Sevgili gençler,

 

 KTO Karatay Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, dünyayı hızla şekillendiren, özellikle son asırda maddeyi ve enerjiyi büyük ölçüde hizmetine almış insanoğlunun yakaladığı teknolojik ivmeyle paralel olarak, günün ihtiyaçlarına cevap verebilen nitelikli mühendisler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Fakültemiz, öncelikli olarak alanında karşılaşacağı mühendislik problemlerini doğru formüle edebilen, formüle ettiği problemlerin çözümüne yönelik doğru araçları seçebilen mezun profili oluşturmayı hedeflemektedir. Uygun araçların hazır olarak bulunamaması durumunda bu araçları geliştirebilen, analitik düşünme yeteneği oluşturabilmiş, büyük mühendislik projelerini küçük parçalara ayırıp ekip hâlinde çözebilme yeteneğini kazanmış bir mühendisin proje tamamlama becerisi üst seviyede olacaktır. Bilgi kirliliği problemleriyle karşı karşıya kalan bilgi kaynaklarından doğru bilgiyi seçerek ihtiyacı olan bilgiye ulaşmasını ve bu bilgiyi kullanmasını bilen ve sorunlara alternatif çözümler getirebilme yeteneği edinmiş mühendisler yetiştirmek asıl hedefimizdir.

Eğitim ve öğretim müfredatımız teori ve uygulamayı dengede götüren bir yaklaşımla oluşturulmuştur. Öğrencilerimize üniversite teorik ve pratik uygulamalı eğitim-öğretim yanında sanayide ilave uygulama imkânı sağlayarak tecrübe ve birikim kazandırıp, yönelmek istedikleri alanlarla alakalı yoğunlaşma fırsatı veren bir müfredata sahiptir. Endüstri odaklı öğrencilerimiz için yaz stajlarından ayrı olarak her dönem endüstri ile iç içe bir projede çalışma fırsatı sunarak, mezun olduklarında endüstrimizin sorunlarına çözüm sunabilecek seviyeye getirerek, çalışma hayatına hazırlamak amacındadır. Akademi odaklı öğrencilerimiz için amacımız ise kendilerini akademik hayatin gerekliliklerine uygun donanımı kazandırmak üzere, yurt dışındaki araştırma merkezleriyle bütünleşmiş, öğrencilerini gerek yurt dışındaki uluslararası düzeydeki yüksek lisans hayatına gerekse yurt içindeki akademik hayata hazır hâle getirecek donanımı vermektir.

Fakültemiz, diğer üniversite ve araştırma merkezleriyle ortak projeler yapabilecek iyi eğitimli, dünya standartlarında bilimsel bilgi üretebilecek nitelikli akademisyenleri bünyesinde barındırmaktadır. Öğrencilerimizi teknik yetenekleri, sosyal becerileri ve ahlaki özellikleri bakımından dengeli bir biçimde eğiterek, toplumda alanlarında liderlik yapabilecek pozisyonlar almasını sağlamak en büyük amacımızdır. Bunu sağlamak için birbirine destek veren ve farklılıkları zenginlik bilip farklılığa değer veren sıcak bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak en büyük arzumuzdur.

Bu vesile ile sizlere mutluluk ve üstün başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Faruk ÜNSAÇAR

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı