İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...
  • Çift anadal programlarına başvurabilmek için KTO Karatay Üniversite’sinin bir lisans ya da ön lisans programına kayıtlı olmak gerekir.
  • Lisans programına kayıtlı olan öğrenciler lisans ve ön lisans programlarına çift anadal başvurusunda bulunabilir, ancak ön lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler sadece ön lisans programlarına çift anadal için başvurabilirler.
  • Çift anadal programlarına başvurular, KTO Karatay Üniversite Senatosu tarafından belirlenen akademik takvimde öngörülen tarih aralığında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.
  • Çift anadal programına; lisans programına kayıtlı öğrenciler en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında, ön lisans diploma programına kayıtlı öğrenciler en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin bu programa başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
  • Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, diğer şartların yanı sıra kaydolduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.
  • Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4,00 üzerinden 2,75 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle ilk yüzde 20’lik dilimde bulunan öğrenciler çift anadal diploma programına başvurabilirler.
  • Anadal diploma programındaki genel not ortalaması 2,75 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle ilk yüzde 20’lik dilimde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal başvurusu yapabilir.

Daha detaylı bilgi için KTO Karatay Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi inceleyebilirsiniz.