İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

Açık Erişim Dünyasından... 

Açık Erişim Nedir? 

Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi 

Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi 

Katip Çelebi Üniversitesi e-books  

CiteSeer : Scientific Literature Digital Library and Search Engine 

DAREnet : Worldwide access to Dutch academic research results 

DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

FindArticles 

Gazi Üniversitesi Açıkarşiv Sistemi 

Google Scholar 

PubMed 

Open Science Directory Kalkınmakta olan ülkelerin bilimsel araştırmalarına destek olmak için hazırlanmış bir açık erişim arşivleri dizin

Arxiv Cornell Üniversitesi Kütüphanesi tarafından yürütülen bu açık erişim projesi Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Karşılaştırmalı Biyoloji ve İstatistik konularında 500.000’den fazla e-kaynağa erişim sağlar.

 

MagPortal.Com : Search for Magazine Articles 

OAIster : 617 farklı kurumun akademik içerikli (çeşitli disiplinlerde) 7,115,423 adet çalısmasına bu adresten erişebilirsiniz. Kitap, tez, makale, rapor vb. 

Open Archive Initiative 

Sabancı Üniversitesi 

 

Supporting Open Access 

The Directory of Open Access Repositories - OpenDOAR 

ULAKBİM Türkçe Veri Tabanları

 

Toplu Kataloglar 

ToKat (Ulusal Toplu Katalog) 

Türkiye Toplu Kataloğu  (kutup.org) 

ULAKBİM Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu 

Melvyl 

WorldCAT

 

"YÖKAKADEMİK" (YÜKSEKÖĞRETİM AKADEMİK ARAMA)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan, Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik faaliyet çıktılarının tek bir noktadan elektronik ortamda erişilebilme imkanın sunulacağı "YÖKAKADEMİK" (YÜKSEKÖĞRETİM AKADEMİK ARAMA) sistemi

"Veri Yönetiminde Araştırmacılarla Etkileşim: Örnek Çalışmalar Kitabı"

Yükseköğretim Kurulu bünyesinde “açık bilim ve açık erişim” konularında çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda üniversiteler için araştırma veri yönetimi planı hazırlamak, açık veri ve araştırma verisi ile ilgili dünyadaki gelişmeleri izlemek, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, eğitimler vermek, özellikle Avrupa ile uyumlu birlikte çalışabilir sistemler oluşturulmasına destek vermek, raporlar hazırlamak ve çeviriler yapmak amacıyla oluşturulan YÖK Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu tarafından çevirisi yapılan; “Veri Yönetiminde Araştırmacılarla Etkileşim: Örnek Çalışmalar Kitabı” aşağıdaki adresten erişime açılmıştır. Bütün dünyada kurumların araştırmacılarını araştırma verisi konusunda nasıl yönlendirdikleri hakkında genel bir bakış açısı sunmayı amaçlayan bu kitap, Türkçe literatürdeki önemli bir eksikliği giderecek ve farkındalık oluşmasını sağlayarak, yapılacak çalışmalara temel teşkil edecektir.

E-kitap indirmek için tıklayınız.

YÖK Açık Arşiv Yayınları

YÖK’ün araştırmacılar için açmış olduğu e-kitaplar https://www.yok.gov.tr/yayinlar/yayinlarimiz adresinde hizmete sunulmuştur.

"Kalkınma Kütüphanesi" 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, kurumun hafızası niteliğinde olan belgeleri sanal ortama aktardı.Kalkınma ajanslarının kuruluşundan bu yana hazırladığı ekonomik ve sosyal kalkınma odaklı yayın ve raporlar, politika belgesi ve analitik çalışmalar, Kalkınma Kütüphanesi adıyla interaktif bir platforma taşındı. 
www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr adresinde araştırmacıları bekliyor.

YÖK Dersleri projesi 
YÖK Dersleri projesi, Yeni YÖK kapsamında üniversitelerimiz tarafından üretilen dijital ders içeriklerini YÖK Dersleri Platformu (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adını verdiğimiz bu ara yüzle açık erişime sunulmaktadır. İlk aşamada Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nin ders içeriklerinin yer aldığı bu platform, diğer üniversitelerimizin de katkılarıyla hem program ve ders sayısı hem de içerik çeşitliliği açısından daha da gelişecek ve zenginleşecektir. Bu platform, yükseköğretimde kalite çıtasının daha da yükselmesine katkı sağlayan bir zemindir.

https://yokdersleri.yok.gov.tr/ adresinden erişime sunulan ders içeriklerini takip edebilirsiniz.

 

Akademik Akıl

Akademisyenlerin, mesleki - sosyal - güncel konuları değerlendirerek birikimlerini aktardıkları, "köşe yazıları"ndan oluşan bilgi - fikir paylaşma platformu Akademik Akıl, www.akademikakil.com adresinde hizmete sunulmuştur.  

TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi)

TÜBA’nın (Türkiye Bilimler Akademisi) PDF olarak açık erişime açtığı kitaplara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Çoğu kitabın altında PDF indirme bağlantısını göreceksiniz.

Bağlantı adresi : http://www.tuba.gov.tr/tr/yayinlar/suresiz-yayinlar/ 

TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

İnsanlıkla yaşıt bir bilim dalı olan biyografi, toplumların sosyal ve kültürel gelişmişliğinin de önemli göstergelerinden biridir. Bu anlamda dünyanın en zengin biyografi geleneği, İslam medeniyetine ve dolayısıyla onun önemli bir parçası olan Türk toplumuna aittir. Özellikle Osmanlı Dönemi, başta şair biyografileri olmak üzere, bilginler, devlet adamları, hattatlar ve musikişinaslardan çiçek yetiştiricilerine kadar her konuda, pek az topluma nasip olacak zenginlikte bir biyografi geleneğine sahiptir. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü başlangıçtan günümüze kadar Türk edebiyatına ait şair ve yazarların biyografilerini modern biyografi anlayışına göre ele alan bir çalışmadır. Genel Ağ ortamında bütün dünyanın hizmetine sunulan Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, belirli aralıklarla yeni araştırmalar ışığında güncellenecektir.

Bağlantı adresi:  http://teis.yesevi.edu.tr/

“Marka, Kimlik, Turizm ve Bartın Kent Kimliği Çalıştayı”

Günümüzde ülkeler, bölgeler ve hatta kentler arasında bir çok alanda olduğu gibi turizm alanında da ciddi bir rekabet ortamı söz konusudur. Bu rekabette güçlü olabilmek için doğru ve sürdürülebilir stratejilerin oluşturulması zorunlu hale gelmiştir. Bununla birlikte değişen sektör dinamiklerini de dikkate alarak turizm amaçlı markalaşma politikalarının hazırlanması da önem taşımaktadır. 

Bağlantı adresi : http://hdl.handle.net/11772/6566

Erdem Dergisi

Atatürk Kültür Merkezi tarafından yayımlanan Erdem, insan ve toplum bilimleri alanında makalelere yer veren, hakemli bir uluslararası dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı çıkar.

https://erdem.gov.tr/

 

Ansiklopediler

Artcyclopedia 

Botany Encyclopedia of Plants and Botanical Dictionary 

Britannica 

CHEMCYCLOPEDIA 

Columbia Encyclopedia 

Enciclopedia Libre Universal en Español 

Encyclopædia Iranica 

Encyclopedia Mythica : an encyclopedia on mtyhology, folklore and legend 

Encyclopedia of 1848 Revolutions 

Encyclopedia of Earth 

Encyclopedia of Life 

Encyclopedia of Psychology 

Encyclopedia of The Orient 

Encyclopedia.Com 

Encyclopeida Astronautica 

English, Medical, Legal, and Computer Dictionaries, Thesaurus, Encyclopedia, a Literature Reference

Healthopedia 

Medcyclopaedia 

Medical Encyclopedia 

Medpedia 

Military History encyclopedia on the Web 

Online Sağlık Ansiklopedisi 

Perseus Encyclopedia of Ancient Greece 

Resimli Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi 

Stanford Encyclopedia of Philosophy 

The Adam Health Illustrated Encyclopedia 

The Cambridge History of English and American Literature : An Encyclopedia in Eighteen Volumes 

The Canadian Encyclopedia 

The Catholic Encyclopedia 

The Internet Encyclopedia of Philosophy 

The Probert Encyclopedia : A free online encyclopedia of over 110,000 hyperlinked and searchable topics 

Wikipedia, the free encyclopedia

 

Diğer Kaynaklar

Genel

AATA Online: Abstracts of International Conservation Literature

AATA Online is a comprehensive database of over 100,000 abstracts of literature related to the preservation and conservation of material cultural heritage.

 

 AgeLine® Database

AgeLine is an online, bibliographic database produced by AARP that focuses on the subject of aging and middle-aged and older adults, particularly addressing the social, psychological, economic, policy, and health care aspects of aging.

ARTindex

Artindex is a provider on arts in the Netherlands, and contains several databases concerning art collections and art organisations. Most of them are free, such as collections of art in the provinces of Noord-Holland, Limburg and Overijssel and the collection of art of the professional organisation of photographers in The Netherlands. Especially useful is ARTIndex Kunstalmanak Online with addresses of museums and galleries in the whole country. There is also an online version of Lexicon van Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1998, for which user name and password are required. In Dutch

Bilgi Yönetimi

www.bilgiyonetimi.org, bir "bilgi yönetimi" sitesidir. Sitenin ana konusu "bilgi yönetimi" olup, www.bilgiyonetimi.org bir bilgi yönetim sisteminin alt başlıklarını oluşturan veri madenciliği, veri ambarcılığı, yapay iş zekaları, proje yönetimi, teknolojik araçlar, bilgisayar yazılımları, bilgisayar sistemleri vb. başlıklar hakkında da bilgiler içerir. www.bilgiyonetimi.org, bir bilgisayar yazılımı, donanımı, teknoloji, erp, mrp, crm, proje yönetimi, stratejik yönetim vs. sitesi değildir. Sitede bütün bu alt başlıklar, "bilgi yönetimi" ni oluşturan parçalar olarak ele alınır, işlenir.

 canaktanWEB

Referans Kütüphanesi,Ekonomi,İşletme & Yönetim, Eğitim, Devlet&Politika,Hukuk,Değişim&Reform, Yeni Trendler,Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Ahlak, Dinler & İnançlar,

Library, Information Science & Technology Abstracts

LISTA, kutuphanecilik ve enformasyon bilimleri alaninda bilinen en onemli danisma kaynaklarindandir. Kutuphanecilik, kataloglama, siniflama, bibliometri, bilgi yonetimi ve daha pek cok konudaki 600’den fazla dergiyi, 1960’li yillarin ortalarindan gunumuze indekslemektedir.

 openDemocracy

openDemocracy is the leading independent website on global current affairs - free to read, free to participate, free to the world... ...offering stimulating, critical analysis, promoting dialogue and debate on issues of global importance and linking citizens from around the world. openDemocracy is committed to human rights and democracy. We aim to ensure that marginalised views and voices are heard. We believe facilitating argument and understanding across geographical boundaries is vital to preventing injustice.

 SinemaTürk

Türk Sineması ile ilgili bilgilerin bulunduğu bir veri tabanıdır.

Social Care Online

Welcome to Social Care Online where you can access the UK’s most complete range of information and research on all aspects of social care - for free. With new content added daily by SCIE’s experienced information professionals, you can find information about all aspects of social care, from fostering, to mental health, to human resources and much, much more

 Teacher Reference Center

This index of over 260 titles from the most popular teacher and administrator trade journals, periodicals, and books is now also offered free via the EBSCOhost platform. This database provides coverage on key education topics such as Assessment, Continuing Education, Current Pedagogical Research, Curriculum Development, Instructional Media, Language Arts, Literacy Standards, Science & Mathematics, and more.

 TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı (TDPVT)

TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı, TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinin ve TÜBİTAK-TÜBA-YÖK tarafından, üniversitelerde desteklenen sosyal bilimler alanındaki projelerin kesin raporlarını içermektedir. Proje raporlarına ULAKBİM kütüphanesinden erişilebilmektedir.

 Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri Projesi Veri Tabanı

Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi, dünya kültür emanetlerinin önemli bir parçası olan Türkiye kültür varlıklarının bulgularının, kronolojik bir envanterinin çıkartılması ve bu bilginin uluslararası platformda paylaşılması amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. En azından 400.000 yıl eskiye uzanan kültürel verileri barındıran Anadolu ve Trakya toprakları üzerinde, 1800’lerin ilk yarısından başlayan araştırmaların sonuçları ile çağdaş yüzey araştırmaları ve kazıların bilgileri dağınık ve çoğunlukla ulaşılamaz durumdadır. Birçok yerleşmenin yeri bilinmemekte, birçoğu da tahribatın/yapılaşmanın kurbanı olmuş ya da olmaktadır. Bu tahribata karşı ve bu emanetleri korumaya yönelik öncelikle yapılabilecek en önemli çalışma, kültürel verilerin merkezi bir yapı içinde toplanması ve derlenmesidir: Belgeleme olmadan koruma olmaz. İlk kez bu projeyle, Türkiye arkeolojik yerleşmeleri, höyükler, tümülüsler, anıtlar, mezarlıklar, ören yerleri, yerleşme yerleşme, höyük höyük, tümülüs tümülüs belgelenmektedir.

 Uysal - Walker Türk Öyküleri Sandığı

Uysal - Walker Türk Öyküleri Sandığı Ağ Sayfasına hoş geldiniz. Burada okuyacaklarınızın çoğunluğu, son iki yüzyil içinde bu konulara emek vermiş kişilerin ürünleridir. Ingilizce çeviriler dışında kalanlar, bu ağ sayfasına, bu göreve 2001 yılında atanan yönetici tarafindan (yirmibeş yıl süre ile topladığı öz varlığından özel olarak alınıp) seçilerek yerleştirilmişlerdir.

Yeni Türk Ceza Adaleti Sistemini Tanıtım Sitesi

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır

 Ecocrop

The planning and initial expert consultancies for Ecocrop took place in 1991 and the actual work on the database started in July 1992. The database was developed by the Land and Water Development Division of FAO (AGLL) as a tool to identify plant species for given environments and uses, and as an information system contributing to a Land Use Planning concept.

Index to American Botanical Literature

The Index to American Botanical Literature has provided a service to the American botanical community for over a century, published initially in the Bulletin of the Torrey Botanical Club and subsequently in Brittonia. Beginning in 1886, when Elizabeth Britton of The New York Botanical Garden was editor, the Index has provided bibliographic data both on books and articles in periodicals. In 1999, the Index went to an entirely electronic format.

Mineralogy Database

Mineral data for individual species are linked to mineral tables by crystallography, crystal structures, X-Ray powder diffraction, chemical composition, physical and optical properties, Dana’s New classification, Strunz classification, mineral specimen images, and alphabetical listings of mineral species. There also are extensive links to other external sources of mineral data and information.

 PubChem

PubChem- The granddaddy of all free chemistry databases. Search over 8 million compounds by a variety of criteria. Although some PubChem records are linked into the primary literature through MeSH, most are not. But this doesn’t seem to be PubChem’s true calling. Instead, PubChem may well evolve into the world’s largest online collection of molecular data sheets. Increasingly, the other databases in this list are cross-referencing their entries into PubChem. PubChem’s entire database can be downloaded by FTP. CAS Registry are correct to see PubChem as the first real competition they’ve had in decades.

 Science.gov : FirstGov for Science - Governmet Science Portal

Agriculture & Food, Applied Science & Technologies, Astronomy & Space , Biology & Nature, Computers & Communication, Earth & Ocean Sciences, Energy & Energy Conservation, Environment & Environmental Quality, Health & Medicine, Math, Physics, & Chemistry, Natural Resources & Conservation, Science Education

 SORA - Searchable Ornithological Research Archive

The SORA project (http://elibrary.unm.edu/sora) is an open access electronic journal archive and is the product of a collaboration between the American Ornithologists Union, the Cooper Ornithological Society, the Association of Field Ornithologists, the Wilson Ornithological Society and the University of New Mexico libraries and IT department. This archive provides access to an extensive Ornithological literature of international scope, and detailed material documenting the history of Ornithology in North America over the last 120 years. The content of this site includes the following titles: The Auk (1884-1999), The Condor (1899-2000), The Journal of Field Ornithology (1930-1999), The North American Bird Bander (1976-2000), Pacific Coast Avifauna (1900-1974), Studies in Avian Biology (1978-1999), and The Wilson Bulletin (1889-1999). Also available with browse-only capability is Ornithologia Neotropical; we hope to be able to index this journal soon, and include searching across its contents. We hope to be able to expand the content available as more Societies and journals join

 The SAO/NASA Astrophysics Data System

The SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS) is a Digital Library portal for researchers in Astronomy and Physics, operated by the Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) under a NASA grant. The ADS maintains three bibliographic databases containing more than 6.4 million records: Astronomy and Astrophysics, Physics, and arXiv e-prints. The main body of data in the ADS consists of bibliographic records, which are searchable through highly customizable query forms, and full-text scans of much of the astronomical literature which can be browsed or searched via our full-text search interface. Integrated in its databases, the ADS provides access and pointers to a wealth of external resources, including electronic articles, data catalogs and archives. We currently have links to over 6.9 million records maintained by our collaborators.

 The Library of Economics and Liberty

The Library of Economics and Liberty features educational resources for the study of economics. Materials include Over 100 classic and modern online books and essays on economics, by authors including Adam Smith, James M. Buchanan, Frédéric Bastiat, Ludwig von Mises, Friedrich A. Hayek, Frank Knight, David Ricardo, Frederic Bastiat, Jeremy Bentham, Alfred Marshall, and more. The Concise Encyclopedia of Economics, David R. Henderson, ed., an encyclopedia containing articles by over 100 economists, plus biographies of over 80 famous economists. Monthly economics articles by professors and thinkers, including frequent contributions by Mike Munger, Fred McChesney, and articles by David Levy and Sandra Peart on the origins of the term "the dismal science" and the history of economic thought. An economics blog, EconLog, with co-bloggers Bryan Caplan and Arnold Kling, on topics ranging from free trade to immigration to the influence of economic thought on films, comics, and novels. A weekly economics podcast, EconTalk, with host Russell Roberts, including book reviews and educational discussions on economics, political economy, political science, and markets, featuring interviews with Nobel Laureates, authors, and business leaders. Monthly columns on economic topics of interest outside the United States by Anthony de Jasay and Ibsen Martinez. Fully searchable free resources for students and teachers at all education levels, including high school, college, graduate school, home-schoolers, post-graduate self-education. Resources are chosen to appeal to a variety of interests, from academic research to casual curiosity.

 TOBB Sanayi Veri Tabanı

Türkiye’deki Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Ticaret ve Sanayi Odasına üye olup, kapasite raporu yaptırmış yaklaşık 45.000 üretici firmanin bulunduğu Sanayi Veritabanı’ndan bu firmalar hakkında aşağıdaki bilgiler sunulmaktadır. Firma adı Firma adresi Firma telefonu Firma faksı Firmada çalışan toplam personel sayısı Firmanın ürettiği malın kodu ve adı Mal bazında toplam kapasite miktarı

 AgNIC

Agriculture Network Information Center

 AGORA Access to Global Online Research in Agriculture

The AGORA program, set up by the Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) together with major publishers, enables developing countries to gain access to an outstanding digital library collection in the fields of food, agriculture, environmental science and related social sciences. AGORA provides a collection of 1221 journals to institutions in 107 countries. AGORA is designed to enhance the scholarship of the many thousands of students, faculty and researchers in agriculture and life sciences in the developing world.

 AGRICOLA

AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access) serves as the catalog and index to the collections of the National Agricultural Library, as well as a primary public source for world-wide access to agricultural information. The database covers materials in all formats and periods, including printed works from as far back as the 15th century. The records describe publications and resources encompassing all aspects of agriculture and allied disciplines, including animal and veterinary sciences, entomology, plant sciences, forestry, aquaculture and fisheries, farming and farming systems, agricultural economics, extension and education, food and human nutrition, and earth and environmental sciences.

 AGRIS

AGRIS is the international information system for the agricultural sciences and technology. It was created by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in 1974, to facilitate information exchange and to bring together world literature dealing with all aspects of agriculture. AGRIS is a cooperative system in which participating countries input references to the literature produced within their boundaries and, in return, draw on the information provided by the other participants. To date, 240 national, international and intergovernmental centres participate.

 CARIS : Current Agricultural Research Information System

CARIS Devam Eden Tarımsal Araştırmalar Bilgi Sistemi (Current Agricultural Research Information System) ise, halen 153 CARIS Merkezinde yürütülmekte olan araştırma çalışmalarına ait bazı bilgileri ihtiva edeCRS Reports

The NLE currently posts 1936 CRS Reports on environmental and related topics. New & updd Reports The Congressional Research Service (CRS), part of the Library of Congress, prepares its reports for the U.S. Congress. CRS products undergo review for accuracy and objectivity and contain nontechnical information that can be very useful to people interested in environmental policy. CRS does not itself provide these documents to the general public. Although CRS documents are prepared specifically for Congress and not widely distributed, their distribution is not protected by law or copyright. NCSE is committed to expanding, maintaining and updating its database of reports, making them available and searchable for the public. To browse report titles and abstracts for a specific topic, choose one from from the list to the left. Alternatively, search with a keyword using the quick search above the topic list or try a more selective search with the following advancd search form.

 Energy Citations Database

The Energy Citations Database (ECD) provides free access to over 2.3 million science research citations from 1948 through the present, with continued growth through regular updates. There are over 150,000 electronic documents, primarily from 1994 forward, available via the database. Citations and documents are made publicly available by the U.S. Department of Energy (DOE).

 FreePatentsOnline

FreePatentsOnline, the best online site for free patent searching, has had a makeover. In addition to the graphical differences, the site has been completely rewritten to allow more users, more powerful functions, and more data. If you have comments or questions about the new site, let us know.

 GeoRef Preview Database

The GeoRef database, established by the American Geological Institute in 1966, provides access to the geoscience literature of the world. GeoRef is the most comprehensive database in the geosciences and continues to grow by more than 90,000 references a year. The database contains over 2.9 million references to geoscience journal articles, books, maps, conference papers, reports and theses. You can gain access to this vast amount of information through searching on the web, online, or on GeoRef CDs.

 GreenFILE

In keeping with our commitment to environmental consciousness, EBSCO proudly offers GreenFILE, a freely accessible research database focusing on the relationship between human beings and the environment, with well-researched but accessible information on topics ranging from global warming to recycling to altrnate fuel sources and beyond. Comprised of scholarly and general interest titles, as well as government documents and reports, GreenFILE offers a unique perspective on the positive and negative ways humans affect the ecology. Drawing on the connection between the environment and disciplines such as agriculture, education, law, health and technology, GreenFILE will serve as an informative resource for anyone concerned about the issues facing our planet. GreenFILE’s initial release will include A&I for more than 600 titles, including comprehensive coverage – from to volume 1, issue 1 to present – for Bioscience (back to 1964), Conservation Biology (back to 1987), i>Journal of Ecology (back to 1913) and Journal of Environmental Planning & Management (back to 1948). The total number of records is approximately 295,000, and full text is provided for more than 4,600 records from open access titles.

Mineralogy Database

Mineral data for individual species are linked to mineral tables by crystallography, crystal structures, X-Ray powder diffraction, chemical composition, physical and optical properties, Dana’s New classification, Strunz classification, mineral specimen images, and alphabetical listings of mineral species. There also are extensive links to other external sources of mineral data and information.

 The National Academies Press

The National Academies Press (NAP) was created by the National Academies to publish the reports issued by the National Academy of Sciences, the National Academy of Engineering, the Institute of Medicine, and the National Research Council, all operating under a charter granted by the Congress of the United States. The NAP publishes more than 200 books a year on a wide range of topics in science, engineering, and health, capturing the most authoritative views on important issues in science and health policy. The institutions represented by the NAP are unique in that they attract the nation’s leading experts in every field to serve on their award-winning panels and committees. This is the right place for definitive information on everything from space science to animal nutrition.

Water Research Network

This is a multidisciplinary database of research, researchers and institutions dealing with fresh water issues all over the world. The network includes natural and social sciences as well as the humanities.

 Cold Regions Bibliography Project

The American Geological Institute (AGI) is continuing the Antarctic Bibliography and the Bibliography on Cold Regions Science and Technology as part of the Cold Regions Bibliography Project. These bibliographies provide coverage of - Antarctic research and exploration - Cold Regions engineering and physical science information

 International Center for Scientific Research

Links towards scientific societies, research institutes and universities all over the world wide web. >Directory of researchers, sorted by topic. A selection of scientific awards, journals, reference books, libraries & scientific bookshops.

 Science.gov

Science.gov is a search engine for government science information and research results. Currently in its fourth generation, Science.gov provides search of more than 50 million pages of science information with just one query, and is a gateway to over 1,800 scientific Web sites

 The WWW Virtual Library

Agriculture, Business and Economics, Computing, Communication