İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

Eğitim-Öğretim Planlama Direktörlüğümüz, 2547 sayılı YÖK Kanununun 4446 ve 58’inci maddeleri kapsamındaki çalışmaları yürütmektedir.

Eğitim-Öğretim Planlama Direktörlüğünün Görev Tanımları :

  • Kanuni tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak verilen görevleri yapmak,
  • Program açma/kapama, programların tasarımı, onaylanma süreci, müfredatlarının oluşturulması ve/veya güncellenmesi süreçlerini yürütmek,
  • Eğitim ile ilgili yönetmelik, yönerge ile ilgili usul ve esasları hazırlamak,
  • İlgili birimler tarafından hazırlanan (eğitim ile ilgili) yönetmelik, yönerge ile usul ve esasları kontrol etmek,
  • Üniversitemiz bünyesindeki tüm akademik birimlerinde okutulan ortak zorunlu dersler1, temel mühendislik bilimi dersleri2, Fakülte/YO ve MYO müfredatlarında yer alan ortak zorunlu ve seçmeli derslerle birlikte, sosyal içerikli derslerin3 planlamasının yapılmasını organize etmek

gibi konularda görevlidir.

12547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5. Maddesinin ı bendinde belirtilen dersler
2Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji vb.
3Üniversite Seçmeli Dersler