İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

Yayın Komisyonu eserleri inceler; eserlerin bilimsel niteliği ve eğitim, öğretim ve öğrenim ihtiyaçları açısından Üniversite tarafından yayımlanmasına uygun olup olmadığına karar verir. Komisyon, yayının gerçekleştirilebilirliği, basımı, maliyeti, dağıtımı ve satışı konusunda Alt Komiteden bilgi isteyebilir. 

Üniversitede ders aracı olarak kullanılacak olan yayınlar ile (ders kitabı,yardımcı ders kitabı,çeviri ders kitabı, teksir/ders notu), Üniversitenin bilim, eğitim, sanat ve kültür gibi alanlardaki bilgi birikimini öğrenci, akademisyen ve toplum hizmetine sunmayı amaçlayan araştırma-inceleme kitapları, kongre kitapları, dergiler, popüler bilim ve sanat kitapları (dizi, el kitabı) yayınlanmasının sağlar. 

  1. Yayın Komisyonu, yayıntaslağının ders kitabı,yardımcı ders kitabı,ders teksirleri ya da diğer sınıflandırmalardan hangisine uygun olduğunu kararlaştırır. 
  2. Basılma sırası, baskıadedi ve basılmaşekli hakkında karar verir. Bu hususta Alt Komiteden görüş alabilir. 
  3. Basılan eserlerin, gerekligördüğü hallerde, maliyethesabını ve satış fiyatını, Yayın Yönergesi hükümlerine göre belirler. 
  4. Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarıncatelif haklarını hesaplarve ödeme şeklini belirler. 
  5. Üniversite dışında bir yayınevi tarafından öğretim üyelerince basımı gerçekleştirilecek yayınlar için söz konusu yazar ya da yazarlar, kendi Bölüm ve Fakülteleri üzerinden Üniversite Yayın Komisyonu’na başvurur. Eser taslağının Üniversite’de ders kitabıolarak basımı söz konusu değil ise, eser sahibinin eserini Üniversite dışında başka bir yayınevi tarafından bastırmasına izin verir. 
  6. Basılan eserlerin belirlenen kurum ve kuruluşlara dağıtımını yapar veya yaptırır. 
  7. Üniversitemiz atama kriterlerinde geçen maddelere uygunlukaçısından hangi tür yayın olduğunun belirlenmesi için takdim edilen yayını tetkik eder ve karara bağlar. 
  8. Yayın Komisyonu, gerekligördüğü hallerde, bilim dallarında Alt İnceleme Birimleri oluşturarak, kararlarında bu birimlerden görüş ve değerlendirmeler alabilir.  
  9. Üniversitede uzman bulunmadığı durumlarda, Yayın Komisyonu, iki uzmandan kapsamve içerik ile niteliği hakkında rapor isteyebilir. Bir hakemin olumlu (kabul), diğerinin olumsuz (red) rapor vermesi durumunda, son kararı Yayın Komisyonu oy çokluğu ile karara alır.