İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

Günümüzde kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olarak bilinen kurumların atası vakıflardır. Bu kurumların klasik İslam medeniyeti ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nda büyük bir başarıyla uygulandıklarını biliyoruz. Bu kitap Fas’tan Filipinler’e uzanan İslam coğrafyasında vakıfları incelemektedir. Kapsanan dönem İslamiyet’in doğuşundan günümüze kadar uzanmaktadır.

Vakıfların tarihine bir iktisat tarihçisi olarak yaklaşan Prof. Dr. Murat Çizakça, İslam dünyasında eğer çok gerekli olan bir vakıf reformu yapılacaksa bunun ancak vakıflar tarihinin iyi bilinmesiyle mümkün olabileceğini ileri sürmektedir. Bu kitabın amacı da bu bilgiyi okuyucuya sunmaktır.

 

Kitabın Künyesi: Çizakça Murat (2017), İslam Dünyasında Vakıflar, KTO Karatay Üniversitesi Yayınları, Konya