İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

1243...

Asya'dan yola çıkan ve Batıya doğru yayılan bir ordu: Moğollar.

Buhara ve Horasandan sonra Anadolu'yu istila etmek için Selçuklu topraklarına girdiler. Şehirleri, kervansarayları, kütüphaneleri yakıp yıkıyorlardı. Türk ve İslam medeniyeti tehdit altındaydı. Selçuklu Hakanı ve Abbasi Halifesi kollarını Konya'ya ve Bağdat'a uzatan akına karşı ortak bir karar aldı. Halifenin Başdanışmanı Ömer Sühreverdi, gizli bir pusulayla Bağdattan Konya'ya gönderildi. Pusula, tarihin akışını değiştirecek büyük bir planın ilk adımıydı.

Halifenin mesajı sultan Alaaddin Keykubat'ın sırdaşı Emir Celâleddin Karatay'a ulaştığında Ahi Teşkilatı'nın, Fütüvvet Teşkilatı'nın ve Bacıyan'ın içinde olduğu yeni bir dönem başladı. Konya, canı pahasına Moğollara direnecek, başarılı olamazsa Ahiyan ve Bacıyan yeni bir devlet kurmak için harekete geçecekti. 

Sultan Alaaddin Keykubat'ın sarayında, Ahi Evren'in Ahi ocağında, Sadreddin Konevi'nin dergâhında ve Fatma Bacı'nın zaviyesinde bir devletin yıkılmasını, yeni bir devletin kurulmasını anlatan "Direniş Karatay", devlet-i ebed müddet inancının Karatay Medresesi'nin etrafında nasıl şekillendiğini anlatıyor.

Payitaht Abdülhamid ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinin danışmanı, Selman Kayabaşının kaleminden...

 

Kitabın Künyesi: Kayabaşı Selman (2017), Direniş Karatay, KTO Karatay Üniversitesi Yayınları, Konya