İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 07/07/2009 tarih ve 27281 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 5913 sayılı kanun ile Konya’nın ilk vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur.

İsmini, Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılan ve Anadolu’daki ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu niteliğindeki Karatay Medresesi ile Türkiye’nin en köklü ticaret odalarından biri olan Konya Ticaret Odası’ndan alan KTO Karatay Üniversitesi, ilk öğrencilerini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını ise Haziran 2013’te vermiştir.

6 fakülte, 2 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 1 enstitüde 9.000’den fazla öğrenciye eğitim imkânı sunan KTO Karatay Üniversitesi, bugün 97.553 m² kapalı, 435.076 m² açık olmak üzere toplamda 532.629 m² alana sahiptir. Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 Değerlendirme Raporuna göre, toplam alan büyüklüğü sıralamasında 77 Vakıf yükseköğretim kurumu arasında 9. sırada yer almaktadır.

Eğitim dünyasının köklü temsilcisi KTO Karatay Üniversitesi, tarihî sorumluluğunun gereği olarak insanlığın geleceğini şekillendirecek başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürmektedir. KTO Karatay Üniversitesi, yerelde, ulusalda ve küreselde bütün insanlığa fayda sağlayan, teoride olduğu gibi pratikte de güçlü, ülkemizin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasında önemli roller üstlenecek bireyler yetiştirmeyi kendine görev edinmiş bir vakıf üniversitesidir.

KTO Karatay Üniversitesi’nin öncelikli hedefi, bölgesinde sanayi ve ticaret dünyasının sorunlarını çözmeye yönelik eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek, nitelikli mezunlar yetiştirmektir. Karatay Medresesinin 800. kuruluş yılı olan 2051 yılına kadar bir dünya üniversitesi olmak ise KTO Karatay Üniversitesi’nin temel vizyonudur.

Araştırma faaliyetlerine son derece önem veren KTO Karatay Üniversitesi, toplumun ekonomik, kültürel, sosyal yapısını da göz önünde bulunduran nitelikli çalışmalar ortaya koymaktadır. Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 raporuna göre, toplam AR-GE harcamalarında 68 vakıf üniversitesi arasında 5. sırada, YKS kontenjanları bursluluk oranlarına göre 7. sırada yer almaktadır. T.C Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yayımlanan Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) verilerinde mezun istihdam sıralamasında Türkiye’deki 153 üniversite arasında 15. sırada kendine yer bulmuştur. Bu doğrultuda KTO Karataylı öğrencilerin %89’u 12 ay içerisinde iş bulurken, %13’ü ise daha mezun olmadan işe yerleşmektedir. Yine, Türkiye geneli üniversiteler arası niteliğine uygun işlerde çalışanlar sıralamasında KTO Karatay Üniversitesi, 153 üniversite arasında 26. sırada yer almaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde bulunan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitüler ve araştırma merkezleri şunlardır:

 • Hukuk Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 • Karatay Meslek Yüksekokulu
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTO KAR-DİL)

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek, KTO KAR-DİL’in temel faaliyetleridir.

Selçuklu Kültürü ve Tarihi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSET) 

Konya’nın tarihî, kültürel, sosyal ve ekonomik birikiminin ortaya çıkarılması, Selçuklu döneminin sosyal, tarihî, kültürel ve ekonomik yönleriyle derinlemesine incelenmesi ve bu döneme damgasını vurmuş Emir Celâleddin Karatay, Mevlâna Celâleddin Rumî, Ahi Evran gibi önemli şahsiyetlerin hayatları, eserleri, düsturları ve miraslarının günümüz ve gelecek kuşaklarına aktarılması amacıyla çalışmalar ortaya koymaktadır.

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARÇEM) 

Çocuklara, anne-babalara, çocukla çalışan profesyonellere ve ilgili kurum ve kuruluşlara eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Ülkemizde Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Üniversitemizdeki bu merkez, Konya’da ilk ve tek Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olma niteliğini taşımaktadır.

Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGİM)

Günümüzde büyük ihtiyaç konusu olan liderlik ve girişimcilik alanındaki boşluğu doldurmak, öğrencilere teori ile uygulamayı birleştirerek eğitim vermek, araştırmalar yapmak, akademik çalışmalar gerçekleştirmek ve akademik düzeyde katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Karatay Teknoloji Transfer Ofisi (Karatay TTO)

AR-GE ve yenilikçilikle ilgili kamu ve özel sektörle iş birliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak için çalışmalar yürütmektedir.

Yayıncılık ve Yapımcılık İktisadi İşletmesi (KARYAY) 

Yayıncılık ve yapımcılık alanında kadim kültürümüzün temsilcisi olmak amacıyla 2016 yılında kurulmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti’nden günümüze dek görkemli tarihimizin ve kültürel zenginliğimizin taşıyıcısı olan KTO Karatay Üniversitesi, özellikle kültürümüzü yaşatmaya, bize ait olan öğeleri ön plana çıkarmaya KARYAY aracılığıyla devam etmektedir.

Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM)

 KARSEM, üniversitemizin mezunları, mensupları ve toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim süreçlerinde yer almaları için ihtiyaç duyulan her alanda eğitim programları düzenlemektedir. KARSEM, toplumu her kesiminin bilgi ve becerilerini arttırmak, mesleki kariyerlerini desteklemek amacıyla sertifika programları, kurslar ve seminerler düzenlemekte, danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) 

Karatay UZEM, internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle ön lisans, lisans programlarında örgün eğitime kayıtlı öğrencilerin ortak derslerini yürütmekte ve aynı zamanda iş birliği yaptığı kurumlarla kurs, seminer ve sertifika programları yürütmektedir.

Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK)

Temelini, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Programı altında yaklaşık 5.000.000€ tutarında fonlanmaya hak kazanmış bir proje olan Smart Technologies Design, Development and Prototyping Centre (STEDEC)’ten almaktadır. Bu proje kapsamındaki temel hedef, bölgedeki tarım makinesi üreticilerinin Tarım 4.0 ile uyumlu akıllı teknolojilerle donatılmış yenilikçi tarım makineleri üretebilme kapasitelerini geliştirerek, onları uluslararası arenada daha rekabetçi hâle getirmektir.

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARTAM)

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, son zamanlarda adalet sistemimizin en önemli konuları arasında yer almaktadır. Özellikle alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan arabuluculuğa ilişkin son zamanlarda yaşanan gelişmeler toplumun her kesiminde bu konuya olan ilgiyi artırmıştır. Tahkim yargılaması bakımından da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle pek çok uyuşmazlık açısından mahkemeye dava açmadan önce arabulucuya başvuru şartının getirilmesi, konunun önemini artırmıştır. Bu çerçevede KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARTAM) açılmıştır.

Merkez bünyesinde ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yapılmakta, sertifikalı programlar düzenlenmekte, danışmanlık hizmeti verilmektedir. KARTAM, Konya’daki ilk, Türkiye’de ise bu konuda sayılı merkezlerden biridir.

Havacılık ve Eğitimi İktisadi İşetmesi

2019 yılında kurulan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Havacılık ve Eğitimi İktisadi İşletmesi, bu tarihten itibaren havacılık sektöründe birçok ilke ve başarıya imza atmıştır. Bu doğrultuda kendi hava meydanı, filosu, teknik bakım altyapısı ve uçuş öğretmenleriyle, geleceğin pilotlarına özgü bir modelde eğitim sunmaktadır.