Genç Kızılay, Türk Kızılay’ının gençlere dayanışma, yardımlaşma ve şefkat duygularını aşılamak; düşünce, din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kardeşlik ve arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmek; yurdunu ve milletini seven sağlıklı bir nesil yetiştirilmesine yardımcı olmak; Gönüllü Kızılaycılar kazanmak ve yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Kızılaycılık ilkelerinin yurt ve dünya gençleri arasında yayılmasını sağlamak adına oluşturduğu bir oluşumdur. KTO Karatay Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğunun amacı,

Türk Kızılay’ının insani değerlerini benimsemiş ve bu değerlerle donanmış kitlesini oluşturmaya, gençlerin Sivil Toplum Kuruluşları vasıtasıyla sosyal sorumluluk alanlarına katılımlarını sağlayarak, gençlerin toplumsal zarar görebilirliklerinin azaltılması ile kendine güvenen, deneyimli ve nitelikli bir gençlik oluşumuna katkı sağlamaktır. Üniversitemizin öğrencileri başta olmak üzere ulaşabildiğimiz herkese etik ve ahlaki değerleringeliştirilmesine katkı sağlamak, Kızılay’ın misyonunu, vizyonunu ve 7 temel ilkesini öğretmek, toplu yaşam kuralları konusunda farkındalık oluşturmak, kardeşlik, dostluk, saygı ve güven duyguları içinde yaşamalarını sağlamak, temiz ve düzenli olma alışkanlığını kazandırmak, kendi başına iş yapabilme becerisi kazandırmak, beden ve çevre temizliği konusundaki bilgileri öğretmek olağan ve olağanüstü durumlarda alınacak korunma önlemleri hakkında bilgilendirmek,

Kızılaycılık, afet bilinci, ilkyardım, kan, kök hücre, bağımlılıkla mücadele, göç, sosyal hizmetler alanlarında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, el sanatları, halk oyunları, drama, spor ve benzeri dallarda bilgi ve becerilerini geliştirmek, ekip çalışması, özgüven ve işbirliği ruhu kazandırmak, tarihi ve kültürel bilgi birikimlerini arttırmak, zarar görebilirlik ve madde bağımlılıklarının azaltılmasını sağlamak. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kan bağışçısı olmalarını, kök hücre bağışçısı olmalarını, insan ıstırabının azaltılması yönünde Kızılay’ın en büyük destekçisi olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Tek bir alana yönelik olmayıp okulumuzdaki tüm öğrencilere yönelik bir topluluktur.

Genç Kızılay Topluluğu olarak planladığımız etkinliklerimiz;

· Söyleşi ve seminerler (stres ile başa çıkabilme, su kıtlığına yönelik alınabilecek önlemler, kanser ve erken teşhis, Kızılaycılık-afet bilinci-ilkyardım bilinci vb.)

· Çeşitli yerlere hayvan barınakları yapmak ve beslemeyi sağlamak

· 23 Nisan ve 19 Mayıs gibi günlerde çocuk ve gençlere yönelik etkinlikler (animasyon gösterisi, gezi vb.)

· SOBE Vakfı ziyareti (otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerle vakit geçirmek

· Kan bağış organizasyonları düzenlemek ve düzenlenen organizasyonlarda görev almak

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında gönüllülerle birlikte bir ekip işi gerçekleştirerek kuş yemlikleri hazırladık, hazırlanan yemlikleri yemlerle doldurarak üniversitemiz kampüsünde bulunan ağaç dallarına astık.

Paydaş olarak yaptığımız etkinlik ise Genç Yeşilay Topluluğu ile 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin30. Yılı kapsamında ‘Çocuk Haklarına Sosyal Hizmet Üzerinden Bir Bakış’ konulu konferans düzenledik.                     

Planlarımız arasında şu anda hayvanlar için yuva olacak barınaklar yapmak ve beslemelerini sağlamak

Su tüketimi konusunda halkı bilinçlendirecek ve bu konuda devamlılık sağlanacak nitelikte bir söyleyişi

Kızılaycılık, afet bilinci ve ilk yardım bilinci konulu akran eğitimi düzenlemek yer almaktadır.

Topluluk Başkanı:

Mail: [email protected]

Topluluk Danışmanı: 

Mail: