Karatay Tıbbi ve Bilimsel Araştırma Topluluğu olarak bilimsel araştırmayı, beceri edinmeyi, makaleler üzerinde tartışmayı sonucunda da bilgi üretmeyi amaçlıyoruz.

Topluluğumuz her üyesinin ilgilendiği konuda bilimsel araştırma yapmasını, çalışmasını ve fikir alışverişini sağlayabilmesi için ortam vermektedir.

Bu ortamı sempozyum, konferans, workshop gibi etkinlikler ve öğrenci sunumlarıyla sağlıyoruz.

Etkinliklerimizin merkezinde hem öğrenci hem uzman olması ise topluluğumuzun ana hedef ve uygulamalarındandır. Bu sayede dinamik ve yenilikçi kalıyoruz.

Keşfedin...

Bilimle kalın.

Topluluk Başkanı: Farzın Henareh Chareh

Mail: [email protected]

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Şerife ALPA

Mail: [email protected]