncü olmayı gelenek haline getiren yapısı ile önde gelen, ulusal ve uluslararası merkezlerce de iş birliği yapılan bir bilim merkezi olmak. Birey ve toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesi odaklı, kaliteli sağlık hizmeti veren, sağlık hizmeti sunumunda bölgesinde olduğu kadar, ulusal ve uluslararası alanda da tanınan, saygınlığı olan ve tercih edilen, misyonunu kurumsallaştırabilmiş örnek bir Tıp Fakültesi olmak.