Fakültemiz İşletme Bölümünün temel misyonu öğrencilerimizi çağın gelişen gereksinimlerine hakim, yönetim sistemlerini kurgulayabilen ve uygulayabilen, makro anlamda ekonomi ve mikro anlamda işletme problemlerine çözüm üretebilen yöneticiler, uzmanlar ya da işletme sahipleri olarak yetiştirmektir. Bu misyon ve hedeflere bağlı kalarak, bölümümüzdeki öğrencilerin kuramsal ve uygulamalı derslerdeki becerileri geliştirilirken öğrencilerimiz eş zamanlı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimini takip edebilme, araştırmalar yapabilme nitelikleriyle de teçhiz edilir.

Program Profile

The basic mission of the Department of Business is to educate our students as managers, experts or business owners who keep up with the evolving needs of the times, design and implement management systems, and produce solutions to both business problems in a micro sense and economic problems in a macro sense. Depending on these missions and objectives, while the theoretical and practical skills of our students are being developed, also simultaneously, our students are equipped with the ability to pursue production of information on national and international level and conduct research.