İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

2022 -
PROF. DR. FEVZİ RİFAT ORTAÇ: 1960 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç ilk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladı. 1984 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Maliye Anabilim Dalında “Türk Vergi Hukukunda Mahremiyet ve Yasaklar” konulu tez çalışması ile bitirdi. Yine 1986 yılında Gazi Üniversitesi Maliye Bölümünde Arş. Gör. olarak göreve başladı. “Türk Vergi Hukuku’nda Sorumluluk Müessesesi” konulu tez çalışması ile 1990 yılında doktor unvanı aldı. Gazi Üniversitesi’nde 1991-1997 yılları arasında Yardımcı Doçent, 1998-2004 yılları arasında Doçent olarak görev yaptı. 2004 yılında ise Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü’nde profesör oldu.

Akademik çalışmalarının yanı sıra 1994-2012 yılları arasında Gazi Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanlığı gibi çeşitli idari görevler yürüttü.

2013-2019 yılları arasında ise çeşitli vakıf üniversitelerinde Rektör Yardımcısı, Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı, Dekan, Enstitü Müdürü, Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, Üniversite Senato Üyesi, Bölüm Başkanı gibi unvanlarla farklı idari görevler icra etti.

Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, 2022 Mart ayı itibarıyla KTO Karatay Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.

Akademik çalışmalarının yanı sıra 1994-2012 yılları arasında Gazi Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanlığı gibi çeşitli idari görevler yürüttü.

2013-2019 yılları arasında ise çeşitli vakıf üniversitelerinde Rektör Yardımcısı, Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı, Dekan, Enstitü Müdürü, Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, Üniversite Senato Üyesi, Bölüm Başkanı gibi unvanlarla farklı idari görevler icra etti.

Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, 2022 Mart ayı itibarıyla KTO Karatay Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.


2015 - 2022 Prof. Dr. Bayram SADEProf. Dr. Bayram Sade, 1962 yılında Konya’nın Karapınar ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde “Çumra İlçesi Sulu Şartlarında Bazı Melez Mısır Çeşitlerinin Önemli Zirai Karakterleri Üzerinde Araştırmalar” konulu tez çalışmasıyla bitirdi ve aynı yıl aynı bölümde doktora eğitimine başladı.  “Farklı Sulama Seviyeleri ve Azot Dozlarının İki Makarnalık Buğday Çeşidinin (Triticum durum Desf.) Dane Verimi, Kalite Özellikleri, Hasat İndeksi, Verim Unsurlarına Etkisi” başlığını taşıyan teziyle 1991 yılında doktor unvanı aldı.

Uzun yıllar Selçuk Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Bayram Sade, ayrıca TÜBİTAK KAMAG Grup Yürütmesi Komitesi Üyeliği, Selçuk Üniversitesi Rektör Danışmanlığı, KOP Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanlığı Danışmanlığı, Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanlığı, TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı Kapsamında Selçuk Teknoloji Transfer Ofisi Proje Yürütücüsü gibi yöneticilik görevlerinde bulundu. 2015 Mayıs ayında KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Bayram Sade, yaklaşık yedi yıl bu görevi yürüttü. 2022 Mart ayında görevinden ayrılmıştır.


2012 – 2015 Prof. Dr. Ömer TORLAK: 1961 yılında İstanbul’da doğdu. 1978 yılında Pertevniyal Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni 1982 yılında bitirdi. İstanbul Üniversitesi’nde 1984’te Pazarlama Bilim Dalı’nda yüksek lisansını, 1991 yılında doktorasını tamamladı. 1986 yılından 1996 yılına kadar çalışmalarını özel sektörde sürdürdü.

Akademik kariyerine 1996 yılında Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yardımcı doçent olarak başladı. 1999’da yardımcı doçent olarak atandığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde 2002 yılında doçent, 2007 yılında profesör oldu.

Ulusal ve uluslararası pazarlama stratejileri, tüketici davranışları, pazarlama ahlakı ve pazarlama tarihi alanında yayımlanmış çok sayıda makale, bildiri, kitap ve kitap bölümü bulunan Torlak’ın çalışmaları çok sayıda atıf da almıştır.

Anabilim dalı ve bölüm başkanlıkları yapmış olan Torlak, 2009-2011 yılları arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi, 2011-2012 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlıkları görevinde bulundu. 2012 yılında KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne atandı ve Mart 2015 tarihine kadar bu göreve devam etti. Bakanlar Kurulu tarafından 2015 yılında Rekabet Kurumu Başkanı olarak atandı ve bu görevi yürüttü. 2023 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Vekili olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.


2009 – 2012 Prof. Dr. Mehmet BABAOĞLU: 1965 yılında Konya'da doğdu. Doğanhisar İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünü bitirdi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans, İngiltere Nottingham Üniversitesinde Tarımsal Biyoteknoloji alanında doktora yaptı. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde doçent ve profesör unvanlarını aldı.
Yayın, kongre ve kitap yazarlığı, konferans gibi 120 civarında yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyette bulundu. KTO Karatay Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü, Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü. KOP Eylem Planı hazırlık çalışmalarını koordine etti.
Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça ve Almanca bilen Babaoğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.