İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO Karatay Üniversitesi, Konya Karatay ve Selçuklu Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSUM) 25 Aralık 2012 tarih ve 28508 sayılı resmî gazete de yayınlanan yönetmeliği çerçevesine uygun olarak kurulmuştur. Daha sonra bu yönetmelik ve Uygulama , Araştırma Merkezi ismi, 16 Ekim 2017 tarih ve 28508 sayılı resmi gazete de yayınlanan yönetmeliği çerçevesine uygun KTO Karatay Üniversitesi SELÇUKLU KÜLTÜRÜ VE TARİHİ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARSET) olarak değiştirilmiştir.
Genel olarak amacımız;
Konya ilinin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik birikiminin ortaya çıkarılması, Selçuklu döneminin sosyal tarihi, kültürel ve ekonomik yönleriyle derinlemesine incelenmesi ve bu döneme damgasını vurmuş Mevlâna Celaleddin-i Rumi, Emir Celalettin Karatay, Ahi Evran gibi önemli şahsiyetlerin hayatları, eserleri, Ahilik, Mevlevilik düsturlarının ve miraslarının günümüz ve gelecek kuşaklarına aktarılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Merkezin Amaçları;

a) Konya ilinin tarihi geçmişi, kültürel ve sosyal yapısı ve değerleri ile ekonomik birikiminin ortaya çıkarılmasına yönelik araştırmalar yapmak.
b) Selçuklu tarihi başta olmak üzere tarih alanında ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek, bu alanlardaki ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak.
c) Selçuklu dönemine ilişkin sosyal, kültürel, tarihi, bilimsel ve ekonomik birikimlerin ortaya çıkarılması için araştırma ve incelemeler yapmak.
ç) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, yapılan araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet sayfası ve benzeri yayım araçları vasıtasıyla yayımlamak.
d) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili; ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel ve konferans gibi akademik etkinlikler yanında, bilimsel yayın yapmak; sergi, yarışma ve benzeri etkinlikler organize etmek.
e) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
f) Merkez, yaptığı faaliyetler ile Üniversitenin tanıtımına katkı sağlamak.
g) Selçuklu kültürü, tarihi ve Konya ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar ile ilgili arşiv oluşturmak.