İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Politikası; üniversitenin vizyon, misyon, değerler ve stratejik hedefleri doğrultusunda, nitelikli insan gücünü üniversiteye kazandırmayı ve üniversiteyi iş gücü piyasasında tercih edilen bir noktaya taşımayı hedeflemektedir.

Kurum kültürünün tüm çalışanlar tarafından içselleştirilmesi amacıyla, üniversitemizin yenilikçi, deneyimli ve bilgi toplumunun gerektirdiği nitelikte insan kaynağını yetiştirmesi ve bilgiye dayalı hâle gelen dinamikleri sahiplenmesi esastır.

Üniversite yönetimimiz, eğitim ve araştırmanın yanı sıra sorgulayan, etik değerlere bağlı, eleştirel bakış açısına sahip bireylerin üniversitemize kazandırılmasını önemsemekte ve insan kaynağı istihdamında bu durumu önemsemektedir.

Bununla birlikte çalışanların motivasyonlarına yardımcı olmak, çalışan memnuniyetini ön planda tutarak, etkin ve verimli bir organizasyon oluşturmak temel prensibimizdir. Takım ruhuyla oluşturulan ekiplerimiz, üniversitemizin stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarını var gücüyle sürdürmektedir.