İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi kurumsal iletişim ve tanıtım politikası, üniversitenin vizyon, misyon ve değerleri ile uyumludur. Gerçekleştirilen tüm halkla ilişkiler, medya, reklam, organizasyon ve tanıtım faaliyetleri üniversitenin kurumsal kimliğine bağlı olarak yürütülür. ​ Kurumsal iletişim politikası, üniversitenin tüm akademik-idari birimleri ve paydaşları ile her türlü bilgi paylaşımının, bu paylaşım süreci içinde kullanılan mesaj biçiminin, teknik ve yöntemlerin kuruma katacağı değeri gözeterek yönetilmesini esas alır.

Kurumsal itibar yönetimi, kurumsal marka, reklam ve imaj yönetimi, kriz iletişimi yönetimi, gündem yönetimi, üst yönetici iletişimi, halkla ilişkiler yönetimi, medya ilişkileri yönetimi, kurumsal kimlik yönetimi ve pazarlama yönetimi süreçleri doğrultusunda stratejik iletişim süreçlerinin bütünleşik bir şekilde yürütülmesini gözetir.

KTO Karatay Üniversitesi, kurumsal iletişim amaçlarını geçerli kılmak için aşağıda belirtilen politikaları benimsemiştir:

 • Üniversitenin itibarını, öncülüğünü, tanınırlığı ve tercih edilebilirliğini artırmak ve kurum imajını desteklemek için mesajlar düzenler.
 • Medya ile ilişkileri yürütür, haber bültenlerini yazar, basına servis eder.
 • Medya röportajlarını hazırlar.
 • Gündem oluşturmaya ve gündem değerlendirmeye ilişkin televizyon programlarını organize eder.
 • Üniversite içi ve dışı etkinliklerde kullanılmak üzere geleneksel ve dijital tasarımları kurumun imajına uygun bir şekilde düzenler.
 • Web sitesi ve sosyal medya hesaplarının planlanmasını sağlar, kurumsal kimliğe uygun şekilde paylaşımlar yapar.
 • Tanıtım günleri düzenleyerek üniversitenin erişilebilir olmasını sağlar.
 • Kampüs turları ve tanıtım fuarları aracılığıyla, üniversite adayı öğrenciler ile birebir iletişim kurar.
 • Ulusal ve uluslararası alanda sanatsal, bilimsel ve kültürel etkinliklerin iletişim planlamasını gerçekleştirir.
 • Yürütülen işlerde sürdürülebilirliği ve şeffaflığı esas alır.
 • Ülke ve dünya gündemini takip ederek güncel bilgi paylaşımları ve değerlendirmeler yapar.
 • Özgün içerikler üreterek bunları kamuoyu ile paylaşır.
 • Tüm iletişim kanallarını etkin şekilde kullanır ve yönetir.