İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...
  • KTO Karatay Üniversitesi YORDAM

https://kutuphane.karatay.edu.tr/yordam/

  • Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Kataloğu

http://katalog.mk.gov.tr/

  • Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS)

https://ankos.org.tr/tr/

http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-main.pl

  • KTO Karatay Üniversitesi Akademisyenleri Google Akademik Platformu

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&view_op=search_authors&mauthors=karatay.edu.tr&btnG=

  • Kütüphaneler Arası İş Birliği Takip Sistemi (KİTS)

https://kits.ankos.gen.tr/

  • TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)

https://ulakbim.tubitak.gov.tr/

https://www.toplukatalog.gov.tr/

https://www.worldcat.org/

  • Yükseköğretim Akademik Arama

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/

  • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

https://www.tuba.gov.tr/tr/yayinlar/suresiz-yayinlar/

  • YÖK Ulusal Tez Merkezi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/