KARAR NO: 1- 2020-2021 akademik yılı bahar dönemi Akademik Takviminin revize edilmesi konusu görüşüldü.

Görüşme sonunda, 2020-2021 akademik yılı bahar dönemi Akademik Takviminin aşağıda belirtilen şekilde revize edilmesine karar verildi.

Mevcut Durum Yeni Durum Eğitim Öğretim Faaliyeti
19.04.2021 16.04.2021 Dönemlik Programlar ve UZEM Ara Sınav Takviminin İlanı için Son Gün
26.04.2021-02.05.2021 24.04.2021-02.05.2021 Dönemlik Programlar Ara Sınavları
08-09.05.2021 UZEM (AHİ102 kodlu Meslek Ahlakı ve Ahilik Dersi, US kodlu Üniversite Seçmeli Dersler, 5-i Dersleri, DUS kodlu Üniversite Seçmeli Dil Dersleri)

KARAR NO: 2-Ülkemizde yaşanan pandemi COVİD-19 nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile alınan ek tedbirler kapsamında bahar dönemi eğitim modelinin revize edilmesi konusu görüşüldü.

Görüşme sonunda, 

 1. Tıp Fakültesi Dönem III V. Kurul ve VI. Kurul derslerinin KaratayHibrit eğitim modeliyle yürütülmesine,
 2. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm bölümlerinde teorik derslerin ve uygulamalı derslerin KaratayHibrit eğitim modeliyle yürütülmesine,

Karar verildi.

KARAR NO: 3-Ülkemizde yaşanan pandemi COVİD-19 nedeniyle Üniversitemiz Fakülte/YO/MYO dönemlik programları (Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi hariç) ara sınavlarına ilişkin esaslar görüşüldü.

Görüşme sonunda, Üniversitemiz Fakülte/YO/MYO dönemlik programları (Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi hariç) ara sınavlarının aşağıdaki maddelerde belirtildiği şekilde yapılmasına karar verildi.

1) Ara Sınavlar; sınav (test, yazılı veya sözlü), proje / ödev / rapor teslimi, sunum veya bunların bileşenleri şeklinde ONLINE olarak yapılacaktır.

2) US kodlu Üniversite Seçmeli Dersleri, DUS kodlu Üniversite Seçmeli Dil Dersleri, AHİ102 kodlu Meslek Ahlakı ve Ahilik dersi ile 5-i derslerinin Ara Sınavları ekte belirtilen tarihlerde ONLINE olarak yapılacaktır.

3) US kodlu Üniversite Seçmeli Dersleri, DUS kodlu Üniversite Seçmeli Dil Dersleri 24 Nisan 2021 tarihinde ders programlarında belirtilen saatlerde yapılacak olup, öğrencilerin dersleri offline olarak seyretmeleri (sadece bugüne özel) halinde devama sayılacaktır.

4) Ara Sınavlar (2. maddede belirtilen dersler hariç) akademik takvimde belirtilen 24 Nisan – 02 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

5) Ara Sınav Etki Oranı %30 olup bu oranın sınav, proje, ödev, rapor teslimi, sunum vb. ölçme değerlendirme yöntemlerine hangi oranla bölünüp bölünmeyeceği ilgili akademisyence belirlenip en geç 16 Nisan 2021 tarihi mesai bitimine kadar OBS sistemi (OBS sistemine tanımlanmak suretiyle) üzerinden ilan edilecektir.

6) Sınav süresi minimum 40 dk- maximum 60 dk arasında olacaktır. Bu değişim en az ve en fazla süreleri kapsamakta olup soru sayısından bağımsız olarak ilgili akademisyen tarafından uygulanacaktır.

7) Ara Sınav Programlarının oluşturulması aşamasında aşağıda belirtilen noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

8) Gerçekleştirilen ara sınavlar esnasında, sistem ile ilgili sorun yaşanan akademik personelin ve/veya öğrencilerimizin sorunlarını [email protected] e-posta yolu ile bildirilmesi gerekmektedir.

9) Fakülte/YO ve MYO yapılan başvurular KaratayUZEM tarafından değerlendirilecek olup gerekli sistemsel kontrollerin yapılmasının ardından Fakülte/YO/MYO’a bildirilecektir. Gerek görüldüğü durumlarda Ara Sınavların tekrarı yapılabilecektir. Bu durumda da aynı sınav kuralları geçerlidir.

 • a)US kodlu Üniversite Seçmeli Derslerinin (Dil Dersleri Hariç) sınavları aşağıda belirtilen programa uygun olarak yapılacaktır.

  1., 2., 3. ve 4. Grupta Yapılan US kodlu Üniversite Seçmeli Derslerin Ara Sınavları
  • 08 Mayıs 2021 tarihinde ders saatinde yapılacaktır.

 • b) ATA102 / TUR102 / ISG102 ve TBT Sınavları (Dönemlik Programlar için)
  • 08 Mayıs 2021 tarihinde TUR102 & ISG102 derslerinin sınavları
  • 09 Mayıs 2021 tarihinde ATA102 & TBT derslerinin sınavları

  08:30 - 19:00 saatleri arasında olacak şekilde yapılacaktır.

 • c) AHİ 102 – Meslek Ahlakı ve Ahilik (Tüm Gruplar) (Dönemsel Programlar için)
  • 09 Mayıs 2021 tarihinde 08:30 - 17:40 saatleri arasında olacak şekilde yapılacaktır.

Grup Bilgisi Akademisyen Sınav Saati
1. ve 8. Grup Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ERDEM 08:30 – 09:40
2. ve 9. Grup Prof. Dr. Caner ARABACI 09:50 – 11:00
3. ve 10. Grup Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM 11:10 – 12:20
4. ve 11. Grup Prof. Dr. Nesimi YAZICI 12:30 – 13:40
5. ve 12. Grup Prof. Dr. Ömer AKDAĞ 13:50 – 15:00
6. ve 13. Grup Doç. Dr. Mustafa AKKUŞ 15:10 – 16:20
7. ve 14. Grup Dr. Mustafa KARACA 16:30 – 17:40


16 Nisan 2021