İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO Karatay Üniversitesi Bilgi Güvenliği Politikası; eğitim–öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi varlıklarını, bu varlıkları korumak amacıyla kullanılan bilgi güvenliği ve iş süreçlerini kapsamaktadır.

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgeli KTO Karatay Üniversitesi, tüm faaliyetlerinin standart yürütülmesini garanti altına almaktadır.

  • Kendinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişmesini
  • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı
  • Bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi
  • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı, bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı
  • Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuattan kaynaklı gereklilikleri yerine getirmeyi, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamayı, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı
  • Bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı
  • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.