Sevgili öğrencilerimiz; Fakültemiz Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ nin aşağıda 13.maddesi gereğince; teorik derslerin %70 ine devam etme zorunluluğu bulunmasına karşın pandemi nedeniyle yapılan devamsızlıklar konusunda esnek davranılmış, pratik ve teorik derslerden devamsızlık sınırını aşan öğrencilerde kurul sonu, final, bütünleme sınavlarına dahil edilmiştir. Ancak ülkemizin içerisinde olduğu normalleşme adımları çerçevesinde ilgili maddede bulunan tüm şartlarla ilgili esnek davranılmayacak olup, teorik derslerin devamsızlıkları 15 Mart 2021 tarihinden itibaren hesaplanmaya başlanacaktır. Bu tarihten itibaren akademik yıl sonuna kadar gerçekleşecek toplam ders saatleri üzerinden ilgili yönetmelik maddesinde belirtilen yüzdeye göre devamsızlık sınırını aşan öğrenciler ilgili sınavlara alınmayacaktır.

TıpFakültesi Dekanlığı


10 Mart 2021