İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, iş dünyasının gereksinim duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme misyonuyla eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Fakültemiz bünyesinde bulunan İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Türkçe ve İngilizce), Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Enerji Yönetimi ile İslam İktisadı ve Finans Bölümlerinde öğrencilerimiz dört yıllık lisans eğitimi almaktadır.

Bölümlerimizin tamamında, küresel dünyanın şartlarına uyum sağlayabilme kapasitesi yüksek, sektörün sorunlarına çözüm üretebilme yetisi gelişmiş, rekabet gücünü donanımından alan, sorumluluk üstlenebilen, liderlik vasıflarına sahip, yenilikçi ve özgüvenli yönetici ve uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapabilmelerine olanak sağlayarak, alanları ile ilgili dünya literatürüne hâkim olmaları fakültemizin temel hedefleri arasında yer almaktadır. Dünyanın farklı ülkelerinde akademik çalışmalarda bulunmuş ve sektörün içinden gelen seçkin öğretim kadromuz, öğrencilerimize dünyada meydana gelen değişimler çerçevesinde rehberlik etmekte ve onları doğru kariyer planlamasına sevk etmektedir.

Teknolojik ve fiziki altyapı açısından son derece modern bir fakülte binasında eğitim gören öğrencilerimiz, derslerde öğrendikleri teorik bilgileri, uygun koşullarda pratiğe dökebilme fırsatına sahiptir. Proaktif ve sürekli güncellenen eğitim müfredatı sayesinde fakültemiz, ülkemizin ve tüm insanlığın ihtiyaç duyduğu uzman ve yöneticiler yetiştirmektedir.