İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...


PROF. DR. FEVZİ RİFAT ORTAÇ
Rektör

Sevgili Öğrencilerim, Değerli KTO Karatay Üniversitesi Ailesi

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’ndeki Rektörlük görevime Mart 2022 itibarıyla başlamış bulunmaktayım.

Konya Ticaret Odası’nın insana yaptığı en değerli yatırım olan KTO Karatay Üniversitesi, sahip olduğu güçlü iştirak yapısı, toplumsal saygınlığı, köklü kurum kültürü, iş dünyasının desteği, beşerî ve fiziki sermayesi, teknolojik altyapısı ile Türkiye’nin en seçkin vakıf üniversiteleri arasında yer almaktadır.

Merkez Kampüsü, Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü’nde yer alan unsurları ve Pilot Eğitim Pisti ile fiziki anlamda gerçek bir vakıf üniversitesi olan KTO Karatay Üniversitesi, yaklaşık 400 akademisyeni ve 290 idari personeli ile güçlü bir insan kaynağı yapısını bünyesinde barındırmaktadır.

Türkiye’nin 70’e yakın şehrinden gelen 8.500 öğrencimiz ve 65 farklı ülkeden yaklaşık 600 öğrencimiz burada çok kültürlü bir eğitim ortamı oluşturmaktadır.

Üniversitemiz, On Birinci Kalkınma Planında yer alan ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda bilişim, akıllı teknolojiler, dijital dönüşüm, havacılık ve uzay, lojistik ve enerji altyapısı, elektronik, makine–elektrikli teçhizat gibi öncelikli teknolojik alanlara odaklanmış durumdadır.

Bu doğrultuda bilimsel çalışmalar yürüten üniversitemiz sahip olduğu ya da iştiraklerimiz aracılığıyla paydaşı olduğu Akıllı Teknolojiler Merkezi, Model Fabrika, Tıp Fakültesi Merkezi Araştırmalar Laboratuvarı, Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Enerji Verimliliği Değerlendirme Merkezi gibi yapılarıyla bir araştırma ekosistemi geliştirmektedir.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlük görevimi, ülkemizin stratejik hedefleri ve üniversitemizin 2021-2025 Stratejik Planı kapsamında yer alan hedefleri doğrultusunda yerine getireceğim. Eğitim-öğretimin niteliğini iyileştirmek, bilimsel araştırmaların nitelik ve niceliğini artırmak, uluslararası ilişkilerde etkili iş birlikleri oluşturmak, verimli ve sürdürülebilir üniversite-sanayi iş birlikleri tesis etmek, kurumsal yönetişimi benimsemek, sosyal sorumluluk anlayışını güçlendirmek ve mezun ilişkileri geliştirmek öncelikli hedeflerim arasında yer alacaktır.

Sevgili KTO Karataylılar,
Hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz. Zaman ve mekân kavramlarında çok hızlı değişimler yaşanan günümüz dünyasında teknolojiyi takip eden veya tüketen değil, üreten, heyecanını hiçbir zaman yitirmeyen bireyler olarak proje odaklı eğitim felsefemizi uygulamayı sürdüreceğiz.

Başarı hikâyemizi, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde yazmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

PROF. DR. FEVZİ RİFAT ORTAÇ
Rektör

İletişim Bilgileri:
Telefon: 0332  221 72 01
E-posta: [email protected]