Sınıf Bilgisinin Belirlenmesi

Senato Toplantı Numarası                       :  2

Senato Toplantı Tarihi                             :  14.02.2017

KARAR NO: 6- 11.09.2014 tarihinde yapılan 9/4 sayılı Senato kararında belirtilen sınıf bilgisi belirlenmesi kararının güncellenmesi konusu görüşüldü.

Görüşme sonunda, 11.09.2014 tarihinde yapılan 9/4 sayılı Senato kararında belirtilen sınıf bilgisi belirlenmesi kararının aşağıda belirtilen;

“Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitemiz lisans programlarına yerleşen öğrencilerden daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilenlerin ortak zorunlu dersler dâhil muaf olduğu toplam kredinin 80 AKTS altında olması durumunda ikinci sınıfa, 80 AKTS ve üzerinde olması durumunda ise üçüncü sınıfa intibakları yapılır. Lisans Yerleştirme Sınavı ile Üniversitemiz lisans programlarına yerleşen öğrencilerden daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilenlerin ortak zorunlu dersler dâhil muaf olduğu toplam kredinin 40 AKTS ve üzerinde olması durumunda ikinci sınıfa, 80 AKTS ve üzerinde olması durumunda ise üçüncü sınıfa intibakları yapılır.

02 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1’de belirtilen merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yoluyla kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sınıf bilgisinin öğrencinin geldiği Üniversitenin transkriptindeki dönem /yıl incelenerek ve yatay geçiş başvurusundaki beyanı da dikkate alınarak Rektörlükçe belirlenir.”

haliyle kabulüne karar verildi.