İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO Karatay Üniversitesi Strateji ve Kalite Yönetim Ofisi, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı gibi temel hizmet süreçlerinin belirli standart ve ölçütlere uygun olarak yürütülebilmesi amacıyla 01.01.2017 tarihinde kurulmuştur.

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası KTO Karatay Üniversitesi Kalite Komisyonu oluşturulmuştur. Strateji ve Kalite Yönetim Ofisi ise Kalite Komisyonu’nun görevlerini desteklemek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

GÖREV ALANLARI

  • KTO Karatay Üniversitesi Stratejik Plan Süreci Yönetimi
  • Kalite Güvence Sisteminin Organizasyonu
  • Kurumsal Değerlendirme Sürecinin Koordinasyonu
  • Akreditasyon: Programların Değerlendirilmesi (MÜDEK, AACSB, AABI, İLDEK, TURAK vb.)
  • Sistem Belgelendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • İç ve Dış Paydaş Memnuniyetlerinin Anketler Vasıtasıyla Değerlendirilmesi