İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KÜTÜPHANEDEN YARARLANMA ŞARTLARI:

 • Üniversitenin öğretim elemanları, idari personeli, öğrencileri ile diğer araştırmacılar kütüphane yönergesinde belirlenen esaslar çerçevesinde kütüphaneden yararlanabilirler.
 • Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak üniversite kütüphanesi, diğer üniversitelerin öğretim elemanlarına ve araştırıcılarına açıktır. Ancak, bağlı oldukları üniversitelerin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının sorumluluğu altında kütüphanemizden ödünç materyal alabilirler.Kütüphane ve okuma salonundan yararlanan kullanıcılar çıkarken ellerindeki materyali kütüphane görevlisine göstermekle yükümlüdürler. İzinsiz olarak materyal çıkarmaya teşebbüs edenler için gerekli tedbirler alınarak haklarında yasal yollara başvurulur.

 

DANIŞMA HİZMETİ

 • Kütüphanemize gelen kullanıcıların bilgiye ve kaynaklara kolayca erişebilmelerini sağlamak amacıyla karşılaştıkları sorunları çözmek, danışma kaynaklarının kullanımına yardımcı olmak ve rehberlik etmek için verilen hizmettir.

 

ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ

Ödünç verme esasları:   

 • Üniversitemizin akademik ve idari personeli, öğrencileri ve mezun öğrenciler kütüphaneden ödünç kitap alabilirler. 
 • Üniversitemizin bütün akademik ve  idari personeli göreve başladıkları tarihten, öğrenciler ise kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren kütüphanemiz üyesidirler.
 • Kütüphaneden Üniversitede görevli akademik ve idari personele kurum kimlik kartları, öğrencilere, öğrenci kimlik kartları karşılığı ödünç verme işlemi yapılır.
 • Üniversite idari ve akademik personeli 20 (yirmi) gün süreyle 5 (beş) kitap ödünç alabilirler.   
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri 10 (on) gün süreyle 3 (üç) kitap ödünç alabilirler.
 • Ön lisans, lisans ve mezun öğrenciler de 10 (on) gün süreyle 2 (iki) kitap ödünç alabilirler.
 • Kullanıcılar başka kullanıcı üzerindeki kitapları, iade tarihinden itibaren 2 kitap rezerv edebilirler. Rezerv edilen kitap veya kitapları 2 gün içinde almadıkları takdirde sistemden otomatik olarak rezerv süresi dolan kitaplar diğer kullanıcılara ödünç verilir.
 • Ödünç alınan kitapların süresi başka kullanıcı tarafından rezerv edilmediği sürece bir defaya mahsus olmak üzere; a) İdari ve akademik personel 20 (yirmi) gün süreyle, b) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri 10 (on) gün süreyle, c) Ön lisans, lisans ve mezun öğrenciler 5 (beş) gün süreyle uzatılabilir.
 • Ödünç verme süreleri gerektiğinde kütüphane yönetimi tarafından yeniden düzenlenebilir.
 • Kullanıcılar alınan yayınları başka kişilere devredemezler. 
 • Kütüphane Yönetim Birimi ödünç verme süresi dolmadan kullanıcılardan materyallerin iadesini isteyebilir.
 • Kullanıcılar tarafından çok kullanılan kitaplar, kullanıcıların isteği veya kütüphane yönetiminin ve öğretim üyelerinin kararıyla rezerv kitaplar bölümüne konulur. Bu kitaplar iki saat süreyle kütüphane içinde ödünç verilir. Başka bir kullanıcı tarafından istenmez ise süre iki saat daha uzatılabilir.
 • Başkasına ait kimlik kartı ile ödünç materyal alınamaz. Başkasının kimliği ile ödünç materyal almaya çalışanlar hakkında gerekli idari, hukuki ve cezai işlem yapılır.
 • Üniversitede görevli akademik personel, kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde diğer üniversite kütüphanelerinden kütüphanemiz aracılığıyla en fazla 5 (beş) kitap talebinde bulunabilirler. İlgili kitapların getirilmesi için gerekli olan posta ve sair ücretler idare tarafından karşılanır. Ödünç alınan kaynağın teslim edildikten sonra kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda, kaynağın ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir. Kütüphaneler Arası İş Birliği kapsamında alınan kitapların süresi dolduğu halde teslim etmeyenlerin ve/veya bu kitaplarla ilgili gecikme, yıpranma veya kaybolma sebebiyle cezalı durumuna düşenlerin, cezalarını ödemeden veya kitapları piyasadan temin etmeden yeni kitap istekleri karşılanmaz.

Gününde iade edilmeyen kitap ve diğer materyaller:

Ödünç aldığı kitap ve benzeri materyali, ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen kişi, başkaca hiç bir işleme gerek bulunmaksızın, süre sonunu izleyen günden itibaren, gecikme cezası olarak 1-15 gün arası günlük 1 TL, 16-30 gün arası günlük 1,5 TL uygulanmaktadır. Gecikme süreniz 20 gün veya toplam borcunuz 20 TL olduğu takdirde OBS sistemine girişiniz engellenir. Kitaplar iade edilip ödeme yapılıncaya kadar sisteminiz kilitli kalır. Gecikme süreniz 30 günü geçtiği takdirde aldığınız kitap hakkında kaybedilmiş muamelesi yapılır. (Bkz. Kütüphane ve Müze Yönergesi Madde 19) Kayıp muamelesi yapılması durumunda kütüphaneden bir daha kitap alamayacağınızı hatırlatırız.