İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Müşavirliği, üniversite tüzel kişiliğinin Anayasa’nın 130. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu doğrultusunda, yüklendiği kamu hizmetlerini yerine getirirken, tesis ettiği idari işlem ve eylemleriyle hukukun ve mevzuatın öngördüğü sınırlar içerisinde üniversitenin hak ve menfaatlerinin savunulmasında ve kazanılmasında danışma ve icra birimi olarak faaliyet göstermektedir.

Üniversitenin açtığı ve aleyhine açılan idari ve adli davaları takip etmek, hukukî mütalaa vermek, sözleşme ve protokolleri incelemek, Rektörlük tarafından açılan akademik personel ve öğrenci disiplin soruşturmalarını takip etmek, bilgi edinme ve talep başvurularını değerlendirmek, CİMER başvurularını cevaplamak, tüm sözleşme ve protokolleri takip etmek gibi alanlarda çalışmalar yürütmektedir.