KTO Karatay Üniversitesi Teknogirişim ve İnovasyon Topluluğu, inovasyonu ve girişimciliği kendisine ilke edinmiş ve yenilikçi fikirleri hedef alarak Tüketen değil, Üreten bir Gençlik” sloganıyla 2016yılında kurulmuştur. Topluluğumuzda sürekli yenilik esaslı; daha aktif, etkili ve profesyonel çalışma ana amaçtır. Topluluğumuzun hedefi ;üniversitemizde girişimcilik ruhunu yaygınlaştırmak, inovasyon kültürünü oluşturmak, benimsetmek ve yenilikçi fikirlere sahip bireyler yetiştirmek; fikirlere gerekli altyapıyı sağladıktan sonra bunları projeye dökmektir. Bu amaçla teknik eğitimler, seminer, konferans, teknik gezi, panel, workshop, şirket görüşmeleri ve teknik projeler gibi bir çok etkinlik düzenlemekte; hangi sektör olursa olsun kendisine bir şeyler katmış bireyler yetiştirmeyi amaçlamıştır.

Topluluk Başkanı: Sümeyye Nur YILMAZ

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Necati VARDAR

Mail: [email protected]