2022 Tercih Dönemi Asistan öğrenci çalışması kapsamında çalışma hakkı kazanan öğrencilerin aşağıda belirtilen evrakları 1-4 Temmuz 2022 tarihleri arasında Kariyer Gelişim ve Mezun İlişkileri Ofisine teslim etmesi gerekmektedir.

  1. Evrak teslim tarihleri: 1-4 Temmuz 2022
  2. Asistan Öğrenci Olabilmek İçin Mülakatlardan Sonra Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

 

 

İL** TU*** AT****
BU*** KA**
NU**** UĞ*****
BA*** BA****
ÜM***** SE** ÖZ****
ATİ** NU* ÖZ***
HA**** ÖZ******
SA*** CA* TO***
Sİ*** PA***
CA*** ÖR***
GÜ****** TA****
ŞE**** AY***
AY***** GÜ******
FE*** AF***
HA**** BE*** TÜ****
AH*** FU**** KI**********
EM** SA*** ÇÖ***
FA*** SÜ*** SÖ******
SA**** ÜÇ**
ME**** YA*****
BE*** NU* BA******
HA**** ES** GÖ*******
HA*** BE**** NA*
ES***** SÜ***
ME*** NU* AR****
CE***** KÜ*** KE****
KE**** Dİ*** DO***
EL*** YI******
ÖY** EC* KA***
AL**** AK***
FA*** ED* GÜ***
SI** ZÜ***** ÖZ**
ME*** TE****
FA**** AL********
BE*** BE*****
EM** SE**
HA**** NU* BA***
ME**** DO***
NA**** DO***
ŞA**** ÖC**
RA*** Dİ*******
EM***** KA**
EM*** BA***
İB***** KO*
AY** PE*** PI*******
SE***** TA*****
EL** Nİ** DE***
GÜ**** YI****
FA*** ZE*** KA*****
MÜ**** DU** TO*
BÜ*** AR*
FA*** ŞE***
AY***** KÜ******
ZE**** CE*** HO****
SÜ***** İN**
DU***** AK***
ED* NU* ER***
GÜ**** ME**
OR*** SA****
DO***** GÜ***
ME*** AL******
SE****** KA**
ME***** ÜN**
TU*** AK***
ŞE**** AY***
Sİ*** SU** AY***
FA*** AY** ER***
MU***** EM** TU***
EM** TO***
AL* CA* DE***
MU****** AL* ÇO***
BU*** BO*****
CA*** DO***
HA*** AK***
FA**** AK***

30 Haziran 2022