İnsan ve toplumu bütünüyle ele alarak, değişen ve dönüşen sorunlara ışık tutan Sosyoloji biliminin, veri ve bulgularından yararlanmak son derece önemlidir. Bu konuda önemli değerlendirmelerde bulunan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Sami Şener, sosyolojinin geldiği noktaya değindi.

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Sami Şener, sosyoloji biliminin öneminin altını çizerek; “Sosyoloji, toplumu bütünüyle ele alan tek ilimdir. Günümüzde bütün önemi ve etkinliği ile varlığını devam ettirmektedir. Günümüz toplumları, çok yönlü dinamiklerin etkisi altında olduğundan, toplumu ve onun içindeki bireyi, farklı etkiler ve gelişmeler içerisinde ele almak, oldukça kapsamlı ve derin bir çalışmanın ürünüdür” dedi.

“Türkiye’de Sosyoloji İbn Haldun ile Önemli Mesafeler Elde Etti”
Sosyolojinin gelişimini aktaran Şener; “Türkiye’de Sosyoloji, Batı’nın Fransa’sından örnekler alarak gelişmeye çalışmışsa da daha önceki Tarih felsefeleri alanında büyük ilim adamı, İbn Haldun ve onun takipçilerinin yaptığı çalışmalar ile önemli mesafeler elde etmiş bir bilim dalıdır.  Bu yüzden günümüz toplumsal problem ve gelişme alanlarını belirlemeye çalışırken hem batı sosyoloji birikiminden hem de kendi tarihî bilgi ve tecrübelerimizden faydalanmamız gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“Sosyolojinin Bulgularıyla, Toplumsal Sistemin Bütün Konularını Açıklama, Çözebilme Bilgi ve Yetkinlik Seviyesine Ulaşmış Bulunuyoruz”

Şener; “Zaman içinde, çeşitli ilim adamlarımızın çabalarıyla Türk Sosyolojisi, kendi tarihî ve kültürel tabanına kavuşma imkânı buldu. Bundan sonra, Sosyoloji ile, toplumun çok yönlü sosyal, siyasi ve kültürel problemlerine eğilmesini sağlamak ve somut bulgularından faydalanarak ülkemizin ve insanımızın gelişme ve kalkınmasına yöneltilmektedir. Günümüzde, Sosyolojinin bulgularıyla toplumsal sistemin bütün konularına açıklama, onları çözebilme bilgi ve yetkinlik seviyesine ulaşmış bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Çok Disiplinli Çalışmaların Vazgeçilmez Alanı: Sosyoloji”
Şener; “Sosyoloji, toplum ilmi olarak; çok farklı sosyal, hatta teknik ve tıp bilimleriyle birlikte çalışma ihtiyacı ile karşı karşıya kalmaktadır. Yani, “pür sosyal” bir ilim olmaktan çıkmış; çok disiplinli çalışmaların vazgeçilmez alanı haline konumu gereği gelmiştir. Çünkü Sosyoloji, sosyal bilimlerin tabir caizse “kavşak noktasında” yer almakta ve özellikle tüm sosyal bilimlerin faydalanması gereken bir alan olarak varlığını devam ettirmektedir” Sosyolojinin çalışma alanlarından bahsetti.


14 Kasım 2022


Günümüz Toplumları Çok Yönlü Dinamiklerin Etkisi Altındadır

Anasayfa