KARATAY ROBOT TOPLULUĞU
BAHADIR ACAR- [email protected]
KTO Karatay Üniversitesi Robot Topluluğu, Türkiye'de robotik alanında kurulmuş olan bir öğrenci topluluğudur..
Topluluğun genel amacı, akademik program dışı etkinliklerle robot ve alt sistemleri tasarım ve uygulamalarını teşvik etmek; çeşitli uzman disiplin alanlarında kazanılmış bilgi ve becerileri takım çalışması ve birlik ruhu içerisinde transfer etmeyi sağlamaktır.
Kuruluş yılı 2014'den bu yana; robotik konusundaki projeleri ve çalışmalarının yanı sıra bu teknolojiyi tüm Türkiye’ye yayma amacı doğrultusunda çalışmalarına son sürat devam etmektedir.


AR-GE TOPLULUĞU
ALPER AYHAN- [email protected]
Karatay Araştırma geliştirme Topluluğu; ülkemizde enerji kavramını tanınması, ilgili bilim dalları ışığında, mevcut kaynak ve potansiyelden, üniversite bünyesinde bulunan bütün öğrencilerin yararlanabilmesi amacıyla kurulan, gönüllü bir öğrenci organizasyonudur.
Karatay Araştırma Geliştirme(Ar-Ge) Topluluğu’nun kısa adı KARGET olup mühendislik fakültesi bünyesinde yer almaktadır.


GİRİŞİMCİ LİDERLER TOPLULUĞU
TARIK YERLİKAYA- [email protected]
Karatay Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik, liderlik ve birçok kişisel gelişim programı konusunda alanında uzman isimlerin sunacağı çeşitli seminer, konferanslar ve eğitim programları ile kendilerini geliştirme ve vizyonlarını genişletme olanağı sunmak, meslek söyleşileriyle önemli iş adamlarını öğrencilerimizle buluşturmak, iş adamlarının tecrübe ve deneyimlerini öğrencilerimize aktarmasına ön ayak olmak, bu etkinliklerle öğrencilerimize staj olanağı sağlamak, mezun olan öğrencilerimize hayatlarına ve kariyerlerine yön verme konusunda destek olmaktır.


HUKUKTA GELİŞİM TOPLULUĞU
İZZET TERCAN- [email protected]
Hukuki gelişim adı altında eğitim konferans ve paneller düzenleyerek, yurt içinde ve yurt dışında hukuk konusunda söz sahibi kurum ve kuruluşlarla iletişim içinde bulunur.
Üyelerin ilgili topluluklar ile karşılıklı anlayış dostluk barış sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkilerini geliştirmek için gerekli ikili ilişki ve ortaklıkları sağlar.
Üyelerin sadece hukuki birikimlerine değil kişisel gelişimine ve sosyalleşmesine katkıda bulunur.


YAZILIMDA GELİŞİM TOPLULUĞU
FATİH KAPLAN- [email protected]
Karatay Üniversitesi bünyesinde ön lisans, lisans, lisans üstü eğitim alan öğrencilerin okudukları bölümler fark etmeksizin günümüzde ağırlıklı olarak kullanılan programlama dilleri, veri tabanı yönetim sistemleri, web ve mobil uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmaları, proje üretmeleri, çok fazla sayıda uygulamalı yazılım seminerlerine sürekli olarak katılabilecekleri faaliyetler düzenlemeyi amaçlayan bir topluluktur. Ayrıca yazılımda gelişim topluluğu okulumuzda programlama konusunda ilerleme kaydetmek için sektörün en önde gelen isimlerini her zaman öğrencilerin karşısına çıkarmayı hedeflemektedir.


FOTOĞRAF VE SİNEMA
BÜŞRA KOÇ[email protected]
Fotoğrafçılık topluluğun amacı; KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin ders dışında yapabilecekleri sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar çerçevesinde ve üniversite tarafından sağlanan olanaklarla, fotoğrafa ilgi duyan ancak bilgisi olmayan öğrencilere fotoğrafçılığın temel teknikleri hakkında kurslar açıp kurslara devam eden öğrencileri yetiştirip sanatsal fotoğraf çekebilecek kapasiteye getirmektir.


AKTİF GENÇ TOPLULUĞU
BERKANT [email protected]
KTO Karatay Üniversitesi Aktif Genç Topluluğu Olarak; teknik fabrika gezileri (Sıcak Proses,Soğuk Proses ve Makina Teçhizatları Endüstriyel Makina, SCADA, PLC, dsPIC), yurtiçi ve yurtdışı fuar gezileri, çeşitli motivasyon kaynaşma etkinlikleri, Ar- Ge inovasyon çalışmaları, söyleşiler ve konferanslar, eğitim kursları
ve diğer etkinlikler hep beraber emin adımlarla geleceğe doğru hareket eder.


KARATAY IEEE ÖĞRENCİ KOLU
TAHA FATİH ATEŞ[email protected]
IEEE mühendisliğin yaratıcılık, geliştirme, bütünleştirme, paylaştırma işlevine, insanlığa yararlı bilimlere ve uzmanlık alanlarına katkıda bulunan kar amacı gütmeyen teknik bir mesleki organizasyondur. Tarihi gelişimine baktığımızda AIEE (Amerikan Elektrik Mühendisleri Enstitüsü) ve IRE (Radyo Mühendisleri Enstitüsü) topluluklarının birleşmesi ile 1963 yılında resmen kurulan IEEE, dünya genelindeki en büyük teknik organizasyonlardan birisidir. IEEE tüm dünyada Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği yayınlarının yaklaşık %25 ‘ini tek başına yayınlamaktadır;
IEEE “Society” , “Section” , “Chapters” ve ”Student Branch” lerden oluşan geniş bir ağdır,
Endüstriyel ve mesleki hayatın gelişmesine hizmet eden bir araçtır,
Mühendislerin başarılarını ödüllendirerek varlıklarını kabul eder,
Dünya çapındaki diğer teknik organizasyonlarla birliktelik kurar.


LÖSEV TOPLULUĞU
SEDA GÜ[email protected]
Lösemi ve kan hastalıkları hakkında çeşitli konferanslar, seminerler düzenleyerek üyelerinin Lösemi ve kan hastalıkları hakkında bilinçlendirilmesini sağlayarak sağlıklı nesillerin temelini atmak en önemli amacımızdır.


YEŞİLAY TOPLULUĞU
SEMA [email protected]
Üniversitemiz ve yaşadığımız şehirde ahlaki ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde, alkollü içki, sigara ve uyuşturucu madde kullanımını, özel sektör-devlet kurumları-üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile de iş ve gönül birliği yaparak en az miktara indirmektir.


KÜLTÜR VE EDEBİYAT TOPLULUĞU
MUSTAFA KERKERCİGİ[email protected]
KTO Karatay Üniversitesi Kültür ve Edebiyat Topluluğu eski ve yeni Türk Edebiyatını öğrencilere sevdirmeyi, genç şair ve yazarların Türk Edebiyatına kazandırılmasını, üniversite öğrencilerinin kültür düzeylerinin artırılmasını ve öğrencilerin her türlü fikirlerinin duyurulmasını amaçlamaktadır.


GEZİ TOPLULUĞU
MUHAMMET ALPEREN Ö[email protected]
Ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerini tanıtmak amacıyla günübirlik, haftasonu ve haftalık turlar düzenliyoruz.
Haftasonu turlarımız için Konya’ya yakın; tarih, kültür ve doğa dokusu zengin bölgeleri seçiyoruz. Katılımcılar, bir haftanın stresini üzerlerinden atarak dinlenip eğlenirken aynı zamanda da gidilen bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gezip, görme ve öğrenme fırsatı buluyor.
Ülkemizde ve dünyada günden güne gelişen turizm sektöründe alternatiflerin artması sonucu biz katılımcıları pasif izleyici olmaktan çıkartarak, aktivitenin içerisinde yer almalarını, eğlenmek ve gezmenin yanı sıra içerik (doğa, kültür) ne olursa olsun bilgi dağarcıklarına yeni şeyler eklemelerini hedef alıyoruz.


AKADEMİ TOPLULUĞU
YUNUS SITTIK ÇİÇ[email protected]
Eğitim ve kişisel gelişim olmak üzere eğitim araştırmaları yaparak üyelerinin fakülte ve bölümlerinin mesleki uygulama sahalarını görmelerini sağlar. Bu doğrultuda çeşitli söyleşiler seminerler konferanslar ve toplantılar düzenler.


TİYATRO TOPLULUĞU
RAMAZAN POÇ[email protected]
Karatay Üniversitesi Tiyatro Topluluğu güncel tiyatro platformunu takip eden ve bu platforma kendi yorumunu getirmeyi, tiyatroyu kendi bakış açısıyla izleyicilerine sevdirmeyi, dahası anlatmayı ve tiyatronun hem bir sanat dalı hem de hayata karşı bir duruş olduğunu göstermeyi hedeflemektedir.


HALKOYUNLARI TOPLULUĞU
MEHMET COŞ[email protected]
Halk oyunlarının üniversitemiz öğrencileri tarafından tanınması, korunması, tanıtımının yapılması; kendi kültürüne sahip çıkan, örf, adet ve göreneklerine duyarlı, kendini doğru ifade edebilen, sosyal, çağdaş, kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı bir nesil yetiştirmek ve yetiştirilen öğrenciler sayesinde devamını sağlamak topluluğumuzun hedefleri arasındadır.


GRAFİK TASARIM TOPLULUĞU
SÜLEYMAN MÜCAHİT [email protected]
Grafik tasarımı tanıtıp sevdirmek ve isteyen öğrencilere temel grafik teknikleri dijital ortam tasarım teknikleri öğretmek; grafik bilgisi olmayan öğrencilere kurs imkanı sağlamak, yetiştirilen öğrencilerin düzenlenen yarışmalara sergilere ve seminerlere katılarak üniversitemizi temsil etmelerini sağlamak başlıca hedeflerimizdir.


MÜREKKEP DÜŞÜNCE TOPLULUĞU
BAYBARS [email protected]
İnanç ve ahlak değerlerimizin öğrenilmesi, öğretilmesi, araştırılması, yaygınlaştırılması yolunda çalışmalar yaparak sosyal yapımızın manevi dinamikler yönünden güçlendirilmesine ve yeni nesillerin kendi medeniyetimiz ekseninde yetişmelerine katkı sağlamak; ilim, fikir, tarih, kültür, din, ahlak, iktisat, sanat gibi sahalarda toplumumuzun her yönden gelişmesine ve insanlarımızın üretkenliğine katkıda bulunmaktır hedefimiz.


MEDENİYET TASAVVURU
RAMAZAN ÖZKAHVECİ[email protected]
Medeniyetimizin köklerinden ilham alarak, çağın sorunlarına çözüm üretme derdi olan, bulunduğu her ortamda bu medeniyet şuuru içinde hareket eden aktif bir gençlik yetiştirmek, bu gençlerin medeniyetimizin kökenleriyle olan ilişkilerini geliştirerek gençlerimizin organizasyon yeteneklerini, tecrübelerini ve bilgi birikimlerini artırmak başlıca hedeflerimizdir.


TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLULUĞU
ABDULLAH Ö[email protected]
Topluluk üyeleri arasında kültürel ve sanatsal alanda Türk Sanat Müziği korosu tarafından düzenlenen etkinliklere katılmak, üyelerini müzik konusunda tarih, kültür ve sanatsal olarak geliştirmek başlıca hedeflerimizdir.


AKADEMİK KÜLTÜR TOPLULUĞU
EMRE TÖ[email protected]
Üyelerin kendilerini geliştirebilmeleri için; sağlık, spor ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, öğrenciler ile akademisyenler arasında bir köprü rolü üstlenerek öğrencileri akademik ortamın imkanlarından kültürel anlamda yararlandırmak gayelerimizdir.


SOSYAL HİZMET ETKİLEŞİM TOPLULUĞU
HALE BİLİ[email protected]
Sosyal hizmetin meslek ve tanımlarına uygun bir şekilde, başta üniversitemizde sonra liselerde ve diğer üniversitelerde sosyal hizmetin yerini tanıtmak, belirli gün ve haftalar içinde programlar düzenlemek başlıca hedeflerimizdir.


ULTRASLAN TOPLULUĞU
BERK [email protected]
Tüm sportif faaliyetlere katılmak üzere, Türk Gençliğini sağlıklı ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ülkemize yararlı gençler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.


FUTBOL TOPLULUĞU
M.DOĞUKAN [email protected]
Üniversite öğrencilerimizin serbest zamanlarını sportif faaliyetlerle geçirmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş olan topluluğumuz; bölümler arası turnuvaları, futbol müsabakaları düzenle. Eski sporcularla birlikte üniversitemizde paneller,imza günleri düzenleyerek spora olan ilgiyi artırır.


ATATÜRKÇÜ ÜNİVERSİTELİLER TOPLULUĞU
OKAN Ö[email protected]
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne sadık bilinçli bireyler yetiştirmek topluma milli ve manevi değerlere sahip çıkan bilinçli bireyler kazandırmak amacıyla kurulmuştur.


MÜZİK TOPLULUĞU
ARSLAN KEMAL [email protected]
Müzik Kulübünü; okulumuza, öğrencilerimize, öğretim elemanlarımıza ve üyelerimize tanıtmak, sevdirmek amacıyla, müzikle ilgili temel teknikler, enstrüman bilgisi ve kullanımı ile ilgili seminerler etkinlikler düzenler.