Sosyal Bilimler Enstitümüz lisansüstü programların  yürütülmesi ve geliştirilmesini gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Enstitümüzün amacı eğitim ve araştırma faaliyetlerini küresel dünyanın gelişmelerine uygun olarak planlamak, yönlendirmek koordine etmek, toplum ve iş dünyasına sunarak uluslararası standartlar çerçevesinde  uygulamalarını takip ederek çağdaş ve bilimsel bilgiye ulaşmaktır. Enstitü çalışmalarımız yıllar içerisinde gerek lisansüstü programların gelişmesi adına gerekse devam eden hizmetlerin yükseltilmesi doğrultusunda hem kurumsal hem de ulusal düzeyde lisansüstü öğretim sürecine katkıda bulunmuştur. Çalışmalarımız üniversitelerin akademik kadrolarının yetiştirilmesinde rol oynamıştır.