İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO Karatay Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak hepinize şimdiden hoş geldiniz diyoruz. Yükseköğretim rehberliği, kendinizi tanımanıza, potansiyelinizi keşfetmenize ve kişisel gelişiminizi ilerletmenize yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda akademiden elde ettiğiniz bilgileri hayata aktarmanıza, sorumluluk duygusuna sahip, özgür düşünen, kendine güvenen bireyler olarak yetişmenize yardımcı oluyoruz. Profesyonel iş hayatına başlamadan önce iyi bir donanıma sahip olmanızı önemsiyoruz. Bu donanımın da yalnızca ders çalışarak kazanılmayacağını düşünüyoruz. Sosyal aktivitelerin, iyi bir staj yerinin, yurt dışı deneyiminin de kendinizi gerçekleştirmenize katkı sağlayacağını biliyoruz.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi öğrencilerimizin akademik başarılarını desteklemenin yanı sıra sosyal ve psikolojik anlamda da onlara profesyonel yardım sağlamaktadır. Kişisel ve sosyal problemlerin çözüm merkezi olmayı hedeflemiştir. Koruyucu ruh sağlığına önem veren merkezimizden bütün öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz yararlanabilmektedir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti ücretsizdir.

Amacımız

KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak, özgüveni olan, kendini ifade edebilen, potansiyelini açığa çıkaran, kendini gerçekleştiren bireyler olmalarına yardım etmeyi amaçlamaktadır.

İlkelerimiz

-          Rehberlik ve psikolojik danışmanlık karşılıklı gönüllülük ve işbirliği esasına dayalıdır.

-          Bizim için her şeyden önce “ insan” gelir.( Her birey saygıya değerdir.)

-          Danışanlar önkoşulsuz danışmanlık sürecine kabul edilir.

(Renk, ırk, mezhep, din ayırımı yapılmaz)

-          Danışma sürecinde danışman bilimsel, mesleki ve toplumsal sorumluluğunun farkındadır.

-          Danışman, danışana gerekli durumlarda bilgi verir ve seçenekler sunar. Fakat

kendi yaşam felsefesi, duygu ve inançlarını aşılamaya kalkmaz.

-          Danışmanlık süreci gizlilik ilkesine dayalıdır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğinin etik kuralları ve ilkeleri yönetmeliğine sadık kalınmaktadır.

http://pdr.org.tr/userfiles/file/etik.pdf

Gizlilik

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi yapacağınız danışmanlık görüşmeleri, güven ve gizlilik ilkeleri tüm kapsamıyla yerine getirilir. Yapacağınız görüşmeler sizin izniniz olmaksızın kimseyle paylaşılmaz. Ancak sizin ya da danışmanlıkta anlattığınız bir kişinin hayati tehlikesi olduğunda başkaları ile iletişime geçilir. Böyle bir durumda dahi bu bilgiyi paylaşılacağı ilk size bildirilir.