İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

İsmini, Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılan Karatay Medresesi’nden alan KTO Karatay Üniversitesi, tarihî 1882 yılına dayanan Türkiye'nin en köklü ticaret odalarından olan Konya Ticaret Odası’nın Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 7 Temmuz 2009 yılında yeniden kurulmuştur.

KTO Karatay Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarına, Konya iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikte insan kaynağı yetiştirmek amacıyla başlanmıştır. Sanayi ve ticaret dünyası için nitelikli, teorik bilginin yanı sıra uygulamada da başarılı mezunlar yetiştirmek üniversitenin temel hedefleri arasında yer almıştır. Bu doğrultuda iş dünyasının ve akademinin görüşleri alınmış ve piyasanın ihtiyaç duyduğu bölümler tespit edilmiştir. Konya Ticaret Odası’nın 25.000’i aşkın üyesi de kuruluş aşamasından itibaren üniversitenin en büyük destekçisi olmuştur. Yapılan fizibilite çalışmaları ve örnek üniversite modellerinin incelenmesinin ardından KTO Karatay Üniversitesi’nin vizyonu ortaya çıkmaya başlamıştır.

Modern eğitim sistemini benimseyen, AR-GE ve yenilikçi teknolojilere önem veren, uygulamalı eğitimi esas alan, sektör odaklı eğitim programları sunan, en az iki dil bilen ve iş dünyasının taleplerini yakından tanıyan mezunlar yetiştirmeyi hedefleyen, özgün bilgiler üreterek toplumsal gelişime katkı sağlayan bir üniversite vizyonu belirlenmiştir. Bu doğrultuda KTO Karatay Üniversitesi, 07.07.2009 tarih ve 27281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’na 5913 Sayılı Kanun’un 1. maddesi ile eklenen Ek 113. madde ile kamu tüzel kişiliğine kavuşarak Konya’nın ilk vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur.

Üniversitemiz Kurucu Mütevelli Heyet Üyeleri

 • Hüseyin ÜZÜLMEZ
 • M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU
 • Murtaza ÇELİKEL
 • Tahir BÜYÜKHELVACIGİL
 • Naci ATALAY
 • Prof. Dr. Halil Cin
 • Ali AKKANAT
 • Prof. Dr. Mehmet ÜNAL
 • Prof. Dr. Süleyman SARITAŞ
 • Dr. Öner KABASAKAL

Üniversitemiz Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu

 • M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU
 • Hüseyin ÜZÜLMEZ
 • Halit KARAKURT
 • Hatice MENDİ
 • Mustafa TEMİZ
 • Celalettin YILMAZ
 • Ahmet ŞEKEROĞLU
 • Okay TINKIR
 • Ertuğrul USLU
 • Veli ÖNCAN
 • Mustafa BÜYÜKEĞEN