İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO Karatay Üniversitesi, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uygun, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi temel alan Enerji Yönetim Sistemi ile gerekli kaynakların temin edilerek eğitim-öğretim ve hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.

Belirtilen hedefler doğrultusunda;

  • Enerji Yönetim Sisteminin sürekli gelişim stratejisi ile tüm kurumsal yönetim sistemlerine bütünleşmiş yürütülmesini
  • Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini desteklemeyi
  • Hava kirliliği etmenlerinin yaşam kalitesine olumsuz etkilerinin bilincinde olarak, karbon ayak izi şeklinde ifade edilen sera gazı dahil olmak üzere hava kirleticilerin kurumsal etkisini en aza indirmeyi
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik farkındalık ve kurum kültürü oluşturmayı
  • Sürdürülebilir enerji verimliliği ve etkinliğinin artırılmasına yönelik enerji performansını sürekli ölçmeyi ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmayı
  • İç paydaşlarımız ile planlanan yatırımlar ve faaliyetlerde çevrenin korunmasına destek olmayı, enerji verimliliğini ön planda tutmayı kabul ve taahhüt eder.