VİZYONUMUZ

Hukuk eğitimi alanında lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim hizmeti sunmak. Topluma hizmet edecek, resmi kurumlar ve sivil toplumun ihtiyacı olan nitelikli eleman yetiştirmek. Araştırma çalışmaları ile toplumun hukuk eğitimi bilincini yükseltecek nitelikli bilgi üretmek. Mesleki örgütlerle işbirliği kurarak, alanla ilgili olarak ortak çalışmalar yapmak. Hukukun üstünlüğüne, temel hak ve hürriyetlere saygılı, hukukun oluşumunda ve uygulamasında ön planda yer alan, ülkesel ve bölgesel gelişmelerde aktif rol alabilecek, lisans düzeyinde hukuk öğretiminin ülkemiz ve kişisel gelişim açısından öneminin farkında, sosyal sorumluluk bilincinde olan, donanımlı, ulusal alandaki başarılarını uluslararası platforma taşıyacak, teorik bilgileri iyi özümlemiş ve bunları pratik hayata hızlı ve doğru bir şekilde aktarma becerisine sahip mezunları hukuk camiasına kazandıracak bir fakülte olmak.

MİSYONUMUZ

Temel görevimiz,  kendi alanında yetkin hukukçu bilim insanları ve uygulamacıları yetiştirmek için gerekli alt yapıyı oluşturarak, en yeni teknik donanımı ve en kaliteli malzemeleri öğretim elemanı ve öğrencilerimizin hizmetine sunarak, toplumun ve bilim dünyasının aydınlanmasına önemli katkılar sunabilecek, bilgisini yeteneğiyle bütünleştirmiş, sürekli ilerlemeyi, gelişmeyi hedef edinerek çalışan, araştıran, düşünen ve üreten akademisyenler ve uygulamacılar tarafından ortaya konulan eserlerin, yapılan araştırmaların, çeşitli bilimsel etkinlikleri aracılığıyla ulusumuza ve tüm dünyaya duyurulduğu, misyonumuzu benimsemiş nesillerin geleceğe hazırlandığı bir bilim yuvası olmaktır.  İkinci görevimiz, İnsan hak ve hürriyetlerine ve toplumun değerlerine saygılı, çağdaş değerleri özümsemiş hukukçular yetiştirmektir. Üçüncü görevimiz, ulusal merkezli iyi bir hukuk eğitimi almış, hukuk kültürünün ve adalet anlayışının gelişmesine katkı yapabilecek, memleket ve bölge sorunları ile alakalı, hukukun üstünlüğünü savunma konusunda kararlı, uygulamada etkin rol oynayan, ülke çapında aranan, rekabete açık, hukuki gelişmelere yön verebilecek, içinde yaşadığı toplumu tanıyan ve hukuki ihtiyaçlarını karşılayabilecek vasıfta hukukçular yetiştirmektir.