İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...


PROF. DR. MEHMET ÇELİK
Rektör Yardımcısı

1963 yılında Konya'da dünyaya gelen Prof. Dr. Mehmet Çelik, ilköğrenimini köyü Aliçerçi’de tamamladı. Pamukkale Ortaokulu ve Denizli Lisesi’nde devlet parasız yatılı okul öğrencisi olarak öğrenim gördü. 1985 yılında Selçuk Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra orta ve yüksek öğretim kurumlarında İngilizce öğretmenliği yaptı. Lisansüstü eğitimini Avustralya'da sürdürdü. Melbourne şehrinde bulunan La Trobe Üniversitesi'nde Dilbilimi Bölümü’nden  yüksek lisans ve doktora derecesi aldı.

Meslek hayatına 1997 senesinde Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi’nde başladı. 2005 yılında İngiliz Dili Eğitimi’nde doçent unvanı aldı. 2010 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin kurulmasında görev aldı. 2011’de Bingöl Üniversitesi'ne profesör olarak atandı ve Yabancı Diller Yüksek Okulu’nu kurdu. 2013’de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne geçiş yaptı ve İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. Bu görevi esnasında 2013-2016 yılları arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanlığı görevini deruhte etti. 2017 yılından beri KTO Karatay Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası konferansta bildiri sunmuş, makaleleri yerel dergilerde olduğu kadar uluslararası alanda da - Avustralya, Hindistan, Mısır, İngiltere, Hollanda ve ABD - yayımlanmıştır. Araştırma alanları arasında ikinci dil öğrenimi ve öğretimi, kelime öğretimi, motivasyon, duyuşsal faktörler, telaffuz ve tonlama ve tercüme (eşzamanlı çeviri) yer almaktadır.