Değerli Akademisyenlerimiz,

Üniversiteler tarafından üretilen dijital ders içerikleri YÖK Dersleri Platformu (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adı verilen web ara yüzünde 23 Mart 2020 itibariyle üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının açık erişimine sunulmuştur. YÖK Dersleri Platformuna https://yokdersleri.yok.gov.tr/ internet adresi üzerinden giriş yapılabilmektedir.

Platformda birçok lisans ve önlisans program derslerine ait kitaplara dijital ortamda erişilebilmektedir. İçerisinde bulunduğumuz uzaktan eğitim sürecinde, bu elektronik kitaplardan, derslerde kaynak ve içerik olarak faydalanılması mümkündür. Bilgilerinize arz ederiz.

KTO Karatay Üniversitesi


26 Mart 2020