Genç Yeşilay Topluluğu tütün, alkol, madde, teknoloji ve diğer bağımlılıklara yönelik önleyici ve koruyucu faaliyetlerin sunulmasını amaçlamaktadır. Okulöncesi dönemlerden üniversitelere uzanan eğitimlerimiz ve farkındalık çalışmalarımız ile toplumda bireylerin bağımsız, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerine destek olunmaktadır. Yaş, ırk, dil, din, cinsiyet ayırt etmeksizin sunulan önleyici ve koruyucu faaliyetler; bağımlılıklara yönelik bilgilendirici eğitimler, uygulamalı farkındalık çalışmaları, disiplinler arası bağımlılık ilişkileri ve geniş kitleleri içerisine alan eğitimlerden oluşmaktadır. Bireylerin yaşamlarında bağımlılık yapıcı madde kullanmaması ve buna yönelik farkındalığının arttırılması için Yeşilay’ın bağımlılıklarla mücadele eden öncü ekipleri olarak görev üstlenmekteyiz. Halk sağlığının korunması ve toplumda bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, üniversitemizin yanı sıra toplumda da gönüllü olarak görev almaktayız. Bağımlılıklarla mücadelede önleyici ve koruyucu çalışmaların öneminin farkında, enerjisi ile her zaman profesyonel bir gönüllülükle görev üstlenen bir ekibe sahip olan topluluğumuz; kanıta ve bilimsel temellere dayalı faaliyetler yürütmektedir. Etkinliklerimizin yanı sıra toplumun iyileştirilmesi ve bağımlılıklara ilişkin uygulamalar gerçekleştirilmesi amacıyla proje desteklerinde görev üstlenmekteyiz. Tüm bireylerin ve tüm bölümlerin gönüllüğüne açık olan topluluğumuz, yılın projesi ve yılın aktif topluluk ödüllerini almaya hak kazanan topluluklar arasında yer almaktadır.

 

Topluluk İçinde Yapılacak Etkinlikler

Genç Yeşilay Topluluğu olarak planladığımız etkinliklerimiz;

Disiplinlerarası Bağımlılık Eğitimleri

Çocuk Bağımlılık Eğitimi Atölyeleri

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Akran Eğitimleri

1-7 Mart Yeşilay Haftası Etkinleri (Ana okul, kreş ve ilkokullara yönelik uygulanana eğitimler)

Alkol Gözlüğü Programı

Sempozyum ve Seminerler

Genç Yeşilay Topluluğu olarak sunduğumuz ve “Konya Selçuklu Belediyesi 2018 Proje Destek Programı” kapsamında desteklenen “Yeşil Oda” projesi, 2020 yılı itibariyle Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından Türkiye genelinde uygulamaya geçirilmiştir. Yeşilay projesi ile ilkokul ve ortaokullarda çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması ve bağımlılıklara yönelik farkındalık kazandırılması amaçlanmıştır. Konya Selçuklu ilçesine bağlı beş okulda çocukların kendilerine zaman ayırabileceği ve akranları ile zararlı alışkanlıklardan uzak vakit geçirebilmeleri yönünde gerçekleştirilen proje, sosyal sorumluluk alanında önemli bir yer tutmaktadır.

Bağımlılıklarla mücadele kapsamında, bağımlılık yapıcı maddelerden uzak bir kamp programının yapılması hedeflenmektedir. Hedeflenen kamp programı içerisinde eğitimlerin, spor aktivitelerinin ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Topluluk Başkanı: KEZBAN ÇETİN

Mail: [email protected]

Topluluk Danışmanı: Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN

Topluluk Mail Adresi: [email protected]