İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO Karatay Üniversitesi, geniş kapsamlı prensipler çerçevesinde ulusal-uluslararası düzeyde kalkınma ve gelişmeyi destekleyen, nitelikli eğitim programları ve araştırmalarla uluslararası sıralamalarda üst basamaklarda yer almayı hedefleyen bir üniversite olup evrensel düzeyde bir eğitim-araştırma politikası izlemektedir. KTO Karatay Üniversitesi;

  • Evrensel bilim anlayışına uygun uluslararası eğitim–öğretim ve araştırma–geliştirme hizmeti sunan
  • Ürettiği bilgilerle, öğrencilerinin yolunu aydınlatan
  • Araştırma alanındaki vizyonunu gerçekleştirmek için fiziki gelişimi destekleyen
  • Eğitim ve araştırma süreçlerini paydaş katılımıyla sürekli iyileştiren
  • Bilimsel ve sanatsal çalışmaları destekleyen
  • Öğretim elemanları ve öğrencilerin modern gelişmeleri takip edebilecekleri bir araştırma-geliştirme ortamı sunan
  • Teknoloji transferi, girişimcilik, fikri mülkiyet, lisanslama ve ticarileştirme faaliyetleri ile bilimsel değeri ekonomik değere dönüştürüp kamuoyu ile buluşturan
  • Üniversite-sanayi iş birliğine önem veren bir politikaya sahiptir.