İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, toplumun gereksinim duyduğu iktisadi, idari ve sosyal bilimler alanlarında nitelikli insan kaynağını yetiştirme misyonuyla eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Fakültemiz bünyesinde Enerji Yönetimi, İletişim ve Tasarımı, İslam İktisadı ve Finans, İşletme, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Tarih, Mütercimlik ve Tercümanlık olmak üzere toplam 11 bölüm ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce), Arapça Mütercim ve Tercümanlık ile İngilizce Mütercim ve Tercümanlık olmak üzere 3 program bulunmaktadır. Fakültemizdeki bölüm ve programlara kayıtlı öğrencilerimiz, dört yıllık lisans eğitimi almaktadır.

Bölümlerimizin tamamında, küresel dünyanın şartlarına uyum sağlayabilme kapasitesi yüksek, toplumun sorunlarına çözüm üretebilme yeteneği gelişmiş, rekabet gücünü donanımından alan, sorumluluk üstlenebilen, liderlik vasıflarına sahip, yenilikçi, özgüvenli, yönetici ve uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapabilmelerine olanak sağlayarak, alanları ile ilgili ülke ve dünya literatürüne hâkim olmaları, fakültemizin temel hedefleri arasında yer almaktadır. Ülkemiz ve dünyanın farklı ülkelerinde akademik çalışmalarda bulunmuş ve sektörün içinden gelen seçkin öğretim kadromuz, öğrencilerimize ülkemiz ve dünyada meydana gelen değişimler çerçevesinde rehberlik etmekte, onları doğru bilgi, beceri ve kariyer planlamasına sevk etmektedir.

Teknolojik ve fiziki altyapısı ile son derece modern bir fakülte binasında eğitim gören öğrencilerimiz, derslerde öğrendikleri teorik bilgileri, uygun koşullarda pratiğe dökebilme fırsatına sahiptir. Günün ihtiyaçları doğrulusunda sürekli güncellenen eğitim müfredatı sayesinde fakültemiz, ülkemizin ve tüm insanlığın ihtiyaç duyduğu beşerî sermayenin oluşmasına katkı sağlamaktadır.

Vizyon

Sosyal ve ekonomik gelişime öncülük eden, mensubu olmaktan gurur duyulan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir fakülte olmaktır.

Misyon

İktisadi, idari ve sosyal ilimler alanlarında bilginin sınırlarını genişletmek, nitelikli bireyler yetiştirerek ülkemizin gelişimine, beşerî sermayesine katkı ve bütün insanlığa fayda sağlamaktır.

Amaç

Fakültemizin iki temel amacı vardır:

Amaç 1. İktisadi, idari, sosyal ve beşerî bilimler alanlarında yürütülecek olan disiplinler arası iş birliğine dayalı, çok boyutlu araştırmalarla dünya standartlarında bilgi üreterek ulusal ve bölgesel sorunların çözümüne, toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaktır.

Amaç 2. Şehir, bölge, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, eleştirel bakış açısına sahip, analitik düşünebilen, analiz ve sentez yapabilen, kendini yenileyebilen, bağımsız araştırma yapabilen, problem çözebilen, sürekli öğrenmeyi prensip edinen, üretim ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan mezunlar yetiştirmektir.