İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi, modern ve Selçuklu mimarisinin buluştuğu TOBB Hukuk Fakültesi Binası’nda özgün bir eğitim imkânı sunmaktadır. Fakültemizde öğrencilerimize alanında uzman akademisyenlerimiz tarafından modern amfilerde eğitim verilmektedir. Ayrıca üniversitenin merkez kütüphanesi ve çalışma alanlarının dışında hukuk fakültesi binasında ayrı bir kütüphane, çalışma salonu ve duruşma salonu bulunmaktadır.
Modern fiziki çalışma alanlarının yanı sıra, “uygulamaya dönük eğitim modeli” anlayışı ile mezunlarını iş dünyasında ileriye taşımayı amaçlayan KTO Karatay Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nde de bu anlayışını, imza attığı başarılı projeleri ile sürdürmektedir. Bunlardan biri ve Türkiye’de ilk olan “Hukukta Gözlem Projesi” ile isteyen öğrencilerimiz, ara tatillerini proje kapsamında iş birliği yapılan avukatlarla geçirmekte, onları gözlemleyerek deneyim elde etmekte ve hâkimlik, savcılık gibi meslekleri de yakından tanıyarak meslek seçimi konusunda farkındalık kazanmaktadır.
Ayrıca kaliteli bir hukuk eğitiminin yanında sosyal iletişime de önem veren KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu anlayışını, öğrencilerimizin kurmuş olduğu topluluklarla da en gerçekçi biçimde yansıtmaktadır. Söz konusu topluluklar tarafından geleneksel hâle getirilen “Meclis Simülasyonu” etkinliği, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen öğrencilerin buluşma noktası olmakta, yasa teklifi verilmesi, komisyon toplantıları, grup toplantıları, kulis faaliyetleri ve genel kurul görüşmeleri ile öğrencilerimiz yasa yapma konusunda önemli tecrübeler edinmektedir.

KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin misyonu şunlardır:
•    Hukuk eğitimi alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim hizmeti sunmak.
•    Resmî kurumların ve toplumun ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını yetiştirmek.
•    Araştırma çalışmaları ile toplumun hukuk bilincini yükseltecek nitelikli bilgi üretmek. 
•    Mesleki örgütlerle iş birliği kurarak, hukuk alanında ortak çalışmalar yapmak.
KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin vizyon şunlardır:
•    Hukukun üstünlüğüne, temel hak ve hürriyetlere saygılı, hukukun oluşumunda ve uygulamasında ön planda yer alan, sosyal sorumluluk bilincinde olan, teorik bilgileri iyi özümsemiş ve bunları pratik hayata hızlı ve doğru bir şekilde aktarma becerisine sahip mezunları hukuk camiasına kazandırmak.
•    İnsan hak ve hürriyetlerine ve toplumun değerlerine saygılı, çağdaş değerleri özümsemiş hukukçular yetiştirmek. 
•    Ulusal merkezli iyi bir hukuk eğitimi almış, hukuk kültürünün ve adalet anlayışının gelişmesine katkı yapabilecek, hukukun üstünlüğünü savunma konusunda kararlı, uygulamada etkin rol oynayan, ülke çapında aranan, rekabete açık, hukuki gelişmelere yön verebilecek, içinde yaşadığı toplumu tanıyan ve hukuki ihtiyaçlarını karşılayabilecek vasıfta hukukçular yetiştirmek.