İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK), temelini, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı altında yaklaşık 5.000.000€ tutarında fonlanmaya hak kazanmış bir proje olan Smart Technologies Design, Development and Prototyping Centre (STEDEC)’ten almaktadır.

Proje kapsamındaki temel hedef, bölgedeki tarım makinesi üreticilerinin Tarım 4.0 ile uyumlu akıllı teknolojilerle donatılmış yenilikçi tarım makineleri üretebilme kapasitelerini geliştirerek, onları uluslararası arenada daha rekabetçi hâle getirmektir. Bu bağlamda merkezin temel faaliyetlerinden en önemlisi, bölgedeki tarım makinesi üreticileriyle, akıllı tarım makineleri odaklı AR-GE projeleri geliştirmektir.
Projede ihtiyaç doğrultusunda, üniversitemizdeki Makine, Mekatronik, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliğinde öğrenim gören, konuya ilgi duyan ve belli bir başarıya sahip olan lisans son sınıf ve lisansüstü öğrencilerin yer alabilmelerine öncelik verilmekte, böylelikle öğrencilerimizin AR-GE tecrübesiyle mezun olmalarına katkıda bulunulmaktadır. Merkezde aktif olarak çalışan lisansüstü öğrencilerimizin tezleri mümkün mertebe bu projelerle ilişkilendirilmekte, öğrencilerimizin tezlerini üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yapabilmeleri sağlanmaktadır.

Proje fonuyla AKİTEK’in alt yapısı yüksek teknolojili mekanik ve elektronik prototipleme cihazları ve test ekipmanları içerecek şekilde kurgulanmıştır. Bu ekipmanlar endüstriyel 3B mekanik prototipleme cihazları, PCB prototipleme cihazları, gelişmiş 3B tarayıcı hem laboratuvar hem de saha ortamında ayrı ayrı kullanılabilecek test ve hassas ölçüm ekipmanlarından oluşmaktadır. Ayrıca merkezde, merkez bünyesinde gerçekleştirilen elektronik bazlı tasarımların elektromanyetik uyumluluk testlerinin yapılabileceği bir adet elektromanyetik test odası (anechoic chamber) bulunmaktadır. Şüphesiz ki bu ekipmanlar, birçok firmanın kendi imkânlarıyla erişemeyeceği ekipmanlardır ve AKİTEK için bahsi geçen bu AR-GE projelerinin gerçekleşmesi kapsamında hemen tüm ihtiyaçları karşılayacak bir altyapı oluşturmaktadır. Merkezin faaliyetleri 2021 yılının son çeyreğinde başlamıştır.

Proje Adı: Akıllı Teknolojiler Merkezi
Proje Destekleyicisi: Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği
Program Adı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı
Toplam Proje Bütçesi: 5.000.00 Euro

Daha detaylı bilgi almak için www.akitek.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.