2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere 23 Mart 2020 tarihi itibariyle başlanacak olan Uzaktan Öğretim kapsamında; ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde; akademik birimler tarafından uzaktan öğretim yöntemiyle verilecek derslerin teorik kısımları ve bazı uygulamalar senkron (canlı) olarak bahar dönemi ders programında belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
Uygulamalı derslerin uygulama kısımları ise sürece göre ileri bir tarihte yoğunlaştırılmış biçimde örgün olarak yapılacaktır. Bu süreçte tüm video içeriklerine sistemden ulaşılabilecektir. Ancak tıp fakültesi 4. ve 5. dönemlerde, mimarlık bölümünde ve bazı mühendislik programları ile sanat ve beceri alanlarında, uzaktan öğretim mümkün olmayacaktır. Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar, süreç içerisinde akademik takvim güncellenerek planlanacaktır.
Uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen derslerin telafisi için her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak, yaz öğretimi uygulanabilecektir.

Bağlantı adresi: uzem.karatay.edu.tr
Kullanıcı adı: OBS kullanıcı adınız
Şifre: OBS şifreniz

 

Uzaktan Öğretim Yöntemi ile Verilecek Dersler:
Ders programlarına OBS sayfanız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Adalet Meslek Yüksekokulu
ADL120 Ceza Hukuku Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
ADL122 İdare Hukuku Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
ADL123 Yargı Örgütü Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
ADL125 Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
ADL126 Klavye Kullanımı II Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
ADL126 Klavye Kullanımı II Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
ADL129 Medeni Hukuk II (Eşya ve Miras Hukuku) Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
ADL220 Kıymetli Evrak Hukuku Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
ADL223 İş Hukuku Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
ADL227 Dosyalama ve Arşivleme Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
ADL240 Cezaevi İdaresi ve İnfaz Hukuku Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
ADL241 Klavye Kullanımı IV Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
ADL242 İcra-İflas Hukuku Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
ADS121 TEMEL BİLGİSAYAR 2 Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
ADS123 İnsan Hakları Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
ADS223 Avukatlık ve Noterlik Hukuku Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
ADS226 İş Sağlığı ve Güvenliği Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
AYD102 Yabancı Dil II Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
AYD102 Yabancı Dil II Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
TUR102 TÜRK DİLİ II Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Fen Bilimleri Enstitüsü
EBMYL502 Seminer Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezl
EBMYL503 Tez Çalışması Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezl
EBMYL512 Nesneye Yönelik Yazılım Mühendisliği Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezl
EBMYL520 Bulanık Kontrol Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezl
EBMYL526 Derin Öğrenme Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezl
EBMYL550 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezl
EBMYL556 Pekiştirmeli Öğrenme Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezl
CIEDR504 Araştırma Metodolojisi ve Araştırma Metotlar Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Doktora
CIEDR568 İleri Beton Teknolojileri Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Doktora
CIEDR586 Bilgisayar Destekli Planlama Sistemleri Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Doktora
CIEDR594 Betonarme Taşıyıcı Sistem Tasarımı II Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Doktora
CIEDR604 Doktoraya Yönelik Özel Konular Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Doktora
CIEYL504 Araştırma Metodolojisi ve Araştırma Metotlar Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Tezli Yüksek Lisans
CIEYL508 Seminer Çalışması Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Tezli Yüksek Lisans
CIEYL542 Su Kaynakları-Kalite Yönetimi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Tezli Yüksek Lisans
CIEYL562 Elastisite Teorisi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Tezli Yüksek Lisans
CIEYL580 Yapı İşlerinde Maliyet Yönetimi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Tezli Yüksek Lisans
CIEYL586 Bilgisayar Destekli Planlama Sistemleri Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Tezli Yüksek Lisans
CIEYL594 Betonarme Taşıyıcı Sistem Tasarımı II Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Tezli Yüksek Lisans
ISGYL5210 Acil Durum ve İlk Yardım Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği (Disiplinleraras
ISGYL5250 Seminer Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği (Disiplinleraras
ISGYL5275 Elektrik Sistemlerinde İş Güvenliği Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği (Disiplinleraras
ISGYL5290 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş II Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği (Disiplinleraras
MEMYL 502 Mekatronik II Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lis
MEMYL 514 Mobil Robotlar Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lis
MEMYL 523 Otomotiv Elektronik ve Kontrol Sistemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lis
MEMYL 526 Yapay Zeka Sistemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lis
MEMYL 590 SEMİNER Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lis
MIMYS5120 Kentsel Dönüşüm Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Tezli Yüksek Lisans
MIMYS5122 Gayrimenkul Değerlemede Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Tezli Yüksek Lisans
MIMYS5204 Binalarda Bilgisayar Destekli Enerji Analizi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Tezli Yüksek Lisans
MİMYS5050 Bilimsel Araştırma Teknikleri Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Tezli Yüksek Lisans
MİMYS5126 Dijital Üretim ve Prototipleme Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Tezli Yüksek Lisans
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkilapları II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GT104 Temel Sanat Egitimi II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GT106 Osmanlı Türkçesi II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GT108 Desen Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GT110 Tasarım İlkeleri II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GT204 Osmanlı Türkçesi IV Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GT206 Hat ve Tezhip Sanatı Tarihi II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GT208 Tasarım İlkeleri IV Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GT212 Türk Kültür Tarihi II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GT306 Osmanlı Paleografisi II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GT310 Kalemişi II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GT314 Sanat Edebiyatı II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GT316 Yazma Eser Patolojisi II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GT318 Tasarım İlkeleri VI Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GT404 Epigrafi II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GT406 Sanat Eleştirisi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GTA104 Tezhip Tasarımı II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GTA202 Hat Tasarımı IV Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GTA204 Tezhip Tasarımı IV Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GTA302 Hat Tasarımı VI Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GTA304 Tezhip Tasarımı VI Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GTA306 Hat Sanatında Ekoller II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GTA308 Yardımcı Sanat Hat II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GTB218 Minyatür II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GTB220 Yardımcı Sanat Tezhip II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
GTB412 Sanat Felsefesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
TUR102 Türk Dili II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
ATA102 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
GR152 Temel Tasarım II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
GR154 Desen II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
GR156 Genel Sanat Tarihi II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
GR164 Tipografiye Giriş Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
GR166 Bilgisayar Destekli Görüntü İşleme Tekniği Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
GR166 Bilgisayar Destekli Görüntü İşleme Tekniği Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
GR252 Grafik Tasarım II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
GR254 Tipografi II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
GR256 Bilgisyar Destekli Grafik Tasarım II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
GR258 İllustrasyon II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
GR262 Grafik Tasarım Tarihi II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
GR352 Grafik Tasarım IV Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
GR366 Bilgisayar Destekli Yazı Karakteri Tasarım Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
GR368 Ambalaj Tasarımı II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
GR374 Layout Tasarımı II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
GR452 Mezuniyet Projesi II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
GR456 Portfolyo Tasarımı II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
GR462 Sanat Felsefesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
GR464 İnteraktif Grafik Tasarım II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
GRA382 Yeni Medya Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
GRB372 Grafik Üretim Teknikleri Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
TUR102 Türk Dili II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
ATA102 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
IM126 Malzeme Bilgisi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
IM218 Ergonomi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
IM234 Bilgisayar Destekli Tasarım II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
IM234 Bilgisayar Destekli Tasarım II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
IM236 Mimarlık Tarihi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
IM336 Donatı Tasarımı Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
IM338 Modern Mimarlık Tarihi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
IM342 Araştırma Teknikleri Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
IM444 Meslek Etiği Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
IM446 Yapı Keşif-Metraj Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
IMS164 Perspektif Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
IMS268 Çevre Tasarımı Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
IMS270 Kültür-Mekan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
IMS364 Mimari Animasyon Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
IMS368 Mobilya Tasarımı II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
IMS370 Ekolojik Tasarım Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
IMS462 Grafik Sunum Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
IMS468 Geleneksel Mimari Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
IMS472 MİMARİ VE SİNEMA Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
ISG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
TUR102 Türk Dili II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
ATA102 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
GST112 Yabancı Dil II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
GST112 Yabancı Dil II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
GST112 Yabancı Dil II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
GST112 Yabancı Dil II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
ISG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM126 Yapı Malzemesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM162 Perspektif Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM216 Bilgisayar Destekli Tasarım II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM216 Bilgisayar Destekli Tasarım II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM220 İnce Yapı Uygulamaları Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM220 İnce Yapı Uygulamaları Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM228 Yapı Statiği Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM232 Mimarlık Tarihi I Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM264 Herkes İçin Tasarım Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM268 Mimari ve Psikoloji Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM326 Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM334 Çagdaş Mimarlık Tarihi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM342 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Prensipleri Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM362 Mimari Animasyon Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM364 Mimari Presentasyon Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM366 Yapıda Yangından Korunma Yöntemler Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM372 Yüksek Binalar Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM374 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM462 Yapım Yönetim Ekonomisi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM464 Şantiye Yönetimi ve Organizasyonu Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM466 Dekorasyon Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM468 Kırsal Mimari Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM470 Ekolojik Tasarım Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM474 Osmanlı Cami Mimarisi Özellikleri Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM476 Geleneksel Mimari Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM478 Meslek Etiği Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM480 İş ve İmar Hukuku Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM482 Mimari ve Sinema Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
MIM484 Mimaride Fotoğraf Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
TUR102 Türk Dili II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
ATA102 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
RS202 Resim II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
RS204 Desen IV Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
RS206 Yeni Medya II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
RS208 Çağdaş Türk Sanatı II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
RS212 Sanat Tarihi IV Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
RS302 Resim IV Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
RS304 Desen VI Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
RS306 Araştırma ve Sunum Teknikleri II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
RS308 Mekan Tasarımı II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
RS310 Sanat Felsefesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
RS312 Kültür Tarihi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
RS402 Diploma Projesi II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
RS404 Portfolyo Tasarımı II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
RS406 Sanat Hukuku Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
RS408 Sanat ve Tasarım Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
RSA214 Sanatsal İletişim Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
RSA314 Rölyef Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
RSA410 Mesleki Restorasyon Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
RSB218 Estetik ve Sanat Felsefesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
TUR102 Türk Dili II Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
Hukuk Fakültesi
ATA112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Hukuk Fakültesi Hukuk
EKO112 İktisat Hukuk Fakültesi Hukuk
HKS152 Siyasi Tarih Hukuk Fakültesi Hukuk
HKS182 Yargı Örgütü Hukuk Fakültesi Hukuk
HKS212 Kriminoloji Hukuk Fakültesi Hukuk
HKS214 İslam Özel Hukuku Hukuk Fakültesi Hukuk
HKS252 Marka ve Patent Hukuku Hukuk Fakültesi Hukuk
HKS314 Parlemento Hukuku Hukuk Fakültesi Hukuk
HKS322 Tüketici Hukuku Hukuk Fakültesi Hukuk
HKS382 Enerji Hukuku Hukuk Fakültesi Hukuk
HKS414 Avukatlık ve Noterlik Hukuku Hukuk Fakültesi Hukuk
HKS472 İsimsiz Sözleşmeler Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ112 Hukuk Başlangıcı Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ122 Anayasa Hukuku Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ132 Medeni Hukuk Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ142 Roma Hukuku Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ152 Genel Hukuk Tarihi Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ212 Borçlar Hukuku ( Genel Hükümler ) Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ222 Ceza Hukuku ( Genel Hükümler ) Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ232 İdare Hukuku Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ242 Türk Hukuk Tarihi Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ252 Milletler Arası Hukuk Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ262 Kamu Maliyesi Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ282 Adli Yazışma ve Tebligat Hukuku Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ302 Anayasa Yargısı Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ312 Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ322 Eşya Hukuku Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ332 Ticaret Hukuku I Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ342 Medeni Usul Hukuku Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ352 Ceza Hukuku (Özel Hükümler) Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ362 İdari Yargı Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ372 Vergi Hukuku Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ382 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ402 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ412 Miras Hukuku Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ422 Ticaret Hukuku II Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ432 İcra-İflas Hukuku Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ442 Milletlar Arası Özel Hukuk Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ452 İş Hukuku Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ462 Sosyal Güvenlik Hukuku Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ472 Ceza Muhakemesi Hukuku Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ482 Genel Kamu Hukuku Hukuk Fakültesi Hukuk
HKZ492 Adli Tıp Hukuk Fakültesi Hukuk
TBT112 Temel Bilgi Teknolojileri Hukuk Fakültesi Hukuk
TUR112 Türk Dili Hukuk Fakültesi Hukuk
YDL112 Genel İngilizce I Hukuk Fakültesi Hukuk
YDL112 Genel İngilizce I Hukuk Fakültesi Hukuk
YDL112 Genel İngilizce I Hukuk Fakültesi Hukuk
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
EY102 Enerji Sistemleri Temel Mühendislik Bilgisi II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
EY122 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
EY132 Enerji Sektöründe Bilgisayar Uygulamaları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
EY202 Enerji Yatırımları Yönetimi II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
EY222 Enerji Şebeke Topolojisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
EY232 İşletme Finansmanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
EY312 Çevre Mevzuatı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
EY322 Yöneylem Araştırması İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
EY332 Enerji Projeleri Yatırım Analizi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
EY342 Enerji Hukuku II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
EY412 Enerji Tesislerinde İş Güvenliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
EYS04 Enerji Santralleri ve Piyasa Yapısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
EYS08 Regülasyon Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
EYS16 Enerji Güvenliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
EYS232 Enerji Jeopolitiği ve Türkiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
EYS312 Tarımda Enerji Kullanımı ve Enerji Bitkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
G102 İşletme Matematiği II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
ING112 İNGİLİZCE II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
ING112 İNGİLİZCE II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
ING202 Genel İngilizce II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
ING202 Genel İngilizce II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
ING302 Mesleki İngilizce II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
ING302 Mesleki İngilizce II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
ING302 Mesleki İngilizce II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
IS102 Ekonomi II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
TUR102 Türk Dili II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi
ARP102 Arapça II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
ARP202 Arapça IV İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IEF102 Makro Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IEF112 İslam Hukukuna Giriş İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IEF122 İslam Ekonomisine Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IEF132 İslami Politik Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IEF142 Finansal Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IEF202 İslam Ekonomisi II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IEF212 İslam Ticaret Hukuku II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IEF222 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IEF232 Ticari Akitler ve Finansman Şekilleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IEF242 Finansal Yönetim II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IEF302 İslami Finans II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IEF312 Tekafül İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IEF322 Keynesyen Makro Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IEG102 Matematik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IEG204 İstatistik II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IEG302 Ekonometri ve Modelleme II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IEO312 Osmanlı Türkçesi II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IES11 İslam'da Vakıflar ve Para Vakıfları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IES17 İslami Finans ve Türev Piyasaları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IES47 İslam'da Mali Yapı ve Vergileme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IEY112 İngilizce II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IEY212 İngilizce IV İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
IEY302 Mesleki İngilizce II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
TUR102 Türk Dili II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans
ALM202 Almanca II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
ARA202 Arapça II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
ESP202 İspanyolca II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
ESP302 İspanyolca IV İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
FRA202 Fransızca II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
G162 Bilgisayar Uygulamaları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
G202 İSTATİSTİK II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
H202 TİCARET HUKUKU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
H402 VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
ING112 İNGİLİZCE II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
ING112 İNGİLİZCE II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
ING212 MESLEKİ İNGİLİZCE II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
ING312 MESLEKİ İNGİLİZCE IV İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
ING412 MESLEKİ İNGİLİZCE VI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
IS102 EKONOMİ II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
IS112 İŞLETME BİLİMİ II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
IS122 MUHASEBE II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
IS202 YÖNETİM VE ORGANİZASYON İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
IS212 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
IS222 FİNANSAL YÖNETİM II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
IS242 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
IS262 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
IS302 ULUSLARARASI FİNANS İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
IS312 YÖNETİM MUHASEBESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
IS322 SAYISAL YÖNTEMLER İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
ISF302 Sermaye Piyasaları ve Kurumları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
ISF322 İşletme Bütçeleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
ISF332 KAMU MALİYESİ ve MALİYE POLİTİKALARI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
ISF402 KREDİ YÖNETİMİ ve KATILIM BANKACILIĞI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
ISF412 Dış Denetim İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
ISP462 DAĞITIM KANALLARI YÖNETİMİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
JAP202 Japonca II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
MAT102 İŞLETME MATEMATİĞİ II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
RUS202 Rusça II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
TUR102 Türk Dili II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
US159 Fransızca IV İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
US160 Rusça IV İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
US160 Rusça IV İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
US161 Almanca IV İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
US162 Almanca VI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
US163 Rusça VI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
US164 Arapça VI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
US165 Fransızca VI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
UT202 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
UT412 EKONOMİ POLİTİKALARI VE GÜNCEL UYGULAMALARI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi
ING312 Mesleki İngilizce IV İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi
ING412 İngilizcede Okuma ve Konuşma II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi
LOJ222 İstatistik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi
LOJ302 Envanter ve Depo Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi
LOJ312 Operasyon ve Üretim Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi
LOJ342 Yöneylem Araştırması Uygulamaları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi
LOJ402 Tedarik Zincirinde Modelleme ve Optimizasyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi
LOJ412 Lojistik Planlama II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi
LOJ452 Kargo Lojistiği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi
TUR102 Türk Dili II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
ING312 Mesleki İngilizce IV İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
ING312 Mesleki İngilizce IV İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
ING312 Mesleki İngilizce IV İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
IS102 Ekonomi II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
SG222 Sorumluluk Sigortaları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
SG232 Sosyal Sorumluluk Projeleri Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
SG452 Kıymetli Evrak Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
SG462 İktisat Politikaları ve Sosyal Güvenlik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
SG472 Sigortacılık Uygulamaları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
SG492 Sigortacılıkta Portföy Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
SSG102 İşletmeye Giriş İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
SSG122 Sosyal Güvenlik Sistemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
SSG202 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
SSG212 Sosyal Güvenlik Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
SSG242 Finansal Matematik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
SSG252 Sigorta Branşları II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
SSG302 Sosyal Güvenlik Uygulamalar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
SSG332 Aktüerya Matematiği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
SSG352 Sigorta Pazarlama ve Satış Teknikleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
SSG402 Dezavantajlı Gruplar Sosyal Güvenliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
SSG422 Risk Analizi ve Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
SSG432 İş Sağlığı ve Güvenliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
TUR102 Türk Dili II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret
H302 Uluslararası Ticaret Hukuku İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret
ING312 Mesleki İngilizce IV İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret
ING312 Mesleki İngilizce IV İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret
ING412 Mesleki İngilizce VI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret
ING412 Mesleki İngilizce VI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret
ISF312 Kambiyo ve Uluslararası İşlemler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret
TUR102 Türk Dili II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret
UT332 Rekabet Bilgi Sistemleri ve Ticari İstihbarat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret
UTL452 Uzmanlık Sınavları Rehberlik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik
G162 Bilgisayar Uygulamaları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik
G202 İstatistik II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ING212 Mesleki İngilizce II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik
TUR102 Türk Dili II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik
UT302 Uluslararası Pazarlama Stratejileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik
UT312 Pazarlama Araştırması İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik
UT322 Gümrük Mevzuatı II İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik
UT422 Uluslararası Pazarlama İletişimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik
UTL102 Uluslararası Ticaret ve Lojistiğe Giriş İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik
UTL202 Örgütsel Davranış İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik
UTL212 Tedarik Zinciri Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik
UTL222 Dış Ticaret İşlemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Mühendislik Fakültesi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkilapları II Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
BIM222 Algorithms and Programming Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
BIM224 Discrete Computational Structures Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
CE222 Programming Languages Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
CE224 Data Structures Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
CE226 Mikroişlemciler Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
CE232 Bilgisayar Organizasyonu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
CE322 Distributed Systems Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
CE332 Computer Networks Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
CE334 Operating Systems Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
CE411 Computer Graphics Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
CE426 Formal Languages and Automata Theory Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
CE436 Kriptografiye Giriş Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
CE451 Introduction to Artificial Intelligence Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
CE456 Bulanık Mantık Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
CE458 Introduction to Semantic Web Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
CE483 Software Lab II Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
CE492 Senior Design Project II Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
ENG222 PRINCIPLES OF TECHNICAL AND PROFESSIONAL WRITING Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
ISG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
MAT134 Lineer Cebir Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
MAT134 Lineer Cebir Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
TUR102 Türk Dili II Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE223 Elektrik-Elektronik Mühendisliği İçin Programlama Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE229 Elektrik Elekktronik Mühendisliğine Giriş II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE237 Elektrik Elektronik Mühendisliği Matematiği I Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE343 Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Malzeme Bilgisi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE421 Devre Teorisi II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE422 Electronic Circuits Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE423 Elektromanyetik Alan Teorisi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE429 Olasılık ve İstatistik Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE449 Independent Study II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE449 Independent Study II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE449 Independent Study II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE449 Independent Study II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE621 Haberleşme Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE623 Kontrol Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE625 Elektrik Makineleri Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE629 Elektrik-Elektronik Tasarım II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE629 Elektrik-Elektronik Tasarım II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE629 Elektrik-Elektronik Tasarım II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE629 Elektrik-Elektronik Tasarım II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE629 Elektrik-Elektronik Tasarım II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE729 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE829 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE829 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE829 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE829 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE829 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE829 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE829 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE840 High Voltage Techniques Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE844 Illumination Techniques and Indoor Installation Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE868 Antenna Engineerıng Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE872 Numerical Methods for EEE Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE876 Data Acquisition and Instrumentation Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE878 Opto Electronics Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE886 Renewable Energy Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE888 Introduction to Micro-Electromechanical Systems Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
EEE894 Static Power Conversion Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
ENG212 English II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
ENG212 English II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
ENG212 English II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
ENG212 English II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
ENG212 English II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
ISG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
TUR102 Türk Dili II Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkilapları II Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
END203 Elektrik ve Elektroniğin Temelleri Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
END205 Bilgisayar Destekli Çizim Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
END207 Bilgisayar Programlama ve Algoritmalar Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
END401 Mühendislik İstatistiği Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
END403 İmalat Süreçleri Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
END405 Yöneylem Araştırması II Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
END411 Diferansiyel Denklemler Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
END423 Yatırım Projeleri Analizi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
END481 Mesleki İngilizce II Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
END601 İş Etütleri ve Analizi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
END603 Sıralama ve Çizelgeleme Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
END623 Malzeme Taşıma ve Depolama Sistemleri Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
END643 Modern Üretim Sistemleri Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
END645 Ürün Tasarımı ve Geliştirme Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
END663 Benzetim Dilleri Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
END681 Mesleki İngilizce IV Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
END801 Üretim Planlaması ve Kontrolü Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
END803 Tesis Tasarımı ve Planlaması Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
END805 Stok Yönetimi ve Kontrolü Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
END821 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
END825 Zaman Serileri ve Tahmin Teknikleri Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
END845 Satış Yönetimi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
ENG212 İNGİLİZCE 2 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
FIZ211 Fizik II Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
ISG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
MAT211 Matematik II Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
TUR102 Türk Dili II Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
ATA102 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
CIE378 Hydrology and Water Resources Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS221 Statik Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS222 Basic Computer Sciences Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS222 Basic Computer Sciences Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS224 Computer Aided Engineering Drawing Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS224 Computer Aided Engineering Drawing Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS227 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS421 Mukavemet II Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS422 Dynamics Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS423 Yapı Malzemeleri Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS424 Fluid Mechanics Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS425 Topoğrafya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS620 Su Kaynakları Mühendisliği Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS621 Enerji Yöntemleri ve Yapı Sistemleri Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS622 Structural Analysis II Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS623 Çelik Yapı Tasarımı Esasları I Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS624 Trafik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS625 Depreme Dayanklı Yapı Tasarımı İlkeleri Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS626 Betonarme II Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS627 Öngerilmeli Beton Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS628 Yapı Mühendisliği ve Şantiye Yönetimi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS629 Temel Mühendisliği I Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS722 Betonarme Yıl İçi Projesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS810 Mühendislik Ekonomisi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS814 Şantiye Mühendisliği ve Yapı Lojistiği Yönetimi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS820 Prefabrik Yapıların Tasarımı Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS821 Betonarme Yapıların İncelenmesi ve Güçlendirilmesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS822 İnşaat Mühendisliğinde Tasarım ve Projelendirme (Bitirme Projesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS822 İnşaat Mühendisliğinde Tasarım ve Projelendirme (Bitirme Projesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS822 İnşaat Mühendisliğinde Tasarım ve Projelendirme (Bitirme Projesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS822 İnşaat Mühendisliğinde Tasarım ve Projelendirme (Bitirme Projesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS822 İnşaat Mühendisliğinde Tasarım ve Projelendirme (Bitirme Projesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS822 İnşaat Mühendisliğinde Tasarım ve Projelendirme (Bitirme Projesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS822 İnşaat Mühendisliğinde Tasarım ve Projelendirme (Bitirme Projesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS823 Yapı Mühendisliği Bilgisayar Uygulamaları II Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS824 Temel İnşaatı Projesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS826 Atıksu ve Şehirsel Yağmursuyu Toplama Sistemlerinin Tasarımı Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS827 Sulama ve Drenaj Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
INS828 Geoteknik Araştırmalar Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
ISG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
TUR102 Türk Dili II Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkilapları II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
FIZ2102 Physics II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
FIZ2102 Physics II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
FIZ2102 Physics II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
FIZ2102 Physics II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
ISG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
ISG4101 İş Sağlığı ve Güvenliği II (Uzak. Eğitim) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM2201 Teknik Resim II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM2203 İmalat Teknolojileri II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM2204 Introduction to Mechanical Engineering Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM2205 Malzeme Bilgisi II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM2206 Computer Applications in Mechanical Engineering Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM4201 Mukavemet Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM4203 Dinamik Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM4204 Computer Aided Design Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM4206 Basic Electronics Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM4319 Uygulamalı Termodinamik Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM5319 Mühendislik Ekonomisi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM6201 Makine Teorisi ve Dinamiği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM6202 Industrial Fluid Applications Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM6203 Isı Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM6204 Control Engineering Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM6207 Makine Elemanlar II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM6305 CNC-Nümerik Kontrollü Tezgahlar Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM6325 Deneysel Gerilme Analizi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM6327 Tesisat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM6329 Malzemelerin Mekanik Davranışları Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM8305 Bilgisayar Destekli Mühendislik Analizi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM8341 Sonlu Elemanlar Yöntemi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM8343 İçten Yanmalı Motorlar Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM8345 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAM8365 Elektrik Makineleri Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAT2102 Calculus II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAT2102 Calculus II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAT4102 Differential Equations Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAT4102 Differential Equations Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
MAT4102 Differential Equations Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
TRH4101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (Uzaktan Eğitim) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
TUR102 Türk Dili II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
TUR2101 Türk Dili II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
ISG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendis
MET102 Bilgisayar Destekli Teknik Resim Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendis
MET104 Analytical Chemistry Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendis
MET106 Statik ve Mukavemet Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendis
MET322 Spektroskopik Analiz Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendis
MNT102 Introduction to Materials Science and Nanotechnology Engineering Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendis
MNT104 Elektrik Elektroniğe Giriş Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendis
MNT106 Algorithms and Programming II Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendis
MNT204 Material Science II Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendis
MNT212 Termodinamik II Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendis
MNT216 Statik ve Mukavemet Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendis
MNT218 Nanoboyutlu Malzemeler ve Nanoteknoloji Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendis
MNT322 Katıhal Fiziği Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendis
MNT324 Plastik Şekillendirme Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendis
MNT328 Faz Diyagramları Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendis
MNT332 Characterization Techniques for Polymeric Materials Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendis
MNT334 Malzeme Biliminde Kuantum Mekaniği II Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendis
MNT412 Biomaterials Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendis
MNT414 Malzeme Mühendisliğinde Tasarım Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendis
MNT422 Seramik Malzemeler Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendis
ATA102 Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
ISG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
MEM220 Computer Aided Drawing Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
MEM224 Engineering Mechanics Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
MEM226 Engineering Materials Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
MEM227 Devre Teorisi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
MEM420 Mechatronics Components Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
MEM423 Sayısal Elektronik Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
MEM425 Isı Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
MEM427 Makine Elemanları Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
MEM620 Computer Aided Design and Production Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
MEM622 Feedback Control Systems Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
MEM630 Robot Vision Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
MEM632 Industrial Fluid Application Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
MEM730 Sensors and Applicatıons Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
MEM732 Fundamentals of Biomedical Engineering Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
MEM820 Intelligent Mechatronics Systems Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
MEM834 Industrial Robots Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
MEM836 Mechatronics Project Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
MEM836 Mechatronics Project Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
MEM836 Mechatronics Project Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
MEM836 Mechatronics Project Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
MEM838 Machine Learning Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
MEM848 Advanced Programming Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
TUR102 Türk Dili II Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkilapları II Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
TUR102 Türk Dili II Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
CGYLT502 Çocuk Gelişimi II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çoçuk Gelişimi Tezli Yüksek Lisans
CGYLT504 Seminer Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çoçuk Gelişimi Tezli Yüksek Lisans
CGYLT514 Gelişimsel Psikopatoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çoçuk Gelişimi Tezli Yüksek Lisans
CGYLT518 Çocuk Gelişiminde Program Geliştirme Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çoçuk Gelişimi Tezli Yüksek Lisans
CGYLT520 Çocukluk Dönemlerinde Gelişimsel Testler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çoçuk Gelişimi Tezli Yüksek Lisans
CGYLT524 Hastane ve Çocuklarda Erken Müdahale Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çoçuk Gelişimi Tezli Yüksek Lisans
OYL502 Vestibüler Sistem Hastalıkları & Tanılama & Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Tezli Yüksek Lisans
OYL522 Seminer Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Tezli Yüksek Lisans
OYL532 Klinik Uygulamalar II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Tezli Yüksek Lisans
OYS542 Rehabilitatif Odyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Tezli Yüksek Lisans
OYS562 İleri Elektrofizyolojik Testler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Tezli Yüksek Lisans
OYS582 İleri İşitme ve Vestibüler Sistem Anatomisi & Fizyolojisi & Embriyolojisi II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Tezli Yüksek Lisans
RHYL 506 Yaş Gruplarında Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Te
RHYL502 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi  II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Te
RHYL504 Rol Kuramı ve Hemşirelikte Roller Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Te
RHYL508 Seminer Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Te
RHYL509 Yaş Gruplarında Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Te
RHYL518 NÖROFİZYOPATOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Te
RHYL520 PSİKOLOJİK BAKIM Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Te
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES102 Beslenme Antropolojisi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES112 Anatomi II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES122 Fizyoloji II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES132 Bilgisayara Giriş II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES142 İngilizce II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES142 İngilizce II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES152 Temel Kimya II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES162 Genel İktisat Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES202 Beslenme Biyokimyası II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES212 Besin Mikrobiyolojisi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES222 Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES232 Yiyecek Hizmetlerine Giriş Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES242 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES252 Hastalıkların Önlenmesinde Beslenme Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES262 İngilizce IV Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES262 İngilizce IV Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES302 Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES312 Beslenme Destek Sistemleri Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES332 Çocuk Hastalıklarında Beslenme Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES342 Alan Semineri II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES352 Mesleki İngilizce II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES362 Etkili İletişim ve Beden Dili Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES412 Mezuniyet Projesi II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
BES422 Mesleki İngilizce IV Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
SBES152 Genel Mikrobiyoloji Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
SBES232 Beslenme Ekolojisi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
SBES252 Aile Ağitimi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
SBES312 Sektörlerarası İşbirliği Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
SBES372 Sporcu Beslenmesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
TUR102 Türk Dili II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
ATA102 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CG120 Fizyoloji Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CG122 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CG123 Anne ve Çocuk Beslenmesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CG124 Gelişim Psikolojisi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CG142 Bilgi Teknolojisi Kullanımı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CG162 Yabancı Dil (İngilizce) II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CG162 Yabancı Dil (İngilizce) II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CG223 Davranışsal Sorunlar ve Yönetimi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CG224 Sosyal ve Duygusal Gelişimin Desteklenmesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CG225 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Desteklenmesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CG292 Hasta Çocuklar ve Desteklenmesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CG312 Aile Eğitimi ve Katılımı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CG322 Biyoistatistik Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CG332 Çocuk Gelişimi Mevzuatı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CG341 Çocuk ve Oyun Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CG342 Sağlık Kuruluşlarında Uygulama Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CG352 Okul Deneyimi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CG402 Aile ve Çocuk Danışmanlığı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CG412 Topluma Hizmet Uygulamaları Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CG422 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama 2 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CG432 Seminer Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CGS101 Çocuk ve Drama Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CGS123 Çocuk ve Müzik Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CGS124 Materyal Geliştirme Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CGS127 Çocuk ve Sanat Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CGS223 Çocuklarda Fiziksel Aktivite Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CGS226 Erken Çocukluk Döneminde Fen ve Matematik Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CGS312 Gelişimsel Psikopatoloji Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CGS322 Çocuk Animatörlüğü Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CGS332 Engelli Çocuklarda Beslenme Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CGS352 Proje Geliştirme Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CGS422 Montessori ve Waldorf Eğitimi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CGS432 Origami Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
TUR102 TÜRK DİLİ II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
EBE102 Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
EBE112 Ebeliğe Özgü Farmakoloji Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
EBE122 Ebeliğe Özgü Mikrobiyoloji Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
EBE132 Yabancı Dil II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
EBE132 Yabancı Dil II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
EBE202 Antenatal Bakım II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
EBE212 Sistem Hastalıkları ve Ebelik Bakımı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
EBE222 Temel Ultrasonografi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
EBE302 Intrapartum ve Postpartum Bakım II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
EBE312 Kadın Sağlığı ve Jinekolojik Bakım Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
EBE402 İntern Programı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
EBES102 Temel Patoloji Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
EBES112 Mesleki Örgütlenme ve Ebelik Etiği Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
EBES222 Ebelikte Eğitim ve Danışmanlık Becerileri Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
EBES302 Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
EBES312 Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamaları Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
EBES322 Yas Sürecinde Ebelik Bakımı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
EBES332 Emzirme Danışmanlığı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
EBES402 Yenidoğan Resüsitasyonu Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
EBES412 Doğal Doğum Bilinci, Desteği ve Alternatif Doğum Yöntemleri Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
TUR102 Türk Dili II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR102 Anatomi II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR112 Fizyoloji II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR122 Fizyoterapide Isı Işık Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR132 Histoloji Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR142 İngilizce II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR142 İngilizce II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR202 Elektroterapi II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR212 Manipulatif Tedavi II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR222 Biyomekanik ve Kinezyoloji I Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR232 Tedavi Hareketleri Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR242 Nöroloji-Nöroşirurji Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR252 Klinik Ortopedi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR262 Pediatri Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR302 Nörolojik Rehabilitasyon II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR312 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR322 İş ve Uğraşı Tedavisi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR332 Romatolojik Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR342 Kardiyak Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR352 Protez ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR362 Biyoistatistik Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR412 Fizyoterapide Klinik Problem Çözme Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR422 Bitirme Tezi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR422 Bitirme Tezi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTR422 Bitirme Tezi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTRS102 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTRS112 Patoloji Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTRS202 Radyoloji Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTRS222 Konuşma Bozuklukları ve Tedavisi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTRS302 Fizyoterapide Özel Konular Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTRS312 El Rehabilitasyonu Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTRS332 Halk Sağlığı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTRS402 Mesleki İngilizce II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTRS412 Fizyoterapide Güncel Yaklaşımlar Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
FTRS422 Kadın Sağlığı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
TUR102 Türk Dili II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
ATA102 Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM102 Sosyal Antropoloji Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM112 Hemşirelik Tarihi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM132 İnsan Hakları Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM142 Ekonomiye Giriş Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM152 Yabancı Dil (İng) II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM152 Yabancı Dil (İng) II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM204 Hemşirelik Uygulama Esasları Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM214 Microbiyoloji-Parazitoloji Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM224 Liderlik Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM232 Genel Beslenme ve Hastalıklarda Beslenme Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM252 Hemşirelikte Etik Bilme Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM272 Sağlık Hukuku Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM302 Çocuk Bekleyen Aile ve Hemşirelik Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM312 Çocuk Büyüten Aile ve Hemşirelik Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM324 Biyoistatistik Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM326 Hemşirelikte Araştırma Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM372 Mesleki İngilizce I Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM372 Mesleki İngilizce I Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM412 Hemşirelikte Yönetim Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM422 Seminer Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM432 Mesleki İngilizce IV Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM432 Mesleki İngilizce IV Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM442 Bitirme Tezi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM442 Bitirme Tezi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM442 Bitirme Tezi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEM442 Bitirme Tezi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEMS102 Toplumsal Cinsiyet Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEMS112 Stresle Baş Etme Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEMS122 Çevre Tasarım/Çevre Bilgisi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEMS132 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEMS212 Çocuk İstismarı ve İhmali Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEMS312 Resim Sanatı Tarihi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEMS322 İşaret Dili Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEMS442 Geleneksel Kültür ve Medya Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
HEMS452 Sektörlerarası İşbirliği Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
ISG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
TUR102 Türk Dili II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ING102 İngilizce-II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ING104 İngilizce-IV Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODY118 Dil ve Konuşmanın İşitsel Algı Süreçleri Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODY122 Tıbbi Biyokimya Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODY128 Temel Otorinolaringoloji Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODY138 Odyolojik Değerlendirme Yötemleri-I Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODY218 İleri Elektrofizyolojik Test Yöntemleri Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODY228 Rehabilitasyonun Temel Prensipleri Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODY238 Amlifikasyon Uygulamalarına Giriş Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODY248 Dil ve Konuşma Bilimi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODY252 Histoloji Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODY302 İşitme Engelli Bireylerin Özellikleri ve İşitsel Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODY312 İşitsel Algı Süreçleri ve Rehabilitasyonda Kullanımı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODY322 Patoloji Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODY332 Vestibular Rehabilitasyona Giriş Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODY342 İşitsel İşlemleme Bozuklukları ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODY352 Seminer Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODY362 Mesleki İngilizce (Okuma, Yazma, Konuşma) IV Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODY362 Mesleki İngilizce (Okuma, Yazma, Konuşma) IV Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODY402 Odyolojide Klinik Gözlem ve Uygulama II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODYS168 Özel Gereksinimli Bireyler Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODYS178 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODYS268 İşitme ve Vestibüler Sistem Hastalıklarında Odyolojik Bulgular Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODYS308 Etkili İletişim Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODYS312 İşitsel Rehabilitasyon ve Materyal Hazırlama Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODYS404 Stratejik Yönetim Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
ODYS410 Mesleki Mevzuat ve Yönetim Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
SBYS422 Sektörlerarası İşbirliği Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
TUR102 Türk Dili II Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ANT102 Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
ANT112 Farmakoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
ANT132 Cerrahi Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
ANT142 Anestezi Uygulamaları II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
ANT162 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
ANT202 Klinik Anestezi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
ANT212 Reanimasyon II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
ANT222 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
ANTS102 İlk Yardım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
ANTS142 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
ANTS212 Topluma Hizmet Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
ANTS242 Doğa ve Çevre Bilinci Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
TUR102 Türk Dili II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
ATA102 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CB142 Çocuk Gelişimi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CB162 Özel Eğitim II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CB172 Çocukları Tanıma Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CB182 Eğitimde Araç Gereç Geliştirme Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CB202 Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CB212 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CB222 Çocuk Eğitiminde Drama Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CB232 Topluma Hizmet Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CB242 Özel Eğitim Kurumlarında Uygulama II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CB252 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CB262 Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CBS122 Okul Öncesi Eğitim Programı Geliştirme ve Öğretimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CBS162 Aile Planlaması Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
CBS212 Erken Çocuklukta Rehberlik Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
TUR102 Türk Dili II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz
DYZ112 İngilizce II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz
DYZ112 İngilizce II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz
DYZ112 İngilizce II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz
DYZ132 Nefroloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz
DYZ192 Diyaliz Ekipmanları Kullanım ve Bakımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz
DYZ202 Diyaliz II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz
DYZ212 Diyaliz Hastalarında Ruh Sağlığı Sorunları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz
DYZ222 Cerrahi Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz
DYZS152 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz
DYZS212 Sağlık Yapıları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz
DYZS252 Sağlık Hukuku Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz
TUR102 Türk Dili II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
FTS102 Isı Işık Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
FTS142 Sağlıkta İletişim Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
FTS152 Aktif Yaşam Prensipleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
FTS202 Ağrı ve Tedavi Yöntemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
FTS242 Ortez Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
FTT102 Klinik Kinezyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
FTT112 Temel Ölçme Değerlendirme Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
FTT112 Temel Ölçme Değerlendirme Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
FTT122 Fizyoterapi Temel Uygulamaları II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
FTT122 Fizyoterapi Temel Uygulamaları II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
FTT142 İngilizce II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
FTT142 İngilizce II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
FTT142 İngilizce II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
FTT202 Hidroterapi ve Balneoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
FTT212 Fizyoterapi Yöntemleri II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
FTT212 Fizyoterapi Yöntemleri II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
FTT232 Spor ve Sağlık Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
FTT242 Egzersiz Fizyolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
TUR102 Türk Dili II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
ACL112 Resüsitasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
ACL122 İngilizce II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
ACL122 İngilizce II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
ACL122 İngilizce II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
ACL132 Farmakoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
ACL142 Acil Sağlık Hizmetleri II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
ACL152 Acil Hasta Bakımı II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
ACL202 Mesleki Uygulama II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
ACL212 Güvenli Ambulans Sürüş Tekniği Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
ACL222 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
ACL232 Hastane Öncesi Acil Ultrasonografi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
ACLS112 Meslek Etiği Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
ACLS252 Sağlıkta İletişim ve Psikoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
ATA102 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
TUR102 Türk Dili II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
TGS122 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
TGS132 Aktif Yaşam Prensipleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
TGS202 Topluma Hizmet Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
TGS212 Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
TGS222 Psikoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
TGT102 Tıbbi Görüntüleme II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
TGT112 Radyolojik Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
TGT142 Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
TGT152 Parenteral Uygulamalar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
TGT202 Tıbbi Görüntüleme IV Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
TGT212 Nükleer Tıp Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
TGT222 Temel Sağlık Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
TGT232 Örnek Vaka Analizi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
TUR102 Türk Dili II Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
DAD01 Aile Danışmanlığının Temelleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinler Arası Aile Danışmanlığı Tezl
DAD11 Aile Danışmanlığı Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinler Arası Aile Danışmanlığı Tezl
DAD15 Ailede Ruh Sağlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinler Arası Aile Danışmanlığı Tezl
DAD19 Aile Sosyolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinler Arası Aile Danışmanlığı Tezl
DAD23 Aile İçi Etkin İletişim Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinler Arası Aile Danışmanlığı Tezl
DAD29 Aile Danışmanlığında Beslenme Eğitimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinler Arası Aile Danışmanlığı Tezl
EYL504 İklim Değişikliği ve Alternatif Enerji Kaynakları Sosyal Bilimler Enstitüsü Enerji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
EYL506 Enerjinin Hukuki Çerçevesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enerji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
EYL508 Uluslararası Enerji Güvenliği ve Türkiye Sosyal Bilimler Enstitüsü Enerji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
EYL522 Nükleer Enerji Sosyal Bilimler Enstitüsü Enerji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
GRYL516 Grafik Tasarım ile Özgün Baskıresim Etkileşimi: Gravür ve Mono Baskı Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans Progr
GRYL526 Reklam Grafiği Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans Progr
GRYL528 Tasarımda Yeni Yaklaşımlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans Progr
GRYL530 Sürdürülebilir Grafik Tasarım Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans Progr
IKS508 İnsan Kaynakları Yönetimi ve İş Hukuku Etiği Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yüksek Lisans
ISYS518 Sosyal Politikalar ve Sosyal Koruma Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yüksek Lisans
ISD901 Yönetim Organizasyon Teorileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı
ISD911 Pazarlama Teorisi ve Güncel Yaklaşımlar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı
ISD914 Üretim Yönetiminde Modern Yaklaşımlar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı
ISD917 Proje Yönetimi ve Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı
ISD969 Maliyet Muhasebesi Örnek Olaylar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı
ISD987 İleri İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı
ISYS502 Kobiler ve İnovasyon Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans
ISYS504 Kredi Yönetimi ve Katılım Bankacılığı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans
ISYS506 Müzakere Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans
ISYS508 Pazarlama Kanalları Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans
ISYS510 İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans
KHTS514 Bilimsel Araştırma Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans
KHTS516 Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans
KHTS520 Anayasa Yargısı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans
KHTS524 Hukuk Tarihine Hukuk Felsefesi Açısından Bir Bakış Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans
KHTS530 Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans
OHTZLS502 Anonim Şirketler Hukuku Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Tezli Yüksek Li
OHTZLS504 İş Güvencesi Hukuku Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Tezli Yüksek Li
OHTZLS510 Ticaret Hukukunda Güncel Gelişmeler Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Tezli Yüksek Li
OHTZLS516 İş Hukukunda Çalışma ve Dinlenme Süreleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Tezli Yüksek Li
OHTZLS520 Enerji Sözleşmeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Tezli Yüksek Li
SOSYL502 Sosyal Bilimlerde Niteliksel Araştırma Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
SOSYL514 Modernliğin Kaynakları ve Türkiye’de Modernleşme Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
SOSYL524 Değerler Sosyolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
SOSYL528 Sanat Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
ISYS514 Uluslararası Ticaret ve Gümrük Rejimleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans
ISYS517 Türkiye Ekonomisine Makroekonomik Bakış ve Güncel Ekonomi Politikaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans
UTYS511 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans
UTYS518 Rekabet İstihbaratı Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans
UTD702 Rekabet İstihbaratı ve D-Base Uygulamaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora
UTD704 Gümrük Rejimleri ve Uygulamaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora
UTD706 Küresel Pazarlama Stratejileri ve Uygulamaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora
UTD708 Uluslararası Ekonomi ve Güncel Uygulamaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora
UTD712 Uluslararası Girişimcilik ve Uygulamaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İNG102 İngilizce II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İTY104 Temel Tasarım II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İTY106 Bilgisayar Desteki Tasarım Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İTY108 İşletmecilik İlkeleri Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İTY110 İletişim Sosyolojisi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İTY112 Medya ve İletişim Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İTY202 Tipografi Uygulamaları Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İTY204 Yeni Medya Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İTY206 Reklamcılık Uygulamaları Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İTY208 Bütünleşik Pazarlama Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İTY302 Tasarım Stüdyo II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İTY304 Görüntü ve Ses Uygulamaları II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İTY306 Etkileşim Tasarımı II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İTY308 Kurumsal Kimlik Tasarımı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İTY310 Sunum Teknikleri Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İTYS508 Uluslararası İletişim Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İTYS514 Medya Okuryazarlığı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İTYS518 Metin Çözümlemesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İTYS546 Mobil Uygulama Tasarımı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İTYS552 Protokol Yönetimi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi
TUR102 Türk Dili II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi
ATA102 Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
G202 İstatistik II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
IN112 Yabancı Dil II (İngilizce) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
IN112 Yabancı Dil II (İngilizce) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
IN112 Yabancı Dil II (İngilizce) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSF102 Felsefeye Giriş Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSK102 Psikolojiye Giriş II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSK122 Sosyal ve Kültürel Antropoloji Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSK202 Sosyal Psikoloji II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSK212 Yaşamboyu Gelişim Psikolojisi II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSK222 Öğrenme Psikolojisi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSK232 Araştırma Teknikleri II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSK302 Kişilik Kuramları II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSK322 Klinik Psikoloji Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSK342 Modern Psikoloji Tarihi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSK402 Gözlem ve Görüşme Teknikleri Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSS212 Benlik Psikolojisi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSS222 Sağlık Psikolojisi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSS242 Psikodrama Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSS302 Niteliksel Yöntem ve Analiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSS312 Siyaset Psikolojisi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSS322 Adli Psikoloji Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSS352 Pozitif Psikoloji Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSS362 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSS382 Bilişsel Davranışçı Terapiler Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSS396 Şema Terapiye Giriş Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSS402 Klinik Psikolojide Alan Uygulamaları II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSS411 Psikolojik Testler I Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSS412 Psikolojik Testler II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSS412 Psikolojik Testler II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSS422 Aile Terapisi Yaklaşımları Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSS432 Birey ve Özel Eğitim Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSS442 Psikolojide Güncel Tartışmalar Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSS452 Çocuk Psikopatolojisi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSS462 Etkili Sunum Teknikkleri Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
PSS482 İşaret Dili Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
TUR102 Türk Dili II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
G162 Bilgisayar Uygulamaları Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
G212 İstatistik Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
INGS102 İngilizce II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
INGS102 İngilizce II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
INGS102 İngilizce II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
SH102 Sosyal Hizmetin Temelleri Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
SH112 Sosyal Antropolojiye Giriş Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
SH132 Genel İktisat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
SH202 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
SH242 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
SH302 Sosyal Hizmetler Mevzuatı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
SH322 Toplum Odaklı Sosyal Hizmet Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
SH342 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
SHS182 Edebi Metinlerde Sosyal Hizmet İncelemesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
SHS222 Halkla İlişkiler Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
SHS252 Proje Yönetimi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
SHS352 Afetlerde Sosyal Hizmet Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
SHS362 Evde Bakım Hizmetleri Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
SHS372 Krize Müdahale ve İntiharı Önleme Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
TUR102 Türk Dili II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
ATA102 Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS102 Kurumlar Sosyolojisi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS112 Sistematik Felsefe Problemleri Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS122 Sosyal Antropoloji Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS132 Sosyal Bilimlerde Yöntem Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS142 Sosyal Psikoloji Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS202 Sosyoloji Literatürü Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS212 Sosyal Bilimlerde İstatistik Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS222 Aile Sosyolojisi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS232 Sosyoloji Tarihi II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS242 Yeniçağ Felsefesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS262 Kadın Çalışmaları Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS292 Sosyolojik Düşünce Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS302 Çağdaş Sosyoloji Teorileri II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS312 Siyaset Sosyolojisi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS322 Sosyal Tabakalaşma Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS332 İletişim ve İnternet Sosyolojisi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS352 Sivil Toplum ve Demokrasi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS362 Osmanlıca II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS402 Bitirme Tezi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS402 Bitirme Tezi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS402 Bitirme Tezi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS402 Bitirme Tezi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS402 Bitirme Tezi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS402 Bitirme Tezi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS402 Bitirme Tezi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS402 Bitirme Tezi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS412 Modernizm Postmodernizm Tartışmaları Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS432 Etnisite, Kimlik ve Birlikte Yaşama Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS444 Akıl Yürütmeler Mantığı ve Kritik Düşünce Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS462 Eleştirel Düşünce Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS472 Aydın Sosyolojisi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS482 Kültür Sosyolojisi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
SOS492 Bilgi Sosyolojisi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
TUR102 Türk Dili II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji
ARA212 Arapça II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
ARA312 Arapça IV Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
FAR212 Farsça II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
IN232 Mesleki İngilizce II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
IN332 Mesleki İngilizce IV Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR102 Psikolojiye Giriş Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR112 İslam Öncesi Türk Tarihi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR122 Siyasal Düşünceler Tarihi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR132 Osmanlı Türkçesi II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR142 İlk Çağ Medeniyetleri Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR152 Tarih Felsefesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR162 Genel İktisat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR172 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR202 Osmanlı Tarihi I Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR212 Roma ve Bizans Tarihi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR222 İslam Tarihi II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR232 Osmanlı Paleografyası II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR242 Türkiye Selçukluları Tarihi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR252 Anadolu Beylikleri Tarihi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR302 Osmanlı Tarihi III Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR312 Osmanlı Teşkilat Tarihi I Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR322 Osmanlı Tarihi Semineri Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR332 Osmanlı Diplomatikası II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR342 Yakın Çağ Avrupa Tarihi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR402 Osmanlı Tarihi V Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR412 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR422 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Semineri Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR432 Osmanlı Tarihinin Arşiv Kaynakları ve Tarih Yazıcılığı II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR442 Osmanlı Devleti'nde Siyasi Akımlar Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR452 Bitirme Tezi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR452 Bitirme Tezi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR452 Bitirme Tezi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TAR452 Bitirme Tezi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TRS222 Türk Bilim Tarihi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TRS332 Osmanlı Mimarisi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TRS422 Türk Demokrasi Tarihi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TRS432 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
TUR102 Türk Dili II Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
DST104 Dış Ticaret İşlemleri Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
DST106 Uluslararası Pazarlama Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
DST108 Uluslararası Ekonomi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
DST110 Hukuka Giriş Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
DST112 Uluslararası Lojistik I Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
DST114 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
DST116 Yönetim ve Organizasyon Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
ING102 İngilizce II Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
TUR102 Türk Dili II Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Mekatronik
ING102 İngilizce II Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Mekatronik
MAT102 Matematik II Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Mekatronik
MEK104 Analog Elektronik Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Mekatronik
MEK106 Alternatif Akım Devre Analizi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Mekatronik
MEK108 Sayısal Elektronik Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Mekatronik
MEK110 Bilgisayar Destekli Takım Tezgâhları Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Mekatronik
MEK112 Temel İmalat İşlemleri Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Mekatronik
TUR102 Türk Dili II Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Mekatronik
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj
ING112 İngilizce II Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj
PLT102 Mesleki İngilizce II Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj
PLT110 Meteoroloji I Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj
PLT112 Seyrüsefer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj
PLT114 Operasyon Usulleri I Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj
PLT116 Uçuş prensipleri I Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj
PLT118 Haberleşme Usulleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj
PLT120 Hava Hukuku ve ATC Prosedürleri I Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj
PLT122 Emniyet Yönetim Sistemi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj
PLT124 Uyumluluk İzleme ve Yönetim Sistemi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj
TUR102 Türk Dili II Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj
Üniversite Seçmeli Ders Grubu
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US10 Uygulamalı Girişimcilik Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US106 Kırk Hadis Şerhi Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US11 Girişimcilik Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US133 Teknoloji, Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US140 Enerji Ekonomisi Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US142 Firmalarda Verimlilik Analizi Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US146 Kozmetik Dünyası Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US147 İhracat Pazarlaması Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US150 Trafik Kazaları ve Psikososyal Destek Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US152 İlk Yardımın ABC'si Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US158 Arapça 4.1 Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US16 Otomotiv Endüstrisi Tarihi Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US169 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tarihi ve Gelişimi Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US171 Türkiye Ekonomisi Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US172 Risk Yönetimi Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US173 Dijital Yayın Tasarımı Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US179 Yönetim ve Sanat Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US180 Türkiye Maliye Politikası Uygulamaları Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US182 Robotik Teknolojileri ve Uygulamaları (English) Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US183 Basit Şifreleme Teknikleri Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US184 Marka İletişimi Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US203 Latex ile Döküman Hazırlama Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US205 Akademik Türkçe Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US206 Blockchain Teknolojileri ve Uygulamaları Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US207 Türk İşaret Dili Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US208 Industry 4.0 and Smart Factories Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US211 Enerji Verimliliği Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US213 Çince II Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US213 Çince II Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US22 İşletmeler İçin Çevre Mevzuatı Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US24 Kur'anda Ana Konular ve Ana Değerler Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US26 Yaratıcı Drama Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US30 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US44 Sağlıklı Beslenme ve Beslenme Eğitimi Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US45 Tüketici Hukuku Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US46 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US61 Eleştirel Düşünce Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US62 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US63 İnsan Anatomisi Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US64 İnsan Fizyolojisi Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US65 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US68 Herkes İçin Yazılım / Yazılım ve Kodlama Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US70 Teknoloji ve Felsefe Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US71 Geçmişten Günümüze Bilim ve Teknoloji Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US76 Osmanlı'dan Günümüze Darbeler Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US77 Medeniyetimizden Damlalar Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US78 Güncel Lojistik Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US79 Stratejik Pazarlama Yönetimi Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US81 İslam Ahlak Felsefesi Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US83 Etkili İletişim ve Beden Dili Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US88 Genlerin Dünyası Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US89 Aile ve Çocuk Eğitimi Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US90 Spor ve Sporcu Sağlığı Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US95 Japonca 2 Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US96 Rusça 2 Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US97 Arapça 2 Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US98 Farsça 2 Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US99 Fransızca 2 Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
US999 Genel Aktivite Üniversite Seçmeli Ders Grubu Üniversite Seçmeli Ders Grubu
Yabancı Diller Yüksekokulu
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
ATB402 Bitirme Tezi Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
ATS212 Farsça II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
ATS216 Belagata Giriş II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
ATS318 Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
ATS328 Arapça Kısa Hikayeler II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
ATS420 Akademik Compozisyon II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
G132 Bilgisayar Uygulamaları II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
HZR102 Arapça Hazırlık Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
IN142 İNGİLİZCE II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
IN342 İngilizce IV Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
IN442 İngilizce VI Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
MTA102 Arapça Dilbilgisi II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
MTA104 Pratik Konuşmaya Giriş II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
MTA106 Okuma ve Telaffuz II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
MTA108 Okuma Çeviri II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
MTA110 Yazılı Anlatım I Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
MTA202 Arapça Dilbilgisi IV Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
MTA204 Türkçeden Arapçaya Çeviri II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
MTA206 Sözlü Anlatım II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
MTA208 Yazılı Anlatım III Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
MTA210 Arapçadan Türkçeye Çeviri II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
MTA302 Basın Arapçası II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
MTA304 Yazılı Çeviri Teknikleri II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
MTA306 Sözlü Çeviri Teknikleri II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
MTA308 Arapça Anlatımlı Dilbilgisi II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
MTA402 Uzmanlık Çevirisi II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
MTA404 Eşzamanlı Çeviri II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
OSM202 Osmanlıca II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
OSM402 Osmanlıca VI Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
TUR102 Türk Dili II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
İMT102 Yazma Becerisi II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
İMT102 Yazma Becerisi II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
İMT104 Sözlü İletişim II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
İMT104 Sözlü İletişim II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
İMT106 Okuma Becerisi II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
İMT106 Okuma Becerisi II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
İMT108 Çeviri Kuramları Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
İMT108 Çeviri Kuramları Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
İMT202 Dilbilimine Giriş II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
İMT204 Edebi Metin Çevirisi II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
İMT206 Sözlü Çeviri Teknikleri II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
İMT208 Çağdaş Dünya Edebiyatı Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
İMT212 Belge Çevirisi Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
İSP202 İspanyolca II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
TUR102 Türk Dili II Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Tıp Fakültesi
ATA112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tıp Fakültesi Tıp
ATA112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tıp Fakültesi Tıp
ATA112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tıp Fakültesi Tıp
ATA112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tıp Fakültesi Tıp
KRL11 Hücre Yapısı Tıp Fakültesi Tıp
KRL12 Hücreler Arası Etkileşim Tıp Fakültesi Tıp
KRL13 Genom ve Kalıtım Tıp Fakültesi Tıp
KRL14 Kıkırdak ve Kemik Dokuları Tıp Fakültesi Tıp
KRL15 Kanıta Dayalı Tıp ve Etik Tıp Fakültesi Tıp
KRL21 Hareket Sistemi Tıp Fakültesi Tıp
KRL22 Sinir Sistemi ve Duyu Organları Tıp Fakültesi Tıp
KRL23 Dolaşım/Solunum Sistemi Tıp Fakültesi Tıp
KRL24 Sindirim Sistemi ve Metabolizma Tıp Fakültesi Tıp
KRL25 Üreme/Boşaltım ve Endokrin Sistem Tıp Fakültesi Tıp
KRL31 Halk Sağlığı, Hastalıkların Biyolojik Temeli ve Neoplazi Tıp Fakültesi Tıp
KRL32 Hastalıkların Mikrobiyolojik Temeli ve Enfeksiyon Tıp Fakültesi Tıp
KRL33 Kardiyopulmoner Sistem ve Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp
KRL34 Halk Sağlığı, Hematoloji, Acil Tıp Fakültesi Tıp
KRL35 Gastrointestinal Sistem, Endokrinoloji, Obstetrik ve Jinekoloji Tıp Fakültesi Tıp
KRL36 Sabtral Sinir Sistemi, Ürogenital Sistem ve Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp
STJ401 İç Hastalıkları Staj Programı Tıp Fakültesi Tıp
STJ402 Genel Cerrahi Staj Programı Tıp Fakültesi Tıp
STJ403 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Staj Programı Tıp Fakültesi Tıp
STJ404 Kadın Hastalıkları ve Doğum Staj Programı Tıp Fakültesi Tıp
STJ406 Acil Tıp Staj Programı Tıp Fakültesi Tıp
STJ501 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Staj Programı Tıp Fakültesi Tıp
STJ502 Göz Hastalıkları Staj Programı Tıp Fakültesi Tıp
STJ503 Deri ve Zührevi Hastalıkları Staj Programı Tıp Fakültesi Tıp
STJ504 Üroloji Staj Programı Tıp Fakültesi Tıp
STJ505 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Programı Tıp Fakültesi Tıp
STJ506 Radyoloji Staj Programı Tıp Fakültesi Tıp
STJ507 Nöroloji Staj Programı Tıp Fakültesi Tıp
STJ508 Beyin ve Sinir Cerrahi Staj Programı Tıp Fakültesi Tıp
STJ509 Ortopedi ve Travmatoloji Staj Programı Tıp Fakültesi Tıp
STJ510 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Staj Programı Tıp Fakültesi Tıp
STJ511 Enfeksiyon Hastalıkları Staj Programı Tıp Fakültesi Tıp
STJ512 Kardiyoloji Staj Programı Tıp Fakültesi Tıp
STJ513 Adli Tıp Staj Programı Tıp Fakültesi Tıp
STJ514 Göğüs Hastalıkları Staj Programı Tıp Fakültesi Tıp
STJ515 Göğüs Cerrahisi Staj Programı Tıp Fakültesi Tıp
STJ516 Kalp Damar Cerrahisi Staj Programı Tıp Fakültesi Tıp
STJ517 Çocuk Cerrahisi Staj Programı Tıp Fakültesi Tıp
TUR112 Türk Dili Tıp Fakültesi Tıp
TUR112 Türk Dili Tıp Fakültesi Tıp
İngilizce Hazırlık Sınıfı
A1-MC1 MC1 İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
A1-MC2 MC2 İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
A1-MC3 MC3 İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
A2-MC1 MC1 İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
A2-MC2 MC2 İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
A2-MC3 MC3 İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
B101G B101 Grammar İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
B101L B101 Listening İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
B101RW B101 Reading-Writing İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
B102G B102 Grammar İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
B102L B102 Listening İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
B102RW B102 Reading-Writing İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
B103G B103 Grammar İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
B103L B103 Listening İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
B103RW B103 Reading-Writing İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
B104G B104 Grammar İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
B104L B104 Listening İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
B104RW B104 Reading-Writing İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
B105G B105 Grammar İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
B105L B105 Listening İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
B105RW B105 Reading-Writing İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
M101G M101 Grammar İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
M101L M101 Listening İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık
M101RW M101 Reading-Writing İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık

Uzaktan Öğretim Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

  1. Uzaktan öğretim yöntemiyle verilen dersler hangileridir?

Dekanlık/Müdürlük tarafından UZEM sistemi üzerinde verilmesi onaylanan dersler ile sınırlı olup UZEM sisteminde verilen derslere https://www.karatay.edu.tr/OgrenciIsleri/Duyuru/4238.html linkinden ulaşabilirsiniz. 

  1. UZEM sisteminde ders ekle-sil haftasında sildiğim bir dersi görüyorum. Bu dersten sorunlu muyum?

Ders Ekle Sil haftasında almış ve sonrasında bırakmış olduğunuz derslerin/derslerinizin UZEM sisteminizde gözükmesinde her hangi bir sorun bulunmamaktadır. Bu derslerden sorumlu değilsiniz.  

  1. UZEM sistemine hangi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapabilirim?

Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) giriş yaptığınız kullanıcı adı (öğrenci no) ve şifrenizle UZEM sistemine giriş yapabilirsiniz. E-Devlet şifresi ile UZEM sisteme giriş sağlayamayan öğrencilerimizin [email protected] mail atmaları gerekmektedir. 

  1. UZEM sisteminde teknik bir sorun yaşamaktayım. Ne yapabilirim?

Sorunu [email protected] adresine iletebilirsiniz.20 Mart 2020