Sevgili öğrenciler. İçişleribakanlığı tarafından valiliklere gönderilen Covid 19 genelgesine ve İlhıfzıssıhha kurul kararına göre;

20.11.2020 tarih vesaat:20.00’dan geçerli olmak üzere;

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağaçıkabilecektir. Bu sebeple fakültemizde 8:30- 12:00 saatleri arasında yapılacakderslere 20 yaş altı öğrencilerimiz sadece online olarak katılım sağlayacaklardır.Fakültede yüzyüze ders dinlemek isteyen öğrenciler 13:30- 16:00 saatleriarasında katılım sağlayabileceklerdir.

Pratik derslerin uygulanmasındayüzyüze eğitim devam edecektir. Genelgede belirtilen saat aralıklarına göreders saatlerinde revize yapılacak olup ilgili duyuru sizlere yapılacaktır.


19 Kasım 2020