İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Sportif Aktiviteler Direktörlüğü; üniversitedeki öğrenci topluluklarının kurulmasını, topluluk faaliyetlerinin organizasyonlarını, spor müsabakalarını, mezun ve aktif öğrencilerin mezuniyet öncesi ve sonrasında kariyer gelişimlerine yönelik destek verilmesini ve koruyucu sağlık hizmetleri yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi organizasyon yapısı doğrultusunda direktörlüğümüz bünyesinde Öğrenci Toplulukları Ofisi, Sportif Faaliyetler ve Sağlık Ofisi, Kariyer Gelişim ve Mezun İlişkileri Ofisi, Psikolojik Danışmanlık ve  Rehberlik Ofisi bulunmaktadır. Ayrıca psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri de Sağlık Kültür ve Sportif Aktiviteler Direktörlüğü altında yürütülmektedir.

 

GÖREV ALANLARI

 • Öğrenci topluluklarının kurulma işlemlerini ve topluluklarının yıl içerisindeki faaliyetlerinin yönetimini yapmak.
 • KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve geleneksel bir hal alan Soba Başı Sohbetleri, Kültür Sokağı ve Spor Şenlikleri ile spor müsabakalarının organizasyonunu yapmak ve yönetmek.
 • Spor takımlarının seçmelerini yapmak, yıl içerisinde spor takımlarının antrenmanlarını düzenlemek ve organize etmek.
 • Yıl içerisinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalara spor takımlarının katılımını sağlamak.
 • Akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin Öğrenci Sağlık Merkezi tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak.
 • Mezun adayı öğrencilerimizin iş dünyasında kendi sektörleriyle iletişimini sağlamak ve istihdam olanakları oluşturabilmek için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Mezun adayı öğrencilerimizin kolay erişebileceği, güncel iş ve staj duyuru sistemi geliştirmek.
 • Öğrenci ve mezunlarımıza kariyer danışmanlığı, mentorluk hizmeti sunmak.
 • Öğrenci ve mezunlarımızın mesleki deneyim kazanmalarını sağlayacak söyleşi, seminer, konferans, sempozyum vb. etkinlikler düzenlemek.
 • Bölgesel, ulusal ve uluslararası iş ve staj fırsatlarını takip etmek, ilgili öğrencileri bilgilendirmek.
 • Öğrencilerin kişisel ve mesleki becerilerinin tespit edilmesine yönelik testlerin uygulanmasını sağlamak ve testlerin yorumlanmasıyla öğrencilere uygun bireysel ve grup odaklı kariyer planlama etkinlikleri düzenlemek.
 • Öğrencilere ve mezunlara mesleki yetkinlikler kazandırma ve geliştirmeye yönelik kurs, sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri düzenlemek.
 • Öğrenci Toplulukları ile iş birliği ve koordinasyon içinde ‘kariyer’ etkinlikleri geliştirmek. Etkinliklerin planlanmasına veya düzenlenmesine destek vermek.
 • Öğrenci ve mezun memnuniyetini takip etmek. İlgili alanlarda gerekli önleyici ve düzeltici faaliyetler yapmak.
 • Mezunların profesyonel iş yaşamlarını takip etmek ve üniversiteye bağlılıklarını korumaya yönelik faaliyetler oluşturmak.
 • Mezun bilgilerinin yer aldığı veri tabanı oluşturmak.
 • Kısmi Zamanlı Öğrenci sürecinin takibini yapmak ve sağlıklı yürütülmesi sağlamak.
 • İntörn öğrencilerimizin sigorta işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Ulusal Staj Programı kapsamında zorunlu staj yapan öğrencilerimizin sigorta işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen projelerde üniversitemizi temsil etmek.
 • Yetenek Kapısı Platformu’nu takip etmek.
 • DABİS verilerini takip etmek ve raporlaştırmak.
 • İş fuarı organizasyonu gerçekleştirmek.